Βουλή

Ειδοποιητήρια εισφορών επιστημόνων (πρώην ΕΤΑΑ) βάσει των καταβληθεισών και όχι των καταβλητέων εισφορών προηγούμενου έτους

Ειδοποιητήρια εισφορών επιστημόνων (πρώην ΕΤΑΑ) βάσει των καταβληθεισών και όχι των καταβλητέων εισφορών προηγούμενου έτους

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τα ειδοποιητήρια εισφορών επιστημόνων (πρώην ΕΤΑΑ).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Ειδοποιητήρια εισφορών επιστημόνων (πρώην ΕΤΑΑ) βάσει των καταβληθεισών και όχι των καταβλητέων εισφορών προηγούμενου έτους».

Στα ειδοποιητήρια του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2018 των επιστημόνων του πρώην ΕΤΑΑ, στο καθαρό φορολογητέο εισόδημα, βάσει του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές, περιλαμβάνονται για πρώτη φορά οι εισφορές του προηγούμενου έτους (2016). Βάσει της διάταξης του άρθρου 39 παρ.2 του Ν.4387/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 παρ.1 του Ν.4472/2017): «Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα […] στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος».

Η αυτή διατύπωση περιέχεται και στο άρθρο 2 παρ.2 της σχετικής ΥΑ 61502/3399 (ΦΕΚ Β 4330/ 30.12.2016) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την ΥΑ 25599/1453 (ΦΕΚ Β 1942/6.6.2017): «Από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολογισμού όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη παράγραφο, συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές».

Ωστόσο οι ασφαλισμένοι συνειδητοποίησαν ότι στα ειδοποιητήρια που έλαβαν, στο φορολογητέο τους εισόδημα δεν περιλαμβάνονται οι καταβλητέες, αλλά οι καταβληθείσες εισφορές του προηγούμενου έτους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται αυτοί που κατέβαλαν είτε τις εισφορές που τους αναλογούσαν, είτε μεγαλύτερες λόγω πχ κάποιου διακανονισμού. Αντίθετα, ασφαλισμένοι που κατέβαλαν χαμηλότερες εισφορές από αυτές που όφειλαν, ανεξαρτήτως του λόγου, θα κληθούν και φέτος να πληρώσουν μικρότερες εισφορές. Για άλλη μια φορά δημιουργείται μια στρέβλωση, με χαμένους τους συνεπείς ασφαλισμένους.

Για τους λόγους αυτούς ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1. Γιατί περιελήφθησαν στο εισόδημα οι καταβληθείσες εισφορές, σε αντίθεση με τα όσα προβλέπονται στη διάταξη του νόμου και τη σχετική ΥΑ;

2. Προβλέπεται να διορθωθεί το λάθος αυτό και να περιλαμβάνονται στο φορολογητέο εισόδημα οι καταβλητέες και όχι οι καταβληθείσες εισφορές; Με ποιο τρόπο και ποιο το χρονοδιάγραμμα για τον ορθό υπολογισμό;

Ο ερωτών βουλευτής,

Νότης Μηταράκης

 

Δείτε την απάντηση της Υπουργού στη συνέχεια:

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση