Βουλή

Αναφορά Ν. Μηταράκη για την ίδρυση και λειτουργία Τοπικών Αγορών Παραγωγών

Αναφορά Ν. Μηταράκη για την ίδρυση και λειτουργία Τοπικών Αγορών Παραγωγών

Αναφορά Ν. Μηταράκη για την ίδρυση και λειτουργία Τοπικών Αγορών Παραγωγών στη Χίο.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:

1. Τον Υπουργό Εσωτερικών

2. Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

3. Τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 

Θέμα: «Εμπόδια στην ίδρυση και λειτουργία Τοπικών Αγορών Παραγωγών».

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί,

Σας προωθώ τη με Α.Π. 19950/13.6.2017 επιστολή του Δημάρχου Χίου, στην οποία περιγράφονται τα εμπόδια στην ίδρυση και λειτουργία τοπικών αγορών παραγωγών. Συγκεκριμένα, 15 μήνες μετά την έκδοση και δημοσίευση του νόμου 4384/2016, δεν έχει ακόμη εκδοθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 46 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Οικονομίας & Ανάπτυξης. Στην εν λόγω ΚΥΑ θα ορίζονται: α) τα αρμόδια όργανα, τα δικαιολογητικά, και η τηρούμενη διαδικασία για την έναρξη, χωροθέτηση και παύση λειτουργίας β) οι κανόνες λειτουργίας των αγορών παραγωγών, ο έλεγχος τήρησης των κανόνων, η επιβολή διοικητικών κυρώσεων κλπ.

Η 15μηνη καθυστέρηση των υπουργείων, έχει οδηγήσει σε επαγγελματική και οικονομική ασφυξία, ομάδα παραγωγών της Χίου, οι οποίοι έχουν συστήσει αυτοδιαχειριζόμενο φορέα και αδυνατούν να ιδρύσουν την Αγορά Παραγωγού, λόγω έλλειψης ΚΥΑ.

Δεδομένης της σημασίας που έχει τόσο για την ανωτέρω επαγγελματική ομάδα, αλλά και τον τοπικό πληθυσμό της Χίου η έκδοση της ΚΥΑ του αρ. 46 ν.4384/2016, σας παρακαλούμε να τοποθετηθείτε στην εν λόγω επιστολή, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην πορεία και το χρονοδιάγραμμα έκδοσης της ΚΥΑ, κοινοποιώντας μας την απάντησή σας,

Με εκτίμηση

Νότης Μηταράκης

Δείτε την επιστολή του Δήμου Χίου εδώ >>

 

Δείτε τις απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργών

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση