Βουλή

Μηταράκης για ρύθμιση 120 δόσεων: «Πρόκειται για την καλύτερη ρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και έδωσε την ευκαιρία σε νομικά και φυσικά πρόσωπα να αφήσουν πίσω τους οριστικά τα χρόνια της κρίσης.» 

Μηταράκης για ρύθμιση 120 δόσεων: «Πρόκειται για την καλύτερη ρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας.»

Ο Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Νότης Μηταράκης απάντησε σήμερα σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή Ηλείας του Κινήματος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη με θέμα: «Ρύθμιση οφειλών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων». Μεταξύ άλλων τόνισε:

 Η ερώτησή σας προς εμένα αφορά κάτι πιο συγκεκριμένο, αφορά το θέμα των οφειλών αυτών των οργανισμών προς τον ΕΦΚΑ, για το οποίο η Κυβέρνηση ήδη νομοθέτησε τη ρύθμιση των εκατόν είκοσι δόσεων.

«Πρόκειται για την καλύτερη ρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και έδωσε την ευκαιρία σε νομικά και φυσικά πρόσωπα να αφήσουν πίσω τους οριστικά τα χρόνια της κρίσης. Από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε, στη ρύθμιση εντάχθηκαν τετρακόσιοι τριάντα τρεις χιλιάδες οφειλέτες. Αυτοί αποτελούν το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού οφειλετών προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και από ό,τι διαφαίνεται θα ρυθμιστούν οφειλές 4,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μέριμνα της Κυβέρνησης είναι με ένα μείγμα διαφορετικής οικονομικής πολιτικής, μειωμένων φόρων και εισφορών να στηρίξει την ελληνική οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να μειώσει την ανεργία και να βοηθήσει και τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν με καλύτερη προοπτική τα επόμενα χρόνια.» 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς):Τώρα θα συζητηθεί η δεύτερη με αριθμό 69/7-10-2019 επίκαιρη ερώτηση πρώτου κύκλου του Βουλευτή Ηλείας του Κινήματος Αλλαγής κ. Μιχάλη Κατρίνη προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με θέμα: «Ρύθμιση οφειλών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων».

Ορίστε, κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Υπουργέ, ο ΓΟΕΒ Πηνειού-Αλφειού, όπως και όλοι οι οργανισμοί εγγείων βελτιώσεων στη χώρα, αποτελούν όπως ξέρετε πολύ καλά δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφέλειας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και βρίσκονται τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, σε δυσχερή οικονομική θέση και με αρκετά λειτουργικά προβλήματα, που απειλούν πλέον και την καθημερινή εύρυθμη παροχή υπηρεσιών προς τους αγρότες μέσω της άρδευσης.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τον Νομό Ηλείας, το εγγειοβελτιωτικό έργο της περιοχής βρίσκεται σε μία οριακή κατάσταση λόγω και της υποτυπώδους συντήρησης. Πολύ μεγάλο κομμάτι του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού βρίσκεται εδώ και πολλά χρόνια εκτός λειτουργίας, ενώ το κομμάτι το οποίο υφίσταται κρίνεται από όλους τους ειδήμονες ως οριακά λειτουργικό. Προβλήματα υπάρχουν στις κτηριακές εγκαταστάσεις των αντλιοστασίων, στο σύνολο του λοιπού εξοπλισμού του εγγειοβελτιωτικού έργου, καθώς και σε κεντρικές διώρυγες. Βεβαίως, καταλαβαίνετε ότι μια οποιαδήποτε δυσλειτουργία σε όλο το φάσμα του ΓΟΕΒ θα οδηγήσει σε αδιέξοδο το σύνολο των παραγωγών και του Νομού Ηλείας και την τοπική οικονομία της περιοχής, γιατί οι επιπτώσεις είναι προφανείς. Τα ίδια προβλήματα -ξέρω πολύ καλά, όπως ξέρω ότι και εσείς έχετε γνώση της κατάστασης- αντιμετωπίζουν πολλοί οργανισμοί στο σύνολο σχεδόν της ελληνικής επικράτειας.

Μεγάλο κομμάτι των οφειλών και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που οδηγεί τους οργανισμούς σε αυτό το αδιέξοδο είναι οφειλές τόσο προς τη ΔΕΗ όσο όμως και προς τον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να αδυνατούν πλέον να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Βεβαίως όλο αυτό τους δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιχειρούν να κάνουν, για να κάνουν κάποια μελέτη εκσυγχρονισμού του δικτύου, το οποίο νομίζω ότι είναι απαραίτητο στις σύγχρονες συνθήκες. Βεβαίως, οι οργανισμοί έχουν οφειλές και υπάγονται στις ρυθμίσεις.

Αυτό που οι ίδιοι οι οργανισμοί ζητούν, και ρωτούμε εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα, είναι στην όποια ρύθμιση υπαχθούν αυτοί οι οργανισμοί και συγκεκριμένα ο Οργανισμός Πηνειού-Αλφειού να προβλεφθεί από το Υπουργείο μια ευνοϊκή ρύθμιση διαγραφών των πάσης φύσεως προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και τόκων λόγω της μη εμπρόθεσμης καταβολής.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κύριε Υπουργέ, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά για να απαντήσετε.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε συνάδελφε, πράγματι η ορθή λειτουργία αυτών των οργανισμών συμβάλλει κομβικά στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας και είναι θέμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο σας προτρέπω να ασκήστε αντίστοιχα κοινοβουλευτικό έλεγχο για τα γενικότερα θέματα που απασχολούν αυτούς τους οργανισμούς και τον ρόλο που αυτοί διαδραματίζουν για την πορεία της τοπικής, αλλά και της εθνικής οικονομίας.

Η ερώτησή σας προς εμένα αφορά κάτι πιο συγκεκριμένο, αφορά το θέμα των οφειλών αυτών των οργανισμών προς τον ΕΦΚΑ, για το οποίο η Κυβέρνηση ήδη νομοθέτησε τη ρύθμιση των εκατόν είκοσι δόσεων.

Πρόκειται για την καλύτερη ρύθμιση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας και έδωσε την ευκαιρία σε νομικά και φυσικά πρόσωπα να αφήσουν πίσω τους οριστικά τα χρόνια της κρίσης. Από ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία που έχουμε, στη ρύθμιση εντάχθηκαν τετρακόσιοι τριάντα τρεις χιλιάδες οφειλέτες. Αυτοί αποτελούν το ένα τρίτο του συνολικού αριθμού οφειλετών προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και από ό,τι διαφαίνεται θα ρυθμιστούν οφειλές 4,5 περίπου δισεκατομμυρίων ευρώ.

Μέριμνα της Κυβέρνησης είναι με ένα μείγμα διαφορετικής οικονομικής πολιτικής, μειωμένων φόρων και εισφορών να στηρίξει την ελληνική οικονομία, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να μειώσει την ανεργία και να βοηθήσει και τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν με καλύτερη προοπτική τα επόμενα χρόνια.

Αυτή η ρύθμιση, όπως γνωρίζετε, καλύπτει ένα εύρος δόσεων μιας ολόκληρης δεκαετίας με ευνοϊκό επιτόκιο 3%, με χαμηλή ελάχιστη δόση και με άρση των αναγκαστικών μέτρων κατάσχεσης -κάτι πάρα πολύ σημαντικό- που επιτρέπει στους οργανισμούς να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη λειτουργία τους.

Κοιτώντας τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων Πηνειού-Αλφειού, θέλω να σας ενημερώσω για τα εξής: Οφείλει συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές, για μέσο όρο δεκαεπτά εργαζόμενους. Έχει οφειλές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, κύριε συνάδελφε, από το 2004. Είναι άξιο ιδιαίτερης προσοχής πώς κατάφερε ένας τέτοιος οργανισμός να μην είναι ενήμερος δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια και για δεκαεπτά εργαζόμενους κατά μέσο όρο  -νομίζω ότι σήμερα έχει λιγότερους- να χρωστάει συνολικά 2 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 1,3 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν την κύρια οφειλή.

Γνωρίζω -και αυτό είναι ένα θέμα συζήτησης, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι- ότι υπάρχει μία διάταξη νόμου του 2011, ο ν.3935, που περιορίζει την ευθύνη αυτών που διαχειρίζονται τέτοιους οργανισμούς προς οφειλές που έχουν προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, με αποτέλεσμα λόγω διαφόρων τέτοιων ρυθμίσεων ιστορικά να έχουμε φτάσει αυτήν τη στιγμή να έχουμε 35 δισεκατομμύρια ευρώ, λεφτά των Ελλήνων, λεφτά του ελληνικού λαού να οφείλονται στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Ευχαριστούμε πολύ.

Ορίστε, κύριε Κατρίνη, έχετε τον λόγο για τρία λεπτά.

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΡΙΝΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.

Δεν ξέρω αν οι οφειλές του ΓΟΕΒ και του Αλφειού ή των ΓΟΕΒ είναι ο κύριος λόγος των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας. Σύμφωνα με τα δικά μου στοιχεία, εκείνος ο οργανισμός οφείλει όντως 3 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, το μεγαλύτερο κομμάτι, κύριε Υπουργέ, αφορά τις οφειλές προς τη ΔΕΗ και σχεδόν μισό εκατομμύριο είναι οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Γνωρίζω τη ρύθμιση των εκατόν είκοσι δόσεων. Ήταν όντως μία ρύθμιση ευεργετική. Εξάλλου, εμείς την υπερψήφισαμε στη Βουλή.

Κύριε Υπουργέ, ακριβώς επειδή διαπιστώσαμε πως όχι μόνο αρκετοί από τους συμπολίτες μας, και οργανισμοί και φυσικά πρόσωπα, δεν κατάφεραν και δεν πρόλαβαν να υπαχθούν, αλλά και γιατί ο ίδιος ο Συνήγορος του Πολίτη πριν από είκοσι μέρες ζητούσε να υπάρξει παράταση, ζητήσαμε ως Κίνημα Αλλαγής όχι απλά παράταση μίας εβδομάδας, αλλά μια μεγαλύτερη προθεσμία, ώστε να μπορούν να υπαχθούν οι πολίτες και οι οργανισμοί σε αυτή την ευνοϊκή ρύθμιση.

Ζητήσαμε προχθές κάτι σαν τροπολογία και ο ομόλογός σας, που ήταν τότε ο επισπεύδων Υπουργός κ. Καραμανλής, αρνήθηκε μετ’ επιτάσεως. Είπε ότι είναι η τελευταία παράταση που δόθηκε και ότι τέλος πάντων κάποια στιγμή θα πρέπει σε αυτήν τη χώρα να μπούμε σε μία λογική έγκαιρων πληρωμών. Την ίδια στιγμή, όμως, ο Υπουργός κ. Σταϊκούρας έχει πει ότι θα μπει ένας μόνιμος μηχανισμός ρύθμισης οφειλών. Άρα, οι δηλώσεις είναι λίγο αντιφατικές.

Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι πέρα από το κομμάτι που αφορά εσάς -και το επισημάνατε-, αυτοί οι οργανισμοί κουβαλούν χρέη από το παρελθόν. Οι διοικήσεις, όμως, εναλλάσσονται και τα χρέη του παρελθόντος, οι οφειλές και τα προβλήματα απασχολούν -δυστυχώς και με ποινικές ευθύνες και με άρση τραπεζικών λογαριασμών- αυτούς που διοικούν σήμερα και έχουν την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία έχοντας μπει σε ένα άλλο πλαίσιο λειτουργίας. Θα πρέπει, λοιπόν, η πολιτεία, όχι μόνο να κάνει μία αναδρομή στα κακώς κείμενα του παρελθόντος, τα οποία προφανώς προσπαθεί να θεραπεύσει, αλλά να προσπαθήσει να εξασφαλίσει και συνθήκες ομαλής λειτουργίας, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις.

Εξάλλου, θέλω να σας πω ότι πρόσφατα η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, διά του Προέδρου της, του κ. Αγοραστού, ζήτησε τον Ιούνιο του 2019  από τον τότε Υπουργό Οικονομικών να χορηγηθεί δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με χαμηλό επιτόκιο στους οργανισμούς, για να μπορέσουν να αποπληρώσουν αυτές τις οφειλές.

 Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή στην πλειοψηφία των οργανισμών σε όλη τη χώρα τα αντλιοστάσια λειτουργούν με ασφαλιστικά μέτρα γιατί η ΔΕΗ έχει προχωρήσει σε κλείσιμο, λόγω των οφειλών. Ξέρετε πολύ καλά ότι η ρύθμιση των εκατόν είκοσι δόσεων -που ορθώς έγινε- για τους παραγωγούς μειώνει τα έσοδα και την εισπραξιμότητα του προς τους ΟΕΒ για να μπορέσουν να αποπληρώσουν τις όποιες οφειλές.

 Και μιλάμε για χρέη που προς τη ΔΕΗ τουλάχιστον ανέρχονται στα 45 εκατομμύρια ευρώ, με δυνατότητα ρύθμισης σε τριάντα έξι μήνες. Καταλαβαίνετε ότι ένας οργανισμός πρέπει να προσπαθεί και να μπορεί να ανταποκρίνεται σε όλες τις οφειλές του, προς όλους όσους οφείλει.

Νομίζω ότι ξέρετε κι εσείς πολύ καλά -και τελειώνω με αυτό- ότι τα χρόνια της κρίσης, ανεξάρτητα από τις παραλείψεις ή τις ολιγωρίες, και η εισπραξιμότητα των οφειλών από τους μεμονωμένους παραγωγούς -και όχι μόνο τους παραγωγούς και όλους όσοι είχαν δικαιώματα πάνω στα αγροτεμάχια, ακόμα και στους δήμους παρατηρείται αυτό- μειώθηκε μεσοσταθμικά στο 50%. Άρα, πέρα από τις όποιες παραλείψεις, που κανένας δεν θέλει εδώ ούτε να τις καλύψει ούτε να τις ξεχάσει, υπήρχε και μια αντικειμενική αδυναμία.

Το θέμα είναι ότι τώρα επειδή αυτοί οι οργανισμοί επιτελούν ακριβώς το συγκεκριμένο έργο και επειδή θεωρώ ότι έχουν μπει, όπως και ο συγκεκριμένος Οργανισμός, σε μια διαδικασία ρύθμισης και διεκπεραίωσης των υποχρεώσεών τους, πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει και μία ανάλογη πολιτική απόφαση από το Υπουργείο ώστε να δώσει σε όλους αυτούς τους οργανισμούς μία ευκαιρία μέσω της μείωσης προσαυξήσεων και τελών ή μέσω μεγαλύτερης διαδικασίας αποπληρωμής των υποχρεώσεών τους.

Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Θα απαντήσει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Παναγιώτης Μηταράκης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων): Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε, για τη δευτερολογία σας.

Όπως είπα και στην πρωτολογία μου, θέτετε ενδιαφέροντα και σημαντικά θέματα για την ορθή λειτουργία αυτών των οργανισμών και επαναλαμβάνω την πρότασή μου να το θέσετε ως θέμα στον κοινοβουλευτικό έλεγχο στο αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, για να σας δώσει μία συνολικότερη απάντηση για τα θέματα που αφορούν αυτούς τους οργανισμούς.

Αναφορικά με τις εκατόν είκοσι δόσεις, η άποψη της Κυβέρνηση είναι ότι δόθηκε επαρκής χρόνος σε όσους θέλουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση και τα αποτελέσματα της επιτυχίας της ρύθμισης καταδεικνύουν το ορθό αυτής της πρότασης. Και έπρεπε, από εκεί και πέρα, να σταματήσει αυτή η αβεβαιότητα με τις οφειλές, να κλείσουμε όσο πιο γρήγορα γινόταν τους λογαριασμούς με το παρελθόν και να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με περισσότερη αισιοδοξία.

 Αναφορικά με τον οργανισμό που συζητάμε σήμερα, πράγματι τα μεγαλύτερα χρέη του είναι στη ΔΕΗ, είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με έγγραφο που μας απέστειλε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Υπάρχουν συνολικά δέκα τέτοιο οργανισμοί, αλλά με πρόβλημα υπέρογκων χρεών είναι δύο ή τρεις. Ο συγκεκριμένος οργανισμός, όπως σας είπα, οφείλει από το 2004 που άρχισαν οι οφειλές μέχρι αυτή τη στιγμή 1,3 εκατομμύρια ευρώ βασική οφειλή, 2 εκατομμύρια ευρώ συνολικά με τις προσαυξήσεις.

 Πράγματι, οι διοικήσεις εναλλάσσονται, αλλά και ο οργανισμός έχει την ευθύνη του, όπως προβλέπει και το ισχύον νομικό πλαίσιο. Θέλω να σας πω ότι είχαν ενταχθεί ξανά σε πρόγραμμα δόσεων. Το 2015 είχαν ενταχθεί σε μία ειδική ρύθμιση εκατόν πενήντα δόσεων και κατέβαλαν μόνο πέντε και εγκατέλειψαν αυτή τη ρύθμιση. Εντάχθηκαν ξανά στη ρύθμιση στις αρχές του 2010 και δεν κατέβαλαν καμία δόση. Και τώρα έχουν ενταχθεί ξανά στις 4 Οκτωβρίου στις εκατόν είκοσι δόσεις, αλλά ακόμα δεν έχει καταβληθεί η πρώτη δόση για να ενεργοποιηθεί η ρύθμιση.

 Από κει και πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι και η αρμόδια υπηρεσία είσπραξης οφειλών του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ κινείται και έχουν επιβληθεί κατασχέσεις εις χείρας τρίτων, οι οποίες θα αρθούν όταν αρχίσει να εξυπηρετείται η ρύθμιση των εκατόν είκοσι δόσεων.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για όλους όσους έχουν ενταχθεί σε αυτή τη ρύθμιση να είναι συνεπείς με τις δόσεις, ώστε να μην υπάρχει θέμα να επανέλθουν κατασχέσεις που έχουν γίνει και μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Απόστολος Αβδελάς): Κι εμείς ευχαριστούμε.  

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση