Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την πρόοδο που παρουσιάζεται στα ενταγμένα έργα του Αναπτυξιακού Νόμου

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την πρόοδο που παρουσιάζεται στα ενταγμένα έργα του Αναπτυξιακού Νόμου

Με αφορμή το νέο αναπτυξιακό νόμο που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, ο κ. Νότης Μηταράκης, πρώην Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κατέθεσε ερώτηση προς τον κ. Σταθάκη σχετικά με τις διαδικασίες ελέγχου, ολοκληρώσεων, πληρωμών και επιστροφών εγγυητικών των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις των Αναπτυξιακών Νόμων. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Προς τον Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού

Θέμα: Διαδικασίες ελέγχου, ολοκληρώσεων, πληρωμών και επιστροφών εγγυητικών των επενδυτικών σχεδίων που έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις των Αναπτυξιακών Νόμων.

Από τις αρχές του 2015 μέχρι και σήμερα, λόγω της απουσίας θεσμικού πλαισίου έχει σταματήσει η διαδικασία αιτήσεων υπαγωγής και εντάξεων στον Αναπτυξιακό Νόμο. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να είχε αξιοποιηθεί από την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την διευθέτηση της «ουράς» που έχει δημιουργηθεί και τον απεγκλωβισμό των επενδυτών που έχουν υπαχθεί στους δύο αναπτυξιακούς νόμους 3299/2004 και 3908/2011.

Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε με αποτέλεσμα  να χαθούν σχεδόν δύο χρόνια και οι διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχων και πληρωμών να διεκπεραιώνονται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς. Το γεγονός αυτό έχει δημιουργήσει σοβαρότατο προβληματισμό στους κόλπους των επιχειρήσεων που υλοποιούν επενδυτικά σχέδια  που είχαν υπαχθεί στους δύο προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους.

Επειδή η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων είναι εξαιρετικά κρίσιμη στην παρούσα ασφυκτική οικονομική συγκυρία και επειδή το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού δεν δημοσιοποιεί τα  συγκεντρωτικά στοιχεία για τους ελέγχους τις ολοκληρώσεις και τις πληρωμές,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Ποιες ήταν οι θεσμικές και οργανωτικές πρωτοβουλίες που ανέλαβε από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι και την  ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου για τη διευθέτηση των παλαιών εκκρεμοτήτων και την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών;

2. Ποιο ήταν το συνολικό ύψος των πληρωμών της Γ.Δ.Ι.Ε. και των λοιπών φορέων (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Περιφέρειες) ανά Σ.Α.Ε. τα έτη 2014 και 2015 και το πρώτο πεντάμηνο του 2016;

3. Πόσες συστάσεις Κεντρικών Οργάνων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) πραγματοποιήθηκαν τα έτη 2014, 2015 και το πρώτο πεντάμηνο του 2016;

4. Πόσοι έλεγχοι διενεργήθηκαν τα έτη 2014, 2015  και το πρώτο πεντάμηνο του 2016;

5. Πόσες ενδιάμεσες εκθέσεις ελέγχου έγιναν τα έτη 2014, 2015  και το πρώτο πεντάμηνο του 2016;

6. Πόσες τελικές εκθέσεις ολοκληρώσεων παραδόθηκαν από τα αρμόδια όργανα ελέγχου τα έτη 2014, 2015  και το πρώτο πεντάμηνο του 2016;

7. Πόσες Υπουργικές Αποφάσεις υπεγράφησαν τα έτη 2014, 2015 και το πρώτο πεντάμηνο του 2016;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

Νότης Μηταράκης

 

Δείτε την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού 

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση