Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για το έργο της Μαρίνας στον όρμο Λημνιών

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για το έργο της Μαρίνας στον όρμο Λημνιών

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς τους Υπουργούς Τουρισμούς και Περιβάλλοντος & Ενέργειας για το έργο της Μαρίνας στον όρμο Λημνιών.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

1. Την Υπουργό Τουρισμού

2. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Απαξιώνεται η Μαρίνα στη Βολισσό Χίου».

Το Μάιο του 2014 ολοκληρώθηκε το έργο της Μαρίνας στον όρμο Λημνιών στη Βολισσό Χίου, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2010-2014. Η Μαρίνα μπορούσε να αποτελεί πόλο έλξης επισκεπτών και βασικό παράγοντα ανάπτυξης της περιοχής, τόσο κατά τη θερινή περίοδο, όσο και κατά τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους μειώνεται σημαντικά η τοπική οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, πολύ γρήγορα διαπιστώθηκε ότι έπρεπε να κατασκευαστούν λιμενοβραχίονες προστασίας από τους ισχυρούς νότιους ανέμους που πλήττουν την περιοχή.

Το έργο μπορούσε να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 – 3,5 μηνών και να χρηματοδοτηθεί είτε από το προηγούμενο ΕΣΠΑ ως υποέργο του αρχικού, είτε από το νέο ΕΣΠΑ ως έργο αναβάθμισης λιμενικών υποδομών. Προκειμένου να προχωρήσει το έργο, έπρεπε να ολοκληρωθεί η μελέτη τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ώστε να τροποποιηθεί η ισχύουσα χωροθέτηση του έργου.

Στις 11.2.2015 υπέβαλα ερώτηση (Α.Π. 3/11.2.2015) προς τον Υπουργό Οικονομίας σχετικά με την πορεία του έργου. Στην απάντηση που έλαβα από την αρμόδια αναπληρωτή Υπουργό, λέγεται ότι η Διεύθυνση Τουριστικών Επενδύσεων θα προβεί σε όλες τις ενέργειες ώστε το προτεινόμενο έργο προϋπολογισμού 1,2 εκ. € να ενταχθεί ως υποέργο στο τότε ισχύον τεχνικό δελτίο και να δημοπρατηθεί – υλοποιηθεί εντός της τότε τρέχουσας προγραμματικής.

Στις 13.3.2015 εστάλη ο φάκελος της μελέτης τροποποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Α.Π. 5170/13.3.2015) στην αρμόδια υπηρεσία προς έγκριση. Έκτοτε, και ενώ έχουν παρέλθει πάνω από 2 χρόνια, το έργο δεν έχει πραγματοποιηθεί, η προηγούμενη προγραμματική περίοδος έχει λήξει και μαζί με αυτή και η δυνατότητα χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ 2010-2014, ενώ το έργο απαξιώνεται καθημερινά.

Για τους ανωτέρω λόγους ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Σε τι φάση βρίσκεται η διαδικασία έγκρισης της νέας Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και η τροποποίηση της χωροθέτησης του έργου; Γιατί έχουν παρέλθει 2 και πλέον χρόνια χωρίς να προχωρήσει ένα έργο το οποίο μπορούσε να ολοκληρωθεί σε 3,5 μήνες;

2. Επειδή έχει ολοκληρωθεί το ΕΣΠΑ 2010 – 2014, ποιες οι ενέργειες του Υπουργείου προκειμένου να εντάξει το έργο στο τρέχον ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και να εξασφαλίσει τη σχετική χρηματοδότηση; Ποιο το χρονοδιάγραμμα των σχετικών ενεργειών;

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Δείτε τις απαντήσεις των Υπουργών

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση