Βουλή

Αναφορά Ν. Μηταράκη για το θέμα της επιλεξιμότητας του ΦΠΑ στα έργα της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Αναφορά Ν. Μηταράκη για το θέμα της επιλεξιμότητας του ΦΠΑ στα έργα της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ

Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομικών για το θέμα της επιλεξιμότητας του ΦΠΑ στα έργα της ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:

- τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Επιλεξιμότητα ΦΠΑ».

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί

Σας προωθώ επιστολή της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Χίου, αναφορικά με τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί ο ΦΠΑ στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος CLLD. Η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ επιλέχθηκε με την υπ’ αριθμ. 25400/27.10.2016 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως η Ομάδα Τοπικής Δράσης για την υλοποίηση του προγράμματος CLLD στο νομό Χίου, ύψους 6,950εκ. €.

Στην εν λόγω επιστολή η ΕΤΑΧ ΑΑΕ ΟΤΑ διατυπώνει το αίτημά της, όπως για την πίστωση των χρημάτων των λειτουργικών δαπανών να εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, προκειμένου το ΦΠΑ να είναι επιλέξιμη δαπάνη και όχι τιμολόγιο επιδότησης. Η κάλυψη του ΦΠΑ από το ίδιο το πρόγραμμα είναι σημαντική, καθώς οι περισσότερες Αναπτυξιακές Εταιρείες υλοποιούν μόνο το CLLD και δεν έχουν συνεπώς τη δυνατότητα να συμψηφίζουν το μη επιλέξιμο ΦΠΑ από άλλες δραστηριότητές τους. Σε αντίθετη περίπτωση, το κόστος του ΦΠΑ μπορεί να οδηγήσει τις εταιρείες σε δεινή οικονομική θέση, εκτός εάν οι εν λόγω εταιρείες λαμβάνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα επιστροφή του πιστωτικού ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να τοποθετηθείτε στο εν λόγω αίτημα της Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης Χίου, κοινοποιώντας μας την απάντησή σας.

Μετά τιμής

Νότης Μηταράκης

Δείτε την επιστολή της ΕΤΑΧ ΑΕΕ ΟΤΑ εδώ >>

 

Δείτε τις απαντήσεις των Υπουργών

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση