Βουλή

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για όσους αναμένουν τη σύνταξή τους και χάνονται οι διαθέσιμοι πόροι

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για όσους αναμένουν τη σύνταξή τους και χάνονται οι διαθέσιμοι πόροι

Επίκαιρη Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας κατέθεσε ο Νότης Μηταράκης σχετικά με όσους ταλαιπωρούνται για να λάβουν τη σύνταξή τους.

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για όσους αναμένουν τη σύνταξή τους και χάνονται οι διαθέσιμοι πόροι».

Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις και δεσμεύσεις της κυβέρνησης τον τελευταίο χρόνο, ότι θα εκκαθαριστούν οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης έως τον Οκτώβριο του 2017, το στοκ συνεχώς αυξάνεται. Το επιβεβαίωσε και ο διοικητής του ΕΦΚΑ στην πρόσφατη συζήτηση της 20/6/2017 στις Επιτροπές Κοινωνικών Υποθέσεων και Παρακολούθησης του Ασφαλιστικού Συστήματος: Οι εκκρεμείς αιτήσεις κύριας συνταξιοδότησης συνολικά πριν και μετά τον νόμο 4387/2016 ανέρχονται σήμερα σε 138.899, ενώ η διαδικασία έκδοσης συντάξεων ξεκίνησε ουσιαστικά μόλις τον Ιούνιο οπότε και εκδόθηκαν 9.000 οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης. Ο διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ μας ενημέρωσε ότι σήμερα εκδίδονται οι συντάξεις του 2015, δηλαδή οι δικαιούχοι περιμένουν 2 χρόνια για την επικουρική.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΓΛΚ, από τα 859 εκ. € διαθέσιμα για αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων από συντάξεις, σήμερα μόνο τα 140 έχουν απορροφηθεί, ενώ οι πληρωμές φτάνουν μόλις τα 81,2 εκ. Συνολικά τα ληξιπρόθεσμα από εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης φτάνουν τα 1,365 δις. Λόγω μάλιστα των καθυστερήσεων της κυβέρνησης και του ΕΦΚΑ, πλέον η αποπληρωμή των ληξιπροθέσμων θα πρέπει να γίνεται κατά 50% από ίδιους πόρους. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1. Πρόκειται να βγει και πότε νέα ΥΑ σε αντικατάσταση της 2/3872/ΔΠΓΚ (ΦΕΚ Β’54/18.1.2017), η οποία όριζε ότι το πρόγραμμα έκτακτης επιχορήγησης για την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης και πληρωμής εφάπαξ ολοκληρώνεται την 31/10/2017; Ποιο χρονοδιάγραμμα θα ορίζει αυτή; Πόσο είναι το ποσό που θα διατεθεί για αποπληρωμή εκκρεμών αιτήσεων και των αναδρομικών; Σε τι ύψος οι διαθέσιμοι πόροι θα προέρχονται από τις εκταμιεύσεις της πρώτης και δεύτερης αξιολόγησης σε τι ύψος από ίδιους πόρους; Υπάρχουν αυτοί οι ίδιοι πόροι και πώς θα επηρεαστεί ο προϋπολογισμός του ΕΦΚΑ;  

2. Από 1/1/2015 μέχρι σήμερα πόσες αιτήσεις συνταξιοδότησης έχουν εκκαθαριστεί (κύριες, επικουρικές και εφάπαξ); Πόσες από τις συντάξεις αυτές συμπεριλαμβάνουν χρόνους διαδοχικής ασφάλισης; (Για τις ανωτέρω συντάξεις να υπάρχει διάκριση για αιτήσεις συνταξιοδότησης οι οποίες έχουν κατατεθεί  πριν την εφαρμογή του ν. 4387/16 και μετά). Πόσες αιτήσεις συνταξιοδότησης παραμένουν σε εκκρεμότητα; (με διάκριση χρόνου υποβολής πριν  και μετά την εφαρμογή του ν.4387/16). Υπάρχουν σε εκκρεμότητα εγκύκλιοι και ΥΑ, που αποτελούν εμπόδιο στην έκδοση συντάξεων; Έχουν δημιουργηθεί και ενημερωθεί οι ατομικές μερίδες για την επικουρική ασφάλιση για χρόνο ασφάλισης από 1/1/2015 και μετά;  Πότε και πώς θα ολοκληρωθεί το νομικό πλαίσιο για την έκδοση επικουρικών συντάξεων με χρόνο ασφάλισης από 1/1/2015;  

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

 

Δείτε τη συζήτηση εδώ >>

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση