Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για τις διπλές εισφορές που υποχρεώνονται να πληρώνουν οι μισθωτοί - μέλη του ΤΕΕ

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για τις διπλές εισφορές που υποχρεώνονται να πληρώνουν οι μισθωτοί - μέλη του ΤΕΕ

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας για τους μισθωτούς - μέλη του ΤΕΕ και τις διπλές εισφορές που υποχρεώνονται να πληρώνουν βάσει νέας εγκυκλίου του ΕΦΚΑ.

Ερώτηση

Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Διπλές εισφορές για μισθωτούς – μέλη του ΤΕΕ βάσει εγκυκλίου του ΕΦΚΑ».

Νέα σύγχυση και ασάφειες φέρνει η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ (Φ.10043/οικ.14226/431/2017) για την παράλληλη ασφάλιση, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα στις 24/3/2017. Συγκεκριμένα, στην τρίτη παράγραφο του Κεφαλαίου Ι.Α διαβάζουμε: «Ειδικά για παλαιούς ασφαλισμένους που μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν υποχρεωτικά στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο ως μισθωτοί και στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας, δηλαδή λόγω εγγραφής στο ΤΕΕ χωρίς να ασκείται επαγγελματική δραστηριότητα, στις περιπτώσεις αυτές θεωρείται ότι οι ασφαλισμένοι έχουν υποχρέωση καταβολής μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ως μισθωτοί βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 και μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς ως αυτοαπασχολούμενοι βάσει του άρθρου 39 του ανωτέρω νόμου, δεδομένου ότι οι καταστατικές διατάξεις του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ περί υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση λόγω ιδιότητας εξακολουθούν να ισχύουν.»

Στην ίδια εγκύκλιο, στο παράδειγμα 7, που αφορά σε μισθωτό και παράλληλα μέλος του ΤΕΕ, διαβάζουμε: «Εάν δεν υπάρχει εισόδημα από αυτοαπασχόληση (ασφάλιση λόγω ιδιότητας χωρίς άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) τότε δεν καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά ως αυτοαπασχολούμενος».

Επειδή:

Για άλλη μια φορά, φαίνεται ότι με εγκύκλιο, η κυβέρνηση εισάγει νέες ρυθμίσεις, οι οποίες δεν προβλέπονται στον ίδιο το νόμο.

Εάν δεν υπάρχει διόρθωση ή διευκρίνιση του συγκεκριμένου σημείου, υπάρχει ο κίνδυνος οι μισθωτοί που είναι ταυτόχρονα μέλη του ΤΕΕ να επιβαρύνονται και με εισφορές ως αυτοαπασχολούμενοι, χωρίς όμως να ασκούν δραστηριότητα.

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων με εγκυκλίους που αντί να λύνουν τα προβλήματα, δημιουργούν καινούργια.

Ερωτάται η Υπουργός:

1. Τι ισχύει τελικά αναφορικά με τις εισφορές των μισθωτών που είναι μέλη του ΤΕΕ και ασφαλιζόντουσαν στον κλάδο πρώην ΟΑΕΕ – ΤΣΜΕΔΕ λόγω ιδιότητας, χωρίς να ασκούν δραστηριότητα ως ελεύθεροι επαγγελματίες/ αυτοαπασχολούμενοι;

2. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι μέσα στην ίδια εγκύκλιο, αυτό που λέγεται στο σώμα της εγκυκλίου είναι εντελώς αντίθετο με αυτό που αναφέρεται στο παράδειγμα;

3. Εάν πρόκειται για λάθος, πώς πρόκειται να το διορθώσει η κυβέρνηση και εντός ποιου χρονικού διαστήματος; Τι θα συμβεί στο μεσοδιάστημα με τους εν λόγω ασφαλισμένους; Θα επιβαρυνθούν με διπλές εισφορές και βάσει ποιου εισοδήματος εφόσον δεν έχουν εισόδημα από ελεύθερη δραστηριότητα;

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση