Βουλή

Δε δίνονται τα αντισταθμιστικά ΕΚΑΣ στους δικαιούχους

Δε δίνονται τα αντισταθμιστικά ΕΚΑΣ στους δικαιούχους

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας για τα αντισταθμιστικά του ΕΚΑΣ.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Δε δίνονται τα αντισταθμιστικά ΕΚΑΣ στους δικαιούχους»

Με το άρθρο 31 του ν. 4411/2016 (ΦΕΚ Α’142), θεσπίστηκαν τα λεγόμενα «αντισταθμιστικά μέτρα κατάργησης ΕΚΑΣ», για συγκεκριμένες ομάδες συνταξιούχων που στερήθηκαν το ΕΚΑΣ ως συνέπεια του νέου ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου και των δεσμεύσεων της κυβέρνησης στο πλαίσιο του Τρίτου Μνημονίου. Τα μέτρα εξειδικεύτηκαν με την ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών 4024/8516/13.9.2016 (ΦΕΚ Β’2909).

Τα «αντισταθμιστικά» μέτρα πολυδιαφημίστηκαν από την κυβέρνηση, ως απόδειξη της ευαισθησίας της και της μέριμνας προς τις πλέον ευάλωτες ομάδες των συνταξιούχων, οι οποίες πέραν των χαμηλοσυνταξιούχων περιλαμβάνει και άτομα με σοβαρές ασθένειες και αναπηρίες, άτομα που λαμβάνουν συντάξεις λόγω θανάτου κλπ.

Ωστόσο, με την εγκύκλιο 14/15.3.2017 του ΕΦΚΑ με την οποία εξειδικεύτηκαν τα αντισταθμιστικά μέτρα, ορίζεται ότι «σχετικά με τον έλεγχο των δικαιούχων […] (στις περιπτώσεις που δεν χορηγήθηκε αυτομάτως), σας ενημερώνουμε ότι εκκρεμεί η υλοποίηση του έργου από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και επομένως θα πρέπει να αναμένετε οδηγίες για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί […]. Για τον ίδιο λόγο θα πρέπει να παραμείνουν σε εκκρεμότητα και τυχόν υποβληθείσες αιτήσεις για τη χορήγηση των αντισταθμιστικών μέτρων κατάργησης του ΕΚΑΣ για το χρονικό διάστημα από 1.8.2016 μέχρι 31.12.2016».

Έκτοτε δεν έχουν υπάρξει νεότερες οδηγίες, ούτε ενημέρωση ότι έχει ολοκληρωθεί το σύστημα ελέγχου που εκκρεμούσε εκ μέρους της ΗΔΙΚΑ. Συνέπεια αυτού είναι, οι δικαιούχοι να μην λαμβάνουν ακόμα και σήμερα τις προβλεπόμενες ενισχύσεις παρότι έχει ήδη περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την ψήφιση του νόμου και την έκδοση της ΚΥΑ. Ακόμα χειρότερα, επειδή μεγάλος αριθμός δικαιούχων είναι άτομα με αναπηρία ή σοβαρές ασθένειες, οι άνθρωποι αυτοί υφίστανται απίστευτη ταλαιπωρία αφού υποχρεώνονται να απευθύνονται διαρκώς στις υπηρεσίες για να μάθουν πότε θα πάρουν τα όσα δικαιούνται.

Για τους παραπάνω λόγους ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

1. Πόσες αιτήσεις εκκρεμούν σήμερα για τη χορήγηση των αντισταθμιστικών μέτρων του ΕΚΑΣ; Πόσοι από τους δικαιούχους είναι άτομα με ασθένειες και σοβαρές αναπηρίες; Πόσοι τελικά λαμβάνουν σήμερα τα αντισταθμιστικά του αρ. 31 του ν. 4411/2016;

2. Έχει ολοκληρωθεί το απαιτούμενο σύστημα εκ μέρους της ΗΔΙΚΑ; Αν όχι, γιατί βρίσκεται ακόμα σε εκκρεμότητα; Πότε προβλέπεται αυτό να είναι λειτουργικό;

3. Πότε θα ξεκινήσει η καταβολή των ποσών και των λοιπών παροχών στους δικαιούχους; Θα λάβουν και αναδρομικά τα όσα δικαιούνται;

4. Τι θα συμβεί με τη συμμετοχή των δικαιούχων στη φαρμακευτική δαπάνη για το χρονικό διάστημα που έπρεπε να έχουν απαλλαγή και εντούτοις υποχρεούνται να την καταβάλλουν κανονικά; Πώς θα αποζημιωθούν για τη φαρμακευτική συμμετοχή όταν πρόκειται για φάρμακα εκτός αυτών της κύριας ασθένειάς τους;

5. Τι μέτρα έχει λάβει ο ΕΦΚΑ και το Υπουργείο, προκειμένου να ενημερώσει τους ανθρώπους αυτούς και να μειώσει την ταλαιπωρία που υφίστανται;

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση