Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την απασχόληση συνταξιούχων αγροτών

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την απασχόληση συνταξιούχων αγροτών

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με την απασχόληση συνταξιούχων αγροτών.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Απασχόληση συνταξιούχων αγροτών»

Σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 37 του ν.4387/2016 «οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης, εφόσον δεν υπάρχει οφειλή».

Παράλληλα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου με τίτλο αναφέρεται: «Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Δημοσίου, καθώς και όλων των φορέων, ταμείων, κλάδων ή λογαριασμών που εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή την δραστηριότητα. Για το διάστημα αυτό καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον απασχολούμενο συνταξιούχο…».

Ωστόσο η σχετική εγκύκλιος του ΕΦΚΑ (αρ. 3/25.1.2017) «Κανόνες υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Αυτοαπασχολούμενων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (ΟΓΑ) από 01/01/2017» δεν αντιμετωπίζει το ζήτημα των ήδη συνταξιούχων αγροτών που έχουν παράλληλα και αγροτικό εισόδημα. Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα η σχετική πρόβλεψη για μείωση της σύνταξης (κύριας και επικουρικής) κατά 60%, για όσους συνταξιούχους αναλαμβάνουν εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα δεν ίσχυε για τον ΟΓΑ.

Επιπλέον, με την εφαρμογή του ν.4387/2016 δεν προβλέπεται πουθενά ο θεσμός του «ανταποκριτή του ΟΓΑ». Οι ανταποκριτές, αποτελούσαν το συνδετικό δεσμό μεταξύ του ΟΓΑ και των ασφαλισμένων και συνταξιούχων. Σήμερα, οι αγρότες δεν γνωρίζουν πού πρέπει να απευθυνθούν και δε λαμβάνουν από πουθενά πληροφορίες και βοήθεια ως προς τα ασφαλιστικά τους θέματα.

Επειδή:

• Η φύση και το είδος των αγροτικών εργασιών παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως η εποχικότητα και η ενασχόληση σε μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.  

• Οι αγρότες, ακόμα και μετά τη συνταξιοδότησή τους, με την εργασία τους στηρίζουν παραδοσιακά αγροτικά προϊόντα, δίνουν τεχνογνωσία στις νεότερες γενιές και κατά συνέπεια στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες και κοινωνίες, με ένα βασικό παράδειγμα τους Μαστιχοπαραγωγούς – αγρότες της Χίου.

• Επειδή, γενικώς, το επάγγελμα του αγρότη, λόγω των απρόσμενων καιρικών και λοιπών φαινομένων δεν παράγει ασφαλές ετήσιο εισόδημα, το οποίο με τις πρόσφατες ρυθμίσεις πλήττεται περαιτέρω από τους φόρους και τις εισφορές.

• Επειδή, οι συντάξεις των αγροτών και ειδικότερα των μέχρι της 31 Δεκεμβρίου του 2016 αγροτών – συνταξιούχων ήταν στη μεγάλη πλειοψηφία τους, χαμηλού ύψους.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Γιατί επιβλήθηκε η μείωση της μικρής σύνταξης κατά 60% και στους συνταξιούχους αγρότες που στην πλειοψηφία τους απασχολούνται σε μικρές αγροτικές εκμεταλλεύσεις;

2. Η συγκεκριμένη διάταξη του άρθρου 20 του Νόμου 4387/2016 θα ισχύσει για όλους τους αγρότες ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος που λαμβάνουν από την απασχόλησή τους σε αγροτικές εργασίες; Έχει ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους οι αγρότες – συνταξιούχοι λαμβάνουν πολύ χαμηλές συντάξεις; Επίσης πρόκειται να εφαρμοστεί στο σύνολο των συνταξιούχων ή σε όσους συνταξιοδοτούνται βάσει των νέων διατάξεων του ν. 4387/2016;

3. Πώς θα γίνεται ο έλεγχος εφαρμογής της σχετικής διάταξης στον αγροτικό χώρο εφόσον δεν υπάρχει σώμα ελεγκτών – επιθεωρητών εργασίας; Έχει εκτιμήσει το Υπουργείο τις επιπτώσεις από την εφαρμογή αυτής της διάταξης τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο απασχόλησης;

4. Πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ενημέρωσης και της συνδρομής προς τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους αγρότες από τη στιγμή που δεν προβλέπεται πουθενά ο θεσμός του «ανταποκριτή του ΟΓΑ»; Σε ποιον πρέπει να απευθύνονται κατά τόπους οι αγρότες προκειμένου να ενημερώνονται για τις αλλαγές που τους αφορούν; Έχουν ενημερωθεί επαρκώς οι αγρότες για τη συγκεκριμένη διάταξη;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Ιωάννης Βρούτσης, βουλευτής Κυκλάδων

Γεώργιος Κασαπίδης, βουλευτής Κοζάνης

Νότης Μηταράκης, βουλευτής Χίου

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση