Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για τη συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα τέκνα

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για τη συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα τέκνα

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τη συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα τέκνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Συνταξιοδότηση γονέων με ανάπηρα τέκνα»

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3996/2011, όπως αυτό ισχύει σήμερα, προβλέπεται η συνταξιοδότηση υπό ευνοϊκές προϋποθέσεις, γονέων ατόμων με βαριά αναπηρία, προκειμένου να επιφορτίζονται με τη φροντίδα των τέκνων τους. Σύμφωνα με την εν λόγω διάταξη, η σύνταξη του γονέα αναστέλλεται, όταν το άτομο με αναπηρία αναλάβει εργασία και επαναχορηγείται μετά τη διακοπή της εργασίας αυτής.

Παρόλο που η διάταξη είναι υποβοηθητική για γονείς οι οποίοι έχουν τη φροντίδα παιδιών με αναπηρία, ο τρόπος που είναι διατυπωμένη και έχει ερμηνευτεί από τις υπηρεσίες, δημιουργεί σοβαρά προβλήματα.

Αφενός, δημιουργούνται αντικίνητρα για τα άτομα με αναπηρία να εργαστούν ή αποτελεί κίνητρο για «μαύρη» εργασία. Δυσχεραίνεται η ένταξη των ατόμων στην κοινωνική ζωή και η δυνατότητά τους να λειτουργούν αυτόνομα και να μην επιβαρύνουν την οικογένεια.

Από την άλλη, ο γονέας «τιμωρείται» εάν το παιδί του μπορέσει να αναλάβει εργασία. Και αυτό γιατί στην ουσία «χάνει» το δικαίωμα σε αυτόνομη σύνταξη, ανεξάρτητα πόσα χρόνια έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να βιοπορίζεται σε βάρος της οικογένειας.

Για τους παραπάνω λόγους, ερωτάται η Υπουργός:

Επεξεργάζεται το Υπουργείο, σχετική νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου, σε γονείς  που έχουν συνταξιοδοτηθεί βάσει του άρθρου 37 του 3996/11 και των οποίων αναστέλλεται η σύνταξη λόγω ανάληψης εργασίας από το τέκνο τους, να μπορούν να συνταξιοδοτούνται βάσει των γενικών διατάξεων από τη στιγμή που θα κατοχυρώσουν αυτόνομα δικαίωμα συνταξιοδότησης;

Ο ερωτών Βουλευτής,

Νότης Μηταράκης

 

Δείτε την απάντηση της Υπουργού εδώ >>

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση