Βουλή

Ερώτηση για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου κατέθεσε ο Ν. Μηταράκης

Ερώτηση για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου κατέθεσε ο Ν. Μηταράκης (& Απαντήσεις)

Ερώτηση προς τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Οικονομίας, κατέθεσε ο βουλευτής Χίου Ν. Μηταράκης σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου. Στην ερώτησή του αναφέρεται στη σημασία της ακτοπλοΐας για τα νησιά μας και την ανάγκη να έχουμε ένα σύγχρονο, ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον στόλο. 

Επισημαίνει ότι για την ανανέωση του στόλου, θα απαιτηθούν  κεφάλαια της τάξης του 1,5-2 δις € για τα επόμενα χρόνια και ρωτάει σχετικά με τις ενέργειες των αρμόδιων Υπουργείων αφενός να στηρίξουν την εύρεση των κεφαλαίων αυτών, αφετέρου να φροντίσουν ώστε μέρος των νέων πλοίων να ναυπηγηθούν στην Ελλάδα, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία μας.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

  1. Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής
  2. Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Θέμα: «Η γήρανση του στόλου της ακτοπλοΐας γεννά την ανάγκη για αντικατάσταση πλοίων».

Η ακτοπλοΐα είναι ο βασικός τρόπος σύνδεσης των νησιών μας και με την ηπειρωτική Ελλάδα και διασύνδεσης μεταξύ τους. Είναι βασικός πυλώνας στήριξης της τουριστικής κίνησης, της εμπορικής και βιοτεχνικής παραγωγής των νησιών, της επικοινωνίας, και κρατάει τους νησιώτες στα νησιά μας.

Για τους λόγους αυτούς, είναι εξαιρετικής σημασίας, η χώρα να διαθέτει ένα σύγχρονο, ασφαλή και σύμφωνο με τους περιβαλλοντικούς κανόνες ακτοπλοϊκό στόλο. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του κλάδου, υπάρχει ανάγκη σταδιακής ανανέωσης του στόλου τα επόμενα χρόνια, με κόστος της τάξης του 1,5 – 2 δισεκατομμυρίων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη εξεύρεσης πηγών χρηματοδότησης.  

Με δεδομένο ότι στην παγκόσμια αγορά δεν υπάρχουν πολλά κατάλληλα πλοία που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής ακτοπλοΐας, θα χρειαστεί επίσης να ναυπηγηθούν πλοία στα ελληνικά ναυπηγεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Έχει εκτιμήσει το αρμόδιο Υπουργείο τις ανάγκες ανανέωσης του ακτοπλοϊκού μας στόλου τα επόμενα έτη; Πόσα πλοία θα πρέπει να αντικατασταθούν και ποια η αξία ναυπήγησης ή αγοράς των νέων πλοίων;
  2. Με ποια μέτρα και ποιες ενέργειες στηρίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία, η προσπάθεια ανανέωσης του ακτοπλοϊκού μας στόλου; Ποια είναι τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια ανεύρεσης πηγών χρηματοδότησης;
  3. Είναι τα ελληνικά ναυπηγεία σε θέση να ανταποκριθούν στη ζήτηση για νέα ακτοπλοϊκά πλοία, από άποψη κόστους, χρόνων παράδοσης κλπ; Πώς μπορεί το ελληνικό κράτος να στηρίξει τα ναυπηγεία μας, εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων κλπ, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να μπορέσουν να επωφεληθούν των περίπου 2 δις που θα κοστίσει η ανανέωση του στόλου τα επόμενα έτη;

Ο ερωτών βουλευτής,

Νότης Μηταράκης

Δείτε την απάντηση των Υπουργών στη συνέχεια:

H ύπαρξη μίας ποιοτικής επιβατηγού ναυτιλίας αποτελεί πάγια επιδίωξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτική... by Notis Mitarachi on Scribd

Απάντηση Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης by Notis Mitarachi on Scribd

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση