Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την εθνική στρατηγική για την ψηφιακή οικονομία

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την εθνική στρατηγική για την ψηφιακή οικονομία

Κοινή ερώτηση κατέθεσαν ο Βουλευτής Χίου, κ. Νότης Μηταράκης και άλλοι Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας προς τους Υπουργούς Οικονομίας και Δικαιοσύνης για την εθνική στρατηγική για την ψηφιακή οικονομία. Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Στις 6 Μαΐου 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 16 πρωτοβουλίες για τη μετάβαση σε μία ενιαία Ψηφιακή Αγορά (Digital Single Market) με στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των καταναλωτών και των επιχειρήσεων σε ψηφιακά προϊόντα, τη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για την εξάπλωση ψηφιακών δικτύων και υπηρεσιών αλλά και τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας.

Με την ανάδειξη της ψηφιακής οικονομίας σε βασικό πυλώνα ανάπτυξης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλοδοξεί να οδηγηθεί μέσα από ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο κανόνων σε μια ενιαία ψηφιακή αγορά που θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) για το 2016, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσιάζοντας εκτεταμένες αδυναμίες που επιβραδύνουν την ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων και την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δείκτη, παρά το γεγονός ότι το 99% των ελληνικών νοικοκυριών έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες, το 34% δεν έχει ακόμη συνδρομή σε αυτές, κάτι που σημαίνει πως περίπου το 1/3 των εν δυνάμει ψηφιακών καταναλωτών παραμένει εκτός αγοράς. Το γεγονός αυτό οφείλεται και στο χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (το 30% των πολιτών δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ του το διαδίκτυο) αλλά κυρίως στην έλλειψη καταναλωτικής εμπιστοσύνης προς τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες.

Με χαμηλή απόδοση στην ευρυζωνική διείσδυση, τη συχνότητα της χρήσης του διαδικτύου, τη χρήση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και των ηλεκτρονικών προμηθειών, η χώρα μας εμφανίζει σημαντικό έλλειμμα στην ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, την ώρα που παγκοσμίως αυτή αναπτύσσεται με πολλαπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία. Βασικό μειονέκτημα αποτελούν οι αποσπασματικές πολιτικές, τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι ανεκμετάλλευτες δυνατότητες που υπάρχουν στη δημιουργία ταχέων ψηφιακών δικτύων, τα οποία υποστηρίζουν κάθε δραστηριότητα της επιχειρηματικής και της ιδιωτικής ζωής.

Με δεδομένη λοιπόν:

  • την υψηλή ανεργία (υπερβαίνει το 50% στους πολίτες κάτω των 35 ετών),
  • τους ετησίως χιλιάδες αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης που σχετίζονται με τον κλάδο των επιχειρήσεων,
  • τα πλεονεκτήματα που η ψηφιακή αγορά μπορεί να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις μέσω της πρόσβασης σε νέα πελατολόγια πέρα από τους συνοριακούς περιορισμούς,

συμπεραίνουμε ότι η Ελλάδα έχει περιθώρια να καταστεί πολύ ευνοϊκότερο οικοσύστημα καινοτόμου ψηφιακής επιχειρηματικότητας με βάση τη σημερινή πραγματικότητα, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη τεχνολογίας και διαδικτυακών υπηρεσιών αιχμής. Κλειδί για να συμβεί αυτό αποτελούν οι επενδύσεις σε νέες ιδέες μέσω νεοφυών επιχειρήσεων, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου κανονιστικού πλαισίου εναρμονισμένου με τα διεθνή πρότυπα και ταυτόχρονα η προσέλκυση νέων επενδυτικών κεφαλαίων.

Με την ανάλυση του συνόλου των δεδομένων γύρω από την ψηφιακή οικονομία στην Ελλάδα, διαπιστώνεται πως το σύνολο των προβλημάτων εκκινεί από τη διαφαινόμενη απουσία συγκροτημένης εθνικής στρατηγικής, η οποία: α) θα προσφέρει βασικές υποδομές στους πολίτες β) θα απαλλάσσει την ψηφιακή επιχειρηματικότητα από τα χρόνια αντικίνητρα και γ) θα συμβάλλει στη συνολική ανάπτυξη της Οικονομίας μέσω της αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της εισροής νέων επενδύσεων στον τομέα καινοτόμου ψηφιακής επιχειρηματικότητας.

 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ. Υπουργοί:

 

1) Ποια βήματα έχει κάνει η Ελλάδα τους τελευταίους 15 μήνες για την τόνωση της Ψηφιακής Οικονομίας;

2) Σε ποιο βαθμό υπάρχει Εθνική Στρατηγική για την Ψηφιακή Οικονομία, με ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποιους στόχους;

3) Σε ποιο βαθμό και σε ποιες υπηρεσίες υπάρχει σήμερα η δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής; Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ θα μπορούσε να εξοικονομήσει έως και 380 εκ ευρώ ετησίως για το Δημόσιο και να μειώσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια και κόστη για τις επιχειρήσεις;

4) Υπάρχει και αν ναι, ποια είναι η εθνική στρατηγική για τη διάδοση των Ανοιχτών Δεδομένων (open data); Σύμφωνα με τη μελέτη του ΙΟΒΕ, μια αύξηση κατά 100% στη διάδοση των ανοιχτών δεδομένων στην Ελλάδα μπορεί να οδηγήσει υπό φυσιολογικές συνθήκες σε σημαντική βελτίωση κατάταξης χώρας σε όρους ανταγωνιστικότητας κατά 25 θέσεις, ενώ σε όρους διαφάνειας κατά 33 θέσεις αλλά κυρίως θα οδηγήσει στη δημιουργία πάνω από 6.000 νέων επιχειρήσεων.

5) Ποιες ενέργειες έχει υιοθετήσει ή σκοπεύει να υιοθετήσει το αμέσως επόμενο διάστημα το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειμένου να τονωθεί η εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο;

6) Σε ποιες ενέργειες έχει προχωρήσει προκειμένου να προσελκύσει επενδυτές κεφαλαίων προς ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις (start up) αλλά και πως σκοπεύει να προσελκύσει Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών (venture capitals) στη χώρα προς όφελος ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων;

7) Είναι μέσα στις προθέσεις της Κυβέρνησης να διευκολύνει περαιτέρω μεσα από  την απλούστευση των διαδικασιών την ίδρυση και τη διάλυση Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (ΙΚΕ), οι οποίες αποτελούν την κατ' εξοχήν πλέον εταιρική μορφή που επιλέγουν οι ιδρυτές νεοφυών αλλά και μικρών επιχειρήσεων;

8) Σκέφτεται την αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των εσόδων που προέρχονται από ηλεκτρονικό εμπόριο, δεδομένης της παγκοσμιοποιημένης φύσης της ηλεκτρονικής ψηφιακής αγοράς, στο πρότυπο της φορολόγησης της Ναυτιλίας;

9) Ποια ψηφιακά τεχνολογικά εργαλεία προσανατολίζεται να υιοθετήσει το επόμενο διάστημα η Κυβέρνηση προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθεια καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και εν γενεί τη βελτίωση της διαφάνειας στο δημόσιο τομέα;

10) Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ σε συνεργασία με τη Google και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αν η χώρα μας υιοθετήσει καθολικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση και αγγίξει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο χρήσης, το προβλεπόμενο όφελος για τα έσοδα της χώρας μπορεί να φτάσει έως και τα 1.4 δισ. ευρώ με την έκδοση πλαστών και εικονικών να περιορίζεται κατά 80%.  Προσανατολίζεται η ηγεσία του Υπουργείου στην υιοθέτηση του μέτρου; Με ποιο χρονοδιάγραμμα;

11) Υπάρχει προσανατολισμός στην υιοθέτηση ψηφιακού συστήματος δημοσίων ηλεκτρονικών προμηθειών; Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας του ΣΕΒ για το ενδεχόμενο αυτό, η μείωση στα διοικητικά έξοδα μπορεί να φτάσει τα 400 εκατ. ευρώ.

12) Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ, η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), σε συνδυασμό με σύγχρονες διαδικασίες διαχείρισης, αυξάνουν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος απονομής Δικαιοσύνης βελτιώνοντας την αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματος και ιδιαίτερα τον ρυθμό επίλυσης υποθέσεων. Με δεδομένη τη μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση σημαντικών αποφάσεων της Δικαιοσύνης, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για μεγάλα αναπτυξιακά έργα, προσανατολίζεται το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού στην εφαρμογή συστημάτων e-Δικαιοσύνης; Το ύψος των πόρων που θα εξοικονομηθούν υπολογίζεται σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του ΣΕΒ στα 235 εκατ. ευρώ.

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

Δήμας Σταύρου Χρίστος
Μηταράκης Αντωνίου Παναγιώτης (Νότης)
Αναστασιάδης Ιωάννη Σάββας
Ανδριανός Σωτηρίου Ιωάννης
Αντωνιάδης Δημητρίου Ιωάννης
Αντωνίου Βασιλείου Μαρία
Αραμπατζή Αθανασίου Φωτεινή
Ασημακοπούλου Παναγιώτη Άννα-Μισέλ
Βαγιωνάς Κωνσταντίνου Γεώργιος
Βεσυρόπουλος Φωτίου Απόστολος
Βορίδης Χρήστου Μαυρουδής (Μάκης)
Βούλτεψη Ιωάννη Σοφία
Βρούτσης Βασιλείου Ιωάννης
Γεωργαντάς Παύλου Γεώργιος
Γιακουμάτος Χαραλάμπους Γεράσιμος
Γιαννάκης Κωνσταντίνου Στέργιος
Γιόγιακας Νικολάου Βασίλειος
Δαβάκης Παναγιώτη Αθανάσιος
Δημοσχάκης Σπύρου Αναστάσιος (Τάσος)
Καλαφάτης Αθανασίου Σταύρος
Καραμανλή Αρκαδίου Άννα
Καραμανλής Αχιλλέα Κωνσταντίνος
Καράογλου Γεωργίου Θεόδωρος
Κατσανιώτης Ιωάννη Ανδρέας
Κατσαφάδος Ιωάννη Κωνσταντίνος
Κεδίκογλου Βασιλείου Συμεών (Σίμος)
Κέλλας Αχιλλέα Χρήστος
Κεφαλογιάννη Ιωάννη Όλγα
Κεφαλογιάννης Αχιλλέα Ιωάννης
Κόνσολας Νικία Εμμανουήλ (Μάνος)
Κουκοδήμος Γεωργίου Κωνσταντίνος
Κουμουτσάκος Σπυρίδωνος Γεώργιος
Μπακογιάννη Κωνσταντίνου Θεοδώρα (Ντόρα)
Μπασιάκος Αθανασίου Ευάγγελος
Μπουκώρος Γεωργίου Χρήστος
Μπούρας Κωνσταντίνου Αθανάσιος
Οικονόμου Αθανασίου Βασίλειος
Παπακώστα - Σιδηροπούλου Αγγέλου Αικατερίνη
Ράπτη Δημητρίου Ελένη
Σκρέκας Θεοδώρου Κωνσταντίνος
Σταϊκούρας Κωνσταντίνου Χρήστος
Σταμάτης Ιωάννη Δημήτριος
Στύλιος Δημοσθένη Γεώργιος
Τσιάρας Αλεξάνδρου Κωνσταντίνος
Φορτσάκης Πέτρου Θεόδωρος
Χαρακόπουλος Παντελή Μάξιμος

 

Δείτε την απάντηση των αρμόδιων Υπουργών

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση