Βουλή

Επίκαιρη Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την προμελέτη και χρηματοδότηση έργων αεροδρομίου Χίου

Επίκαιρη Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την προμελέτη και χρηματοδότηση έργων αεροδρομίου Χίου

Επίκαιρη Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών για την προμελέτη και χρηματοδότηση έργων αεροδρομίου Χίου.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Υποδομών  και Μεταφορών

Θέμα: «Προμελέτη και χρηματοδότηση έργων αεροδρομίου Χίου».

Στις 12 Μαρτίου 2018 διαβιβάστηκε από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προς τη Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η προμελέτη για το έργο «Επέκταση – βελτίωση πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου «Όμηρος» και συναφή έργα». Ο φάκελος περιελάμβανε τεχνική έκθεση, προϋπολογισμό, σχέδια, έγκριση περιβαλλοντικών όρων και γεωτεχνικές μελέτες. Η ΔΥΑ στη συνέχεια, ως αρμόδια Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου το έργο, συνολικού Προϋπολογισμού 15 εκ. €, να ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Επειδή το έργο του αεροδρομίου:

είναι άμεσης προτεραιότητας για την οικονομία και την κοινωνία της Χίου

έχει ήδη υπάρξει σημαντική καθυστέρηση την τελευταία τριετία

είναι σημαντικού προϋπολογισμού, ο οποίος μπορεί να καλυφθεί μόνο μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:

1. Ο φάκελος που απεστάλη από την ΥΠΑ στη ΔΥΑ ήταν πλήρης, προκειμένου η ΔΥΑ να προχωρήσει στις ενέργειες για τη χρηματοδότηση; Εάν υπάρχουν ελλείψεις, πότε προβλέπεται να καλυφθούν αυτές και να ολοκληρωθεί ο φάκελος;  Ποια έργα περιλαμβάνονται στην προμελέτη;

2. Υπάρχει χρονικός περιορισμός προκειμένου να ενταχθούν στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 έργα υποδομών αεροδρομίων; Εάν ναι, ποιος είναι αυτός; Ποιο το χρονοδιάγραμμα προκειμένου να ενταχθεί το έργο στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020; 

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

 

Δείτε τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης εδώ >>

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση