Βουλή

Αναφορά Ν. Μηταράκη για την αλλαγή υπεύθυνου Επιστημονικής Λειτουργίας του ΠΕΔΥ στη Χίο

Αναφορά Ν. Μηταράκη για την αλλαγή υπεύθυνου Επιστημονικής Λειτουργίας του ΠΕΔΥ στη Χίο

Ο βουλευτής Χίου, κ. Νότης Μηταράκης κατέθεσε σήμερα αναφορά σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» της Χίου, σύμφωνα με το οποίο η επιλογή του νέου υπεύθυνου Επιστημονικής Λειτουργίας του ΠΕΔΥ Χίου έγινε βάσει κομματικών κριτηρίων. 

Ο κ. Μηταράκης ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας να τοποθετηθεί ως προς το δημοσίευμα, αναφέροντας ταυτόχρονα ότι η σχετική διάταξη νόμου που ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπει κανένα κριτήριο για τον ορισμό υπευθύνων στις μονάδες ΠΕΔΥ, ενώ η παλαιότερη διάταξη του 2012 προέβλεπε η επιλογή να γίνεται βάσει ειδικότητας και αρχαιότητας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της αναφοράς.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς: Τον Υπουργό Υγείας

Θέμα: «Αλλαγή υπεύθυνου Επιστημονικής Λειτουργίας του ΠΕΔΥ στη Χίο»

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Σας προωθώ δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» της Χίου, στο οποίο αναφέρεται ότι η πρόσφατη αντικατάσταση του μέχρι σήμερα υπεύθυνου της Επιστημονικής Λειτουργίας του ΠΕΔΥ στη Χίο κ. Βρουλή από τον κ. Ταναϊνη, έγινε βάσει κομματικών κριτηρίων και όχι με γνώμονα τα προσόντα και την προϋπηρεσία των προσώπων που μπορούσαν να τοποθετηθούν στη θέση αυτή.

Και αυτό γιατί με το άρθρο 47 του ν. 4386/2016, το οποίο αποτελεί την τελευταία τροποποίηση των άρθρων 17 και 18 του νόμου 1397/1983 (νόμος ΕΣΥ) δεν περιλαμβάνεται κανένα κριτήριο (ποιοτικό ή ποσοτικό) βάσει του οποίου να ορίζεται ο υπεύθυνος για το συντονισμό της Επιστημονικής Λειτουργίας της Μονάδας ΠΕΔΥ, αλλά το αφήνει στη διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Διοικητή ΥΠΕ. Στην προηγούμενη μορφή του εν λόγω άρθρου (με το νόμο 4058/2012) οριζόταν η επιλογή βάσει ειδικότητας και αρχαιότητας, θέτοντας έτσι αντικειμενικά κριτήρια επιλογής του υπεύθυνου λειτουργίας.  

Παρακαλούμε να τοποθετηθείτε στο εν λόγω δημοσίευμα, κοινοποιώντας μας την απάντησή σας.

Μετά τιμής

Νότης Μηταράκης

 

Στην απάντησή του, ο Υπουργός Υγείας αναφέρει ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία (Ν. 4368/2016), που οι ίδιοι ψήφισαν, ελαχιστοποιούνται τα κριτήρια επιλογής για τον ορισμό Υπευθύνων, με αποτέλεσμα σε μία ακόμη πτυχή του δημόσιου βίου να παρατηρούνται τοποθετήσεις με αποκλειστικό κριτήριο την κομματική ταυτότητα.

Δείτε την απάντηση

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση