Βουλή

Επίκαιρη Επερώτηση Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το προσφυγικό

Επίκαιρη Επερώτηση Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για το προσφυγικό

Επίκαιρη Επερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσαν 9 Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αναφορικά με "επίσημες καταγγελίες και "σκιές" στη διαχείριση του προσφυγικού¨.

Επίκαιρη Επερώτηση

Προς: 

Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Επίσημες καταγγελίες και «σκιές» στη διαχείριση του προσφυγικού

Στο πλαίσιο ψήφισης του νομοσχεδίου 4375/2016, η Νέα Δημοκρατία είχε επανειλημμένα εκδηλώσει τις σοβαρότατες ανησυχίες της για τη μέθοδο των απευθείας αναθέσεων που ευρύτατα εισήγαγαν οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις. Παράλληλα, πλήθος παρεμβάσεων από τη Νέα Δημοκρατία έχουν πραγματοποιηθεί και κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε  μηνών που μεσολάβησαν από τη ψήφιση του εν λόγω νόμου. Κοινή συνισταμένη των επιφυλάξεων και των παρεμβάσεων αποτέλεσαν οι αδιαφανείς διαδικασίες και η έλλειψη ξεκάθαρων κριτηρίων επιλογής αναδόχων.

Οι ανησυχίες αυτές επιβεβαιώθηκαν από τον τέως Γενικό Γραμματέα Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης κ. Βουδούρη, ο οποίος προχώρησε και σε σημαντικές καταγγελίες. Πέραν της μη εκχώρησης αρμοδιοτήτων προς το πρόσωπο του, γεγονός για το οποίο η Κυβέρνηση ουδέποτε παρείχε διευκρινίσεις, ο κ. Βουδούρης αναφέρθηκε στην ύπαρξη «σκιών». Μίλησε για «φαραωνικά» σχέδια με δυσανάλογο εργολαβικό κέρδος, εμμονές σε αδόκιμες επιλογές πέραν των διεθνών προδιαγραφών, ύπαρξη πιέσεων για διαδικασίες απευθείας αναθέσεων αντί της διενέργειας διαγωνισμών. Επιπρόσθετα, ο κ. Βουδούρης ανέδειξε την ανυπαρξία σχεδιασμού του Υπουργείου η οποία, εκτός των άλλων, έγκειται στην έλλειψη προϋπολογισμού για τη διαχείριση του προσφυγικού και την εκτίμηση του κόστους ανά πρόσφυγα, όπως και τις σημαντικές καθυστερήσεις στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Δεδομένου ότι:

-Ο Πρωθυπουργός μόλις πρόσφατα προσέδωσε στη χώρα μας το ρόλο ανάδειξης του ανθρώπινου προσώπου της Ευρώπης στο ζήτημα διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών

-Η Νέα Δημοκρατία μίλησε από την πρώτη στιγμή για τις σημαντικές καθυστερήσεις και την έλλειψη σχεδιασμού στη διαχείριση του προσφυγικού, οι οποίες αναπαρήγαγαν σημαντικό κόστος για την ελληνική οικονομία και σημαντικά προβλήματα για τη διαβίωση των προσφύγων.

-Συζητείται το ενδεχόμενο αποστολής από την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ειδικού εμπειρογνώμονα διαχείρισης των κονδυλίων για το προσφυγικό.

-Υφίστανται σημαντικές και πρόσφατες καταγγελίες από πλήθος ελληνικών και διεθνών φορέων για ακατάλληλα σημεία διαμονής και  απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών.

Για τους λόγους αυτούς ερωτάται ο κ. Υπουργός

α) Πως αξιολογεί συνολικά τη διαχείριση του προσφυγικού όταν τόσους μήνες μετά την εκτόνωση των προσφυγικών ροών, τόσο σε επίπεδο διαβίωσης των προσφύγων όσο και σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης και σχεδιασμού οι ενέργειες της Κυβέρνησης κρίνονται πρακτικά ανεπαρκείς, προβληματικές και αδιαφανείς;

β) Για ποιο λόγο και πως δικαιολογεί το γεγονός ότι δεν εκχωρήθηκαν πλήρεις αρμοδιότητες στον  Γενικό Γραμματέα Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης;

γ) Πως δικαιολογεί τις καταγγελίες για «φαραωνικά» σχέδια με δυσανάλογα υψηλό εργολαβικό κόστος; Ποια η διάρθρωση του κόστους κατασκευής της δομής φιλοξενίας δίπλα από το πρώην εργοστάσιο Softex και ποια τα κριτήρια ανάθεσης; Ποιες είναι οι συμβάσεις συνολικά που πρόεκυψαν βάσει απευθείας αναθέσεων;

δ) Πως δικαιολογεί τη διάσταση στοιχείων για τον αριθμό των προσφύγων μεταξύ του Κέντρου Επιχειρησιακής Οργάνωσης Μεταναστευτικού και του σχετικού οργάνου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΚΕΣΟΔΠ).

ε) Αληθεύουν τα λεγόμενα του κ. Βουδούρη για απορρόφηση ίση με το 28% των ευρωπαϊκών κονδυλίων; Αν ναι για ποιο λόγο παραμένει χαμηλή η απορρόφηση και πως αυτή δικαιολογείται;

στ) Πως είναι δυνατόν να θεωρεί η Κυβέρνηση πως η χώρα μας αναδεικνύει το ανθρώπινο πρόσωπο της Ευρώπης, όταν αδυνατούμε να διασφαλίσουμε τις απαραίτητες συνθήκες διαβίωσης στους πρόσφυγες και μετανάστες αλλά και να εξασφαλίσουμε τα απαραίτητο επίπεδο διαχείρισης, διαφάνειας τόσο για την Ελληνική όσο και για Ευρωπαϊκή κοινωνία;

ζ) Προτίθεται να διερευνήσει άμεσα με όλους τους πρόσφορους τρόπους τις σοβαρές αυτές καταγγελίες;

Οι επερωτώντες Βουλευτές

1. Γεώργιος Σ. Κουμουτσάκος
2. Βασίλης Κικίλιας
3. Νότης Μηταράκης
4. Μάνος Κόνσολας
5. Χαράλαμπος Χ. Αθανασίου
6. Κώστας Αχ. Καραμανλής
7. Αναστάσιος Δημοσχάκης
8. Δημήτρης Κυριαζίδης 
9. Κωνσταντίνος Τσιάρας

Δείτε την ομιλία του κ. Μηταράκη κατά τη συζήτηση της επερώτησης εδώ >>

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση