Βουλή

Επίκαιρη Ερώτηση Ν. Μηταράκη σχετικά με τον επανυπολογισμό συντάξεων βάσει του νόμου 4387/2016

Επίκαιρη Ερώτηση Ν. Μηταράκη σχετικά με τον επανυπολογισμό συντάξεων βάσει του νόμου 4387/2016

Επίκαιρη Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τον επανυπολογισμό συντάξεων βάσει του νόμου 4387/2016.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Επανυπολογισμός συντάξεων βάσει του νόμου 4387/2016»

Το κείμενο της Έκθεσης Συμμόρφωσης (Compliance Report ESM Stability Support Programme for Greece, 4th Review, June 2018) έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός των συντάξεων για περισσότερους από 2 εκατομμύρια συνταξιούχους. Σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 4387/2016 παρ. 2δ «Τα ανωτέρω στοιχεία αποτυπώνονται από 1.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα», ενώ και η σχετική εγκύκλιος Φ8/2016 αναφέρει: «[…] η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη και η προκύπτουσα προσωπική διαφορά θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στο οικείο πληροφοριακό σύστημα έως 1.1.2018»

Σήμερα, κανείς συνταξιούχος δε γνωρίζει ποιο είναι το ύψος της προσωπικής διαφοράς. Ταυτόχρονα, στελέχη της κυβέρνησης διαδίδουν συστηματικά, ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να προχωρήσει στην περικοπή της προσωπικής διαφοράς, προφανώς σε μια προσπάθεια δημιουργίας σύγχυσης και μικροπολιτικής εκμετάλλευσης.

Για τους παραπάνω λόγους ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Πότε θα γνωστοποιηθούν στους συνταξιούχους οι επανυπολογισμένες συντάξεις τους και το ύψος της προσωπικής διαφοράς; Πόσες είναι οι συντάξεις για τις οποίες θα υπάρξει μείωση, αύξηση και πόσες θα μείνουν σταθερές (απόλυτοι αριθμοί και ποσοστά); Πόση είναι η μέση προσωπική διαφορά (ξεχωριστά για τις συντάξεις που αυξάνονται και για όσες θα μειωθούν);

2. Ποια είναι η επίσημη θέση του Υπουργείου Εργασίας (και κατά συνέπεια της κυβέρνησης) απέναντι σε όλους όσους (περιλαμβανομένων κυβερνητικών στελεχών και βουλευτών της πλειοψηφίας) που υποστηρίζουν ότι δεν θα κοπούν οι προσωπικές διαφορές;

Ο ερωτών βουλευτής,

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση