Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων & επιτηδευματιών με χαμηλότερα εισοδήματα το 2016 σε σχέση με το 2015

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων & επιτηδευματιών με χαμηλότερα εισοδήματα το 2016 σε σχέση με το 2015

Ερώτηση προς την Υπουργό Εργασίας κατέθεσε ο Νότης Μηταράκης αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των αυτοαπασχολουμένων που έχουν χαμηλότερα εισοδήματα το 2016 σε σχέση με το 2015. Με την εν λόγω ερώτηση, η Υπουργός καλείται να διευκρινίσει τι θα συμβεί με τους ασφαλισμένους που είτε έχουν πληρώσει περισσότερα είτε λιγότερα από τα όσα αναγράφονται στα απεσταλμένα ειδοποιητήρια.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Καταβολή εισφορών από ελεύθερους επαγγελματίες βάσει των εισοδημάτων του 2015».

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του νόμου 4387/2016 ως βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους λαμβάνεται το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Ειδικά για το έτος 2017 οι επαγγελματίες θα πληρώσουν εισφορές βάσει των εισοδημάτων του 2015 μέχρι να γίνει η εκκαθάριση των εισοδημάτων του 2016. Στη συνέχεια, τυχόν διαφορές θα συμψηφιστούν είτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Ωστόσο, οι επαγγελματίες είναι σε θέση να γνωρίζουν τα εισοδήματα που έχουν πραγματοποιήσει το 2016 και μπορούν να υπολογίσουν (έστω και κατά προσέγγιση) τις εισφορές που θα έπρεπε να καταβάλουν. Για το λόγο αυτό παρατηρείται το φαινόμενο να καταβάλλουν σήμερα τις εισφορές που θεωρούν ότι τους αναλογούν και αναμένουν τους σχετικούς συμψηφισμούς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017.

Επειδή:

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι βρίσκονται εδώ και πολλούς μήνες σε αβεβαιότητα, συνεπεία του νέου ασφαλιστικού, και έχουν υποστεί ιδιαίτερα έντονα τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης

Πλήθος ελευθέρων επαγγελματιών έχει χαμηλότερη κερδοφορία, ακόμη και ζημία, το 2016 σε σχέση με το 2015

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υπέρ του Δημοσίου επιβαρύνονται με προσαυξήσεις

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Ποιο είναι το ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που έχουν καταβάλλει στο σύνολό τους τις εισφορές για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2017; Ποιο είναι το ποσοστό των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων που έχουν καταβάλει μερικώς τις εισφορές για τους ίδιους μήνες;

2. Η υπερβάλλουσα καταβληθείσα εισφορά ενός ασφαλισμένου, δύναται μόνο να συμψηφιστεί με μελλοντικές οφειλές ή και να επιστραφεί; Σε κάθε περίπτωση, ο συμψηφισμός ή η επιστροφή θα γίνει εντόκως, όπως γίνεται όταν ο ασφαλισμένος οφείλει χρήματα;

3. Ασφαλισμένος που καταβάλλει εν γνώσει του εισφορά μικρότερη της αναγραφόμενης στο ειδοποιητήριο, η οποία όμως αντιστοιχεί πλήρως στα εισοδήματα της χρήσης 2016, για το διάστημα έως της τελικής εκκαθάρισης θα επιβαρυνθεί με τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές;

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση