Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την ανάθεση καθηκόντων στο γραφείο Υφυπουργού Εργασίας για την προϊσταμένη του ΠΕΚΑ

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για την ανάθεση καθηκόντων στο γραφείο Υφυπουργού Εργασίας για την προϊσταμένη του ΠΕΚΑ

Ερώτηση Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Εργασίας αναφορικά με τα παράλληλα καθήκοντα της Προϊσταμένου στο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

1. Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2. Την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: «Ανάθεση καθηκόντων στο γραφείο Υφυπουργού Εργασίας για την προϊσταμένη του ΠΕΚΑ»

Με την υπ. Αριθμ 38027/Δ9.11576/16.8.2017 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 407/22.8.2017) ανατέθηκαν καθήκοντα μετακλητής υπαλλήλου στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην Προϊσταμένη του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης του ΕΦΚΑ, με διατήρηση της θέσης ευθύνης της και παράλληλη πλήρη άσκηση των κύριων καθηκόντων της ως προϊσταμένη.

Σύμφωνα όμως με την παρ.3 του άρ. 56 του ΠΔ 63/2005: «Οι διευθυντές των πολιτικών γραφείων, οι διοικητικοί υπάλληλοι και οι ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες των πολιτικών γραφείων δεν επιτρέπεται να ασκούν διοίκηση ή διαχείριση των υποθέσεων που εμπίπτουν στις Αρμοδιότητες των υπηρεσιών του υπουργείου ούτε έχουν το χαρακτήρα προϊσταμένης αρχής των υπηρεσιών αυτών».

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιες υπουργοί:

1. Βάσει ποιας διάταξης νομιμοποιείται η εν λόγω υπάλληλος να ασκεί καθήκοντα μετακλητής υπαλλήλου στο γραφείο του υφυπουργού εργασίας και ταυτόχρονα να είναι προϊσταμένη στο Περιφερειακό Ελεγκτικό Κέντρο Ασφάλισης, όταν υπάρχει ρητή απαγόρευση στο ΠΔ για άσκηση διοίκησης από τους μετακλητούς υπαλλήλους;

2. Βάσει ποιων διατάξεων αμείβεται η εν λόγω υπάλληλος; Εξακολουθεί να λαμβάνει το επίδομα θέσης ευθύνης και τις επιπλέον αποδοχές των Προϊσταμένων στα ΠΕΚΑ και τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις των μετακλητών υπαλλήλων;

3. Τι καθήκοντα έχουν ανατεθεί στην εν λόγω υπάλληλο στο γραφείο του Υφυπουργού; Ποια η σχέση της με το ΚΕΑΟ;

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση