Βουλή

Ερώτηση για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγικής στη Λαγκάδα κατέθεσε ο Ν. Μηταράκης

Ερώτηση για τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγικής στη Λαγκάδα κατέθεσε ο Ν. Μηταράκης (& Απάντηση)

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σχετικά με τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυτικών ελαίων στη Λαγκάδα της Χίου.

Ο κ. Μηταράκης ρωτάει τους Υπουργούς, κατά πόσο είχαν ενημερωθεί εγκαίρως οι εμπλεκόμενοι φορείς, περιλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων της επένδυσης, εάν είχαν υποβληθεί ενστάσεις κατά της εγκριτικής αυτής απόφασης, τα επόμενα βήματα στην αδειοδότηση του έργου, καθώς και πώς θα διασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στα επόμενα στάδια του έργου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: 

1. Τον Υπουργό Εσωτερικών 

2. Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

3. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Πορεία υλοποίησης του έργου μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Λαγκάδα της Χίου». 

Τον Μάρτιο του 2018 εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων στη θέση «ΚΑΡΥΔΑΣ» Λαγκάδας Χίου». Κατά της εν λόγω εγκριτικής απόφασης, μπορούσε να ασκηθεί προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών, βάσει της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 2503/1997. 

Κάθε επένδυση η οποία έχει σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση, είναι φυσικό να εγείρει ανησυχίες στους κατοίκους των γύρω περιοχών, ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και τις τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ποιότητα ζωής στην περιοχή. Ευθύνη της πολιτείας είναι να διασφαλίζει την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών νόμων, να ακολουθεί τις διαδικασίες αδειοδότησης και να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ρωτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Είχε γίνει κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης; 

2. Είχε ασκηθεί κάποια προσφυγή κατά της εγκριτικής απόφασης των περιβαλλοντικών όρων της επένδυσης; 

3. Ποια τα επόμενα βήματα στη διαδικασία έγκρισης της επένδυσης και ποιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς; Έχουν γίνει δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων για τις επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης επένδυσης;   

4. Πώς θα ελέγχεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, αλλά και αργότερα κατά τη λειτουργία του; Πώς μπορούν να αντιδράσουν οι κάτοικοι, αλλά και όσοι άλλοι έχουν τυχόν έννομο συμφέρον κατά τη φάση υλοποίησης και κατά τη φάση λειτουργίας εάν διαπιστωθεί παραβίαση ή μη ορθή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων; 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Δείτε την απάντηση των Υπουργών στη συνέχεια:

Απάντηση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης by Notis Mitarachi on Scribd

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

December 08, 2021
December 01, 2021
November 29, 2021
November 29, 2021
November 29, 2021

Αναζήτηση