Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για το Λογαριασμό Επικούρησης Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ)

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για το Λογαριασμό Επικούρησης Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ)

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών για το Λογαριασμό Επικούρησης Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ).

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

1. Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2. Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Λογαριασμός Επικούρησης Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ)».

Ο Λογαριασμός Επικούρησης ΕΤΕ (ΛΕΠΕΤΕ) δημιουργήθηκε το 1949 ως μια συνταξιοδοτική παροχή προς τους υπαλλήλους της ΕΤΕ, με τη λήξη της εργασιακής τους θητείας. Ο ΛΕΠΕΤΕ χρηματοδοτούνταν από εισφορές των εργαζομένων και της Τράπεζας. Ωστόσο μια σειρά από παράγοντες (ένταξη νέων εργαζομένων στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από την 1.1.2005, εθελούσιες έξοδοι κλπ) οδήγησαν στη σημαντική απομείωση των αποθεματικών και στη χειροτέρευση του λόγου ασφαλισμένων προς συνταξιούχους. Ως αποτέλεσμα, η Τράπεζα έπρεπε να ενισχύει τον ΛΕΠΕΤΕ, προκειμένου να παραμείνουν σταθερές οι παροχές.

Ωστόσο τον περασμένο Δεκέμβριο 2017 η Τράπεζα μονομερώς και χωρίς καμία προειδοποίηση έπαψε να καταβάλει οποιαδήποτε παροχή, με το αιτιολογικό της μη επάρκειας των αποθεματικών, ενώ οι εισφορές συνεχίζουν να παρακρατούνται. Αυτό οδήγησε σε σειρά δικαστικών διεκδικήσεων από πλευράς των δικαιούχων. Μάλιστα, στις 4/6/2018 είδε το φως της δημοσιότητας απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, σύμφωνα με την οποία η Τράπεζα εντέλλεται να διατηρεί επαρκή αποθεματικά στον ΛΕΠΕΤΕ και να χορηγεί στους αιτούντες το ποσό των 200 € / μηνιαίως από τον Νοέμβριο του 2017 έως και την έκδοση οριστικής απόφασης.

Με δεδομένο ότι οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ δε λαμβάνουν άλλη επικουρική σύνταξη και το πρόβλημα αφορά περίπου 16.500 συνταξιούχους και 5.000 εργαζόμενους, ερωτώνται οι κύριοι Υπουργοί: 

1. Πώς σκοπεύει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ΛΕΠΕΤΕ; Έχει πρόταση ώστε να δοθεί βιώσιμη λύση στο ζήτημα; Ποια είναι αυτή και έχει τεθεί σε διαβούλευση με τα δύο μέρη (εκπροσώπους συνταξιούχων και Τράπεζας);

2. Πώς διατίθενται οι εισφορές των εργαζομένων που συνεχίζουν να παρακρατούνται από τον Νοέμβριο του 2017 έως σήμερα;

3. Πρόκειται να ξεκινήσει διαχειριστικός έλεγχος ώστε να διαπιστωθούν τυχόν φαινόμενα κακοδιαχείρισης και παρατυπιών; Αν ναι, ποια περίοδο θα αφορά και ποιος φορέας θα διενεργήσει τον έλεγχο;

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

 

Δείτε τις απαντήσεις των Υπουργών στη συνέχεια:

 

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση