Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη σχετικά με προβλήματα στην έκδοση συντάξεων, ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση

Ερώτηση Ν. Μηταράκη σχετικά με προβλήματα στην έκδοση συντάξεων, ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τα προβλήματα στην έκδοση συντάξεων, ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:  Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Προβλήματα στην έκδοση συντάξεων, ασφαλισμένων με διαδοχική ασφάλιση»

Στο άρθρο 19 του ν.4387/2019 περιγράφεται η διαδικασία για χορήγηση σύνταξης σε όσους ασφαλισμένους είχαν ασφαλιστεί διαδοχικά σε περισσότερους του ενός φορείς. Συγκεκριμένα, για τον υπολογισμό του χρόνου ασφάλισης προσμετρώνται οι χρόνοι υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης και το αίτημα για σύνταξη εξετάζεται από τον τελευταίο στη σειρά φορέα. Σε εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου εκδόθηκαν τρεις εγκύκλιοι του Υπουργείου Εργασίας και του ΕΦΚΑ.

Ωστόσο, η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων συνεχίζεται και στη διαδοχική ασφάλιση, καθώς δεν εκδίδονται οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης. Ο ΕΦΚΑ, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι έχουν εκδοθεί προσωρινές συντάξεις και άρα η αντίδραση των πολιτών είναι περιορισμένη, καθυστερεί έως και 2 χρόνια! Το γεγονός αυτό επιδρά θετικά και στα οικονομικά αποτελέσματα του ΕΦΚΑ, καθώς οι προσωρινές συντάξεις είναι χαμηλότερες των οριστικών και άρα εμφανίζεται ένα πλασματικό πλεόνασμα. Το πρόβλημα εντοπίζεται ακόμα και σε ασφαλισμένους οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τους φακέλους τους, έχει ολοκληρωθεί η επικοινωνία μεταξύ των πρώην ταμείων και παρόλα αυτά συνεχίζουν να λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη. Το ανησυχητικό, βεβαίως είναι ότι ο ίδιος ο ΕΦΚΑ παραπέμπει τους ασφαλισμένους στα πρώην ταμεία – κάτι το οποίο είναι άτοπο, λόγω του ότι μετά την 1.1.2017 δεν υπάρχουν άλλα ταμεία (!).

Επειδή:

Το θέμα της διαδοχικής ασφάλισης αφορά μεγάλο αριθμό ασφαλισμένων

Δε μπορούμε να μιλάμε για ενιαίο ασφαλιστικό φορέα και την ίδια στιγμή να είναι αδύνατο να εκδοθούν συντάξεις διαδοχικής ασφάλισης, λόγω ασυνεννοησίας των διαφορετικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Πόσες είναι σήμερα οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που αφορούν διαδοχική ασφάλιση (είτε λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, είτε όχι); Ποιος είναι ο μέσος χρόνος έκδοσης σύνταξης με διαδοχική ασφάλιση; Πόσος είναι ο μέσος χρόνος που απαιτείται να γίνει η επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών (πρώην ταμείων) στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης;

2. Σε πόσες από αυτές τις περιπτώσεις είναι συμπληρωμένος ο φάκελος του ασφαλισμένου και έχει ολοκληρωθεί η επικοινωνία μεταξύ των πρώην ταμείων (που σήμερα αποτελούν οργανικές μονάδες του ΕΦΚΑ);

3. Σε τι οφείλεται η καθυστέρηση έκδοσης οριστικών συντάξεων; Είναι συνδεδεμένες οι υπηρεσίες ώστε να υπάρχει εικόνα του ασφαλιστικού βίου; Εκκρεμεί ακόμη η έκδοση κανονιστικών πράξεων και ποιων;

4. Σε ποιο ποσό ανέρχονται τα αναδρομικά που θα πρέπει να αποδοθούν στους ασφαλισμένους όταν θα εκδοθεί η οριστική σύνταξη, ως αποτέλεσμα της διαφοράς προσωπικής και οριστικής σύνταξης;

Ο ερωτών βουλευτής,

Νότης Μηταράκης

 

Δείτε την απάντηση της Υπουργού στη συνέχεια:

 

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση