Βουλή

Χορήγηση επικουρικών συντάξεων κατά παρέκκλιση των κανόνων, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι περιμένουν τη σειρά τους

Χορήγηση επικουρικών συντάξεων κατά παρέκκλιση των κανόνων, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι περιμένουν τη σειρά τους

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας σχετικά με τη χορήγηση επικουρικών συντάξεων κατά παρέκκλιση των κανόνων.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Χορήγηση επικουρικών συντάξεων κατά παρέκκλιση των κανόνων, την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχοι περιμένουν τη σειρά τους».

Οι επικουρικές συντάξεις εκδίδονται βάσει του άρθρου 96 του νόμου 4387/2016, στο οποίο προβλέπεται τύπος υπολογισμού, ο οποίος διαμορφώνεται με βάση και τα «δημογραφικά δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας».  Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ στη Βουλή, σήμερα εκκρεμούν περίπου 126.000 αιτήσεις για επικουρική σύνταξη, με κόστος αναδρομικών που φτάνει τα 420 εκ. €. Οι εκκρεμείς αυτές αιτήσεις αφορούν το διάστημα μετά την 1.1.2015, καθώς δεν υφίσταται ακόμα ο τύπος υπολογισμού των επικουρικών, ελλείψει των πινάκων θνησιμότητας.  Με έγγραφό της εξάλλου (ΑΠ:Τ01/652/35/15.6.2017, ΑΔΑ 6ΠΚΚ465ΧΠΙ-ΖΧ8), η αναπληρώτρια Γενική Δ/ντρια Απονομής Συντάξεων ενημερώνει τις υπηρεσίες ότι παρατείνεται η αναστολή έκδοσης συνταξιοδοτικών αποφάσεων για επικουρική σύνταξη για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μετά την 1.1.2015, με εξαίρεση τις συντάξεις λόγω θανάτου, για θανάτους έως 12.5.2015.

Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα (Ελεύθερος Τύπος, 16.7.2017) εκδίδονται συντάξεις για αιτήσεις μετά την 1.1.2015, κατά παρέκκλιση των οδηγιών, τόσο από το ΕΤΕΑΕΠ, όσο και από το επικουρικό του ΙΚΑ (ΕΤΕΑΜ). Αυτό συνιστά εξόφθαλμη προνομιακή μεταχείριση, σε βάρος των εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων που περιμένουν τη σύνταξή τους (κύρια και επικουρική) έως και 3 χρόνια.

Επειδή:

• Οι πολίτες περιμένουν σήμερα μέχρι και τρία χρόνια τη σύνταξή τους, κύρια και επικουρική

• Η έκδοση συντάξεων κατά παρέκκλιση των διατάξεων και με καταστρατήγηση της επετηρίδας, ενέχει ενδεχομένως σοβαρές διοικητικές και άλλες ευθύνες

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Έχουν εκδοθεί επικουρικές συντάξεις με ημερομηνία αίτησης μετά την 1.1.2015, πέραν των προβλεπόμενων συντάξεων λόγω θανάτου; Αν ναι πόσες είναι αυτές, ποιο το ύψος τους και ποιο το ύψος των αναδρομικών που έχουν δοθεί (σύνολο και κατά μέσο όρο;) Πόσες αφορούν συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου;

2. Βάσει ποιων διατάξεων και εγκυκλίων εκδόθηκαν αυτές;

3. Με ποιο τρόπο επελέγησαν να διεκπεραιωθούν οι συγκεκριμένες αιτήσεις από το σύνολο των 126.000 που εκκρεμούν; Πρόκειται να γίνει έλεγχος ως προς τον τρόπο επιλογής των συγκεκριμένων αιτήσεων;

4. Πότε θα ξεκινήσει η έκδοση επικουρικών συντάξεων βάσει του ν.4387/2016; Πρόκειται να γίνει τροποποίηση του άρθρου 96 του ν. 4387/16 ως προς τους πίνακες θνησιμότητας; Ποιες αποφάσεις και εγκύκλιοι εκκρεμούν και για ποιο λόγο δεν προχωρά η έκδοσή τους; Έχουν δημιουργηθεί και ενημερωθεί οι ατομικές μερίδες για την επικουρική ασφάλιση για χρόνο ασφάλισης από 1/1/2015 και μετά;

5. Με την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης επικουρικών συντάξεων, τι πρόκειται να γίνει με τις επικουρικές που έχουν ήδη εκδοθεί; Θα υπάρξει επανϋπολογισμός;  

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση