Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη σχετικά με τον επανυπολογισμό συντάξεων βάσει του ν. 4387/2016

Ερώτηση Ν. Μηταράκη σχετικά με τον επανυπολογισμό συντάξεων βάσει του ν. 4387/2016

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τον επανυπολογισμό συντάξεων βάσει του ν. 4387/2016.

Ερώτηση

Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Επανυπολογισμός συντάξεων βάσει του ν. 4387/2016»

Στο άρθρο 14 του νόμου 4387/2016 περιγράφεται ο τρόπος επανυπολογισμού των συντάξεων που ήδη καταβάλλονται. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο (α) αναφέρεται: «Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του ΕΦΚΑ και των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 13, 14». Η διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των ήδη καταβαλλόμενων ποσών και των ποσών που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό, εξακολουθεί να καταβάλλεται βάσει των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αρμοδίου Υφυπουργού Εργασίας έχει ήδη επανυπολογιστεί το 10% των καταβαλλόμενων συντάξεων και έχει δημοσιοποιηθεί στον Τύπο ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το ύψος της προσωπικής διαφοράς θα είναι της τάξης του 20% των ήδη καταβαλλόμενων. Επίσης, βάσει δηλώσεων του αρμόδιου Υφυπουργού Εργασίας, ο επανυπολογισμός των ήδη καταβαλλόμενων δεν θα γίνει με τον τύπο υπολογισμού των νέων συντάξεων δηλαδή με όμοιο τρόπο, δημιουργώντας έτσι εύλογα ερωτήματα ως προς την ορθότητα και την νομιμότητα  των υπολογισμών.  

Η κυβέρνηση νομοθέτησε τον επανυπολογισμό, δηλαδή, τον «διαμελισμό» των καταβαλλόμενων συντάξεων σε προσωπική διαφορά και λοιπή σύνταξη, γιατί έχει ήδη συμφωνήσει στην περικοπή των συντάξεων, διαφορετικά δεν θα υπήρχε κανένας πρακτικός  λόγος οριοθέτησης της προσωπικής διαφοράς. Σήμερα  η προσωπική διαφορά βρίσκεται στον «προκρούστη» της διαπραγμάτευσης και μένει μόνο να ανακοινωθεί ο χρόνος των περικοπών. Η κυβέρνηση επιλέγει να ενημερώσει μόνο τη δική της κοινοβουλευτική ομάδα και η μόνη πληροφόρηση για όλους εμάς να προέρχεται από τις διαρροές στον Τύπο.

Επειδή:

• Συνταξιούχοι και εργαζόμενοι βρίσκονται σε σύγχυση και τρομερή αβεβαιότητα ως προς το μέλλον.

• Ο επανυπολογισμός των συντάξεων ουσιαστικά καθορίζει και το ύψος των περικοπών  των  συντάξεων .

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1. Αληθεύει ότι έχει επανυπολογισθεί το 10% του πλήθους των καταβαλλόμενων  κύριων συντάξεων και αν ναι για πόσες ακριβώς; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά  του δείγματος στο οποίο έγινε ο επανυπολογισμός (ύψος καταβαλλόμενης σύνταξης, ύψος συντάξιμων  αποδοχών, ταμείο, χρόνος συνταξιοδότησης); Παρακαλούμε να μας δοθούν τα ακριβή χαρακτηριστικά του δείγματος που χρησιμοποιήθηκε.

2. Με ποιο τρόπο έγινε ο επανυπολογισμός και ποιος τύπος χρησιμοποιήθηκε;

3. Σε ποιο ύψος ανέρχεται η προσωπική διαφορά στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις ανά ταμείο και ανά 100 ευρώ καταβαλλόμενης σύνταξης;

4. Πότε θα ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός των συντάξεων ;

5. Ποια είναι η εκτίμηση του Υπουργείου για το συνολικό ύψος της προσωπικής διαφοράς: 

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση