Βουλή

Αναφορά Ν. Μηταράκη για την ίδρυση Τμημάτων Οικονομικής & Διοίκησης του Τουρισμού και Ξενόγλωσσου Τμήματος Ναυτιλίας, στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Χίο

Αναφορά Ν. Μηταράκη για την ίδρυση Τμημάτων Οικονομικής & Διοίκησης του Τουρισμού και Ξενόγλωσσου Τμήματος Ναυτιλίας, στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Χίο

Ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νότης Μηταράκης με αφορμή την υποβολή αναφοράς προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση τμημάτων (α) Οικονομικής & Διοίκησης του Τουρισμού και (β) Ξενόγλωσσου Τμήματος Ναυτιλίας, στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο δήλωσε:

«Όλοι οι φορείς της Χίου στηρίζουμε απόλυτα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και κατά συνέπεια την απόφασή του για την ίδρυση Τμήματος Τουρισμού στη Χίο, αλλά και για την ενεργοποίηση του αγγλόφωνου προγράμματος Ναυτιλίας, το οποίο νομοθετήσαμε ως Κυβέρνηση το 2014. Με μία φωνή ζητάμε από την Κυβέρνηση την υλοποίηση αυτών των αποφάσεων, ειδικά τώρα που το νησί μας σηκώνει δυσανάλογο βάρος από τη μεταναστευτική κρίση».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς και τα έγγραφα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και της Επιτροπής Στήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Ίδρυση Τμημάτων Οικονομικής & Διοίκησης του Τουρισμού και Ξενόγλωσσου Τμήματος Ναυτιλίας, στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Χίο.»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σας διαβιβάζω την υπ. αριθμ. 714/2016 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Χίου με την οποία χαιρετίζει την από 29.09.2016 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου, για ίδρυση του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης του Τουρισμού, στη Σχολή Επιστημών Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Χίο. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί επίσης το Υπουργείο Παιδείας και την Κυβέρνηση να στηρίξει άμεσα την επιλογή της Συγκλήτου και να κάνει ότι είναι απαραίτητο για την ένταξη του τμήματος στο μηχανογραφικό δελτίο του 2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αίτημα για την ίδρυση του Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης του Τουρισμού στη Χίου υποστηρίζεται ένθερμα από όλους τους τοπικούς φορείς αλλά και από την Επιτροπή Στήριξης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου (επισυνάπτεται και η εν λόγω επιστολή), στην οποία συμμετέχουν Πανεπιστημιακοί και εκπρόσωποι όλων των συλλογικών φορέων της Χίου στην Αττική.

Επιπλέον, με το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου της Χίου, υπενθυμίζεται και η εκκρεμότητα για την έκδοση του Π.Δ. για την έναρξη λειτουργίας του αγγλόφωνου προγράμματος ναυτιλιακών σπουδών από το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Χίο. Υπενθυμίζεται ότι το εν λόγω τμήμα έχει αποφασιστεί από το Δεκέμβριο του 2014 (Ν. 4316/2014, άρθρο 73), ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου σας τον Απρίλιο του 2015 το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μέσω της δημιουργίας των δύο συγκεκριμένων τμημάτων θα έπρεπε να αποτελεί προτεραιότητα, καθώς έτσι μπορεί να επιτευχθεί η ενίσχυση ευρύτερα της περιοχής του Βόρειου Αιγαίου, που δαμάζεται από το προσφυγικό – μεταναστευτικό πρόβλημα.

Μετά τιμής,

 

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση