Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη σχετικά με τον τρόπο σύναψης συμβάσεων μέσω απευθείας αναθέσεων από τον ΕΦΚΑ

Ερώτηση Ν. Μηταράκη σχετικά με τον τρόπο σύναψης συμβάσεων μέσω απευθείας αναθέσεων από τον ΕΦΚΑ

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τον τρόπο σύναψης συμβάσεων μέσω απευθείας αναθέσεων από τον ΕΦΚΑ.

Ερώτηση

Προς: την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Σχετικά με τον τρόπο σύναψης συμβάσεων μέσω απευθείας αναθέσεων από τον ΕΦΚΑ»

Κατά τη δεύτερη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ στις 13.1.2017 ελήφθη η απόφαση (Αρ. Απόφασης 6, ΑΔΑ 6Υ1Ξ465ΧΠΙ-ΝΧΖ) για απευθείας ανάθεση σε δύο εταιρείες για τα έργα: α) υλοποίηση του τηλεοπτικού animation spot για την προβολή του ΕΦΚΑ, ύψους 8.060 € πλέον ΦΠΑ και β) διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας κοινής γνώμης, ύψους 6.500 € πλέον ΦΠΑ. Η απόφαση του ΔΣ λήφθηκε με πλειοψηφία (μειοψηφούντων 2 μελών) και στο σκεπτικό γίνεται επίκληση (για άλλη μια φορά) στο «κατεπείγον».

Επειδή:

Η διαφάνεια των συμβάσεων είναι αναγκαία συνθήκη λειτουργίας κάθε οργανισμού που διαχειρίζεται δημόσιο χρήμα.

Η απευθείας ανάθεση στις εν λόγω εταιρείες του έργου της προβολής του ΕΦΚΑ είναι μεταξύ των πρώτων αποφάσεων του ΔΣ, την ώρα που εκκρεμούν άλλα σημαντικότερα όπως η αποστολή των ειδοποιητηρίων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, δημιουργώντας έτσι εύλογα ερωτήματα ως προς την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων.

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1. Ποιοι είναι οι λόγοι του κατεπείγοντος τους οποίους επικαλούνται τα μέλη του ΔΣ του ΕΦΚΑ στην απόφασή τους;

2. Με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένες εταιρείες;

3. Έχουν τηρηθεί οι προβλέψεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» εν γένει και ειδικότερα ως προς τις διατάξεις περί κατάτμησης έργων; Έχει ζητηθεί η γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ως προς το αν πρόκειται για κατάτμηση έργου και αν ναι ποια είναι η θέση της;

Ο ερωτών Βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση