Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόχειρη περίφραξη στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόχειρη περίφραξη στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Υποδομών για την προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόχειρη περίφραξη στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόχειρη περίφραξη στον Κρατικό Αερολιμένα Χίου»

Στις 26/6/2017 δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την επανάληψη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την κατασκευή πρόχειρης περίφραξης κάθετων οδών, η οποία θα ενώνεται με την περίφραξη στο πλαίσιο του έργου «Διαμόρφωση και περίφραξη απαλλοτριωθείσας περιοχής του ΚΑΧΙΟ» (ΑΔΑ: 7ΜΥ0465ΧΘΞ – Χ97). Το έργο προϋπολογίζεται σε 10.000€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κρατήσεων και σκοπός του είναι, σύμφωνα με την προκήρυξη, «να εξασφαλισθεί η περιοχή που ανήκει στην ΥΠΑ και παράλληλα να συνεχιστεί απρόσκοπτα η κυκλοφορία στις οδούς περιμετρικώς του Αερολιμένα».

Στη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης μου στη Βουλή στις 6.2.2017, ο κ. Υπουργός διαβεβαίωσε ότι το έργο της περίφραξης θα είχε ολοκληρωθεί στις 7 Μαρτίου 2017. Μόλις πριν λίγες ημέρες, προκηρύσσεται η κατασκευή πρόχειρης περίφραξης, δημιουργώντας ένα πρόσθετο κόστος 10.000€ για ένα έργο που αποδεικνύει ότι εγκαταλείπεται το έργο του clear way. Ο αν. Υπουργός Οικονομίας σε πρόσφατη επίσκεψή του δήλωσε ότι έχει έτοιμη χρηματοδότηση και περιμένει από το Δήμο Χίου και την Περιφέρεια Β. Αιγαίου, πρόταση για τη μελέτη επέκτασης και αναβάθμισης του αεροδρομίου, αποδεικνύοντας διάσταση απόψεων και ενεργειών μεταξύ των υπουργείων.  

Επειδή:

Η κυβέρνηση αποδεικνύεται αδύναμη να ολοκληρώσει εμπρόθεσμα, ακόμα και έργα στο τελικό τους στάδιο και τα εγκαταλείπει.  

Καμία πρόοδος δεν υπάρχει στα ουσιώδη έργα που πρέπει να γίνουν στο αεροδρόμιο, δηλαδή την επέκταση του διαδρόμου, την αίθουσα επιβατών και το πεδίο ελιγμών.  

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

1. Γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο της περίφραξης κατά ενιαίο τρόπο; Ποια είναι τα σχετικά εμπόδια και ποιες οι ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα για την άρση τους; Γιατί επιλέχθηκε η λύση της πρόχειρης περίφραξης, έξι μήνες μετά την υποτιθέμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης του συνολικού έργου;    

2. Πώς επηρεάζει η εν λόγω «πρόχειρη» περίφραξη το αρχικό έργο; Θα σταματήσουν οι σχετικές εργασίες;

3. Έχει αποπληρωθεί ο εργολάβος του έργου της συνολικής περίφραξης;

4. Πώς επηρεάζεται τόσο η κυριότητα της ΥΠΑ στην εν λόγω περιοχή, όσο και η κυκλοφορία στις περιμετρικές οδούς από τη μη ύπαρξη περίφραξης;    

5. Πώς προχωρά η ολοκλήρωση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς και τα υπόλοιπα συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα στην προέκταση της οδού Χρήστου μέχρι την οδό Ροδοκανάκη;  

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση