Βουλή

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία με το ελλιπές σήμα της Digea στη Συκιάδα Χίου

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία με το ελλιπές σήμα της Digea στη Συκιάδα Χίου

Αναφορά Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Υποδομών και Ψηφιακής Πολιτικής για το ελλιπές σήμα της Digea στη Συκιάδα Χίου.

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς:

1. Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

2. Τον Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Θέμα: «Συνεχίζεται η ταλαιπωρία με το ελλιπές σήμα της Digea στη Συκιάδα Χίου»

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Τον Οκτώβριο του 2016 υπέβαλα προς τον (τότε) Υπουργό Επικρατείας τη με αριθμό 118/13.10.2017 αναφορά, κοινοποιώντας την με αριθμό 27119/13.5.2016 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Συκιάδας Χίου και υπογραμμίζοντας ότι οι κάτοικοι της περιοχής στερούνται το δικαίωμα στην ενημέρωση, καθώς λόγω ελλιπούς σήματος της DIGEA, δε μπορούν να παρακολουθήσουν ούτε τα ιδιωτικά, ούτε τα κρατικά κανάλια. Είχα επίσης τονίσει ότι είχαμε εντάξει σχετικό έργο στο ΕΣΠΑ για ενίσχυση σήματος σε απομονωμένες περιοχές, αλλά η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το απένταξε το 2015. Στην ΚΥΑ του περασμένου Απριλίου (ΦΕΚ Β΄ 1203/5.4.2017) που προβλέπει την επιχορήγηση του εξοπλισμού για δορυφορική λήψη τηλεοπτικών σταθμών, από το νομό Χίου μόνο τα Ψαρά εντάχθηκαν στις ωφελούμενες περιοχές, παρόλο που πολλές ακόμα περιοχές αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου (ΑΠ 2737/17.10.2016) αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, στο οποίο και διαβιβάστηκε η αναφορά μου. Έκτοτε καμία απάντηση δεν είχα από το εν λόγω Υπουργείο το οποίο στο μεταξύ μετονομάστηκε σε Υποδομών και Μεταφορών.

Για το λόγο αυτό και με δεδομένο ότι το πρόβλημα για τους κατοίκους της Συκιάδας παραμένει, σας υποβάλω εκ νέου την απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Συκιάδας Χίου, καθώς και την προηγούμενη αναφορά μου και παρακαλώ να τοποθετηθείτε σχετικά.

Μετά τιμής,

Νότης Μηταράκης

Δείτε την επιστολή της ΤΚ Συκιάδας εδώ >>

Δείτε τις απαντήσεις των αρμοδίων Υπουργών

 Το μεν Υπουργείο Υποδομών αναφέρει ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές του, το δε Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής αφενός παραδέχεται ότι η Νέα Δημοκρατία είχε εντάξει έργο στο ΕΣΠΑ για την ενίσχυση του ψηφιακού σήματος στη Χίο, το οποίο οι ίδιοι το απένταξαν προφασιζόμενοι στενότητα χρόνου, όταν όλοι γνωρίζουν τις παρατάσεις επί παρατάσεων που δίνουν συνεχώς στο ΕΣΠΑ, αφετέρου μπερδεύουν τη Συκιάδα της Χίου με τα Ψαρά και τα Αντίψαρα, καθώς ξεχνούν ότι με το ΦΕΚ 1203/2017 δε δόθηκε η δυνατότητα σε όλο το νομό Χίου η απόκτηση δωρεάν δορυφορικής πρόσβασης στους Ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης, αλλά μόνο σε όσοι κατοικούν στα Ψαρά & τα Αντίψαρα (σελ. 4, απάντηση Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής).

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση