Βουλή

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-2020

Ερώτηση Ν. Μηταράκη για το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-2020

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Ν. Μηταράκη προς τον Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης αναφορικά με την πρόοδο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού Σκοπού Β. Αιγαίου 2017-2020.

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς: Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Θέμα: «Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-2020»

Με την υπ’ αριθμ. 57693/23.5.2017 (ΦΕΚ Β’ 1819/25.5.2017) ΥΑ του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε το αναπτυξιακό πρόγραμμα ειδικού σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-2020 και τέθηκαν οι στόχοι, οι άξονες προτεραιότητας και το σύστημα διοίκησης και διαχείρισης. Σύμφωνα με την ΥΑ βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η οικονομικά βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη, η βελτίωση της ποιότητας ζωής των μόνιμων κατοίκων και η άρση των εμποδίων και η δημιουργία κινήτρων για την εγκατάσταση νέων στα νησιά.

Στις 13.6.2017 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων (Α.Π. 66103/13.6.17), ενώ στις 28.7.2017 δημοσιεύτηκε η 1η τροποποίηση της πρόσκλησης, επιμηκύνοντας την περίοδο υποβολής προτάσεων με καταληκτική ημερομηνία την 11η Αυγούστου 2017.

Με δεδομένο ότι:

Έχει παρέλθει η ημερομηνία υποβολής προτάσεων και δεν έχει υπάρξει νέα παράταση

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ειδικού σκοπού Βορείου Αιγαίου πρέπει να αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την προώθηση της ανάπτυξης στα νησιά

Ο ρόλος του προγράμματος ως αναπτυξιακού εργαλείου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη Χίο, νησί που έχει πληγεί σοβαρά από τη μεταναστευτική κρίση και πολλά και σημαντικά έργα υποδομής χρονίζουν ή έχουν εγκαταλειφθεί.

Ερωτάται ο Υπουργός:

1. Ποιες και πόσες προτάσεις έχουν κατατεθεί στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Προγράμματος Ειδικού σκοπού Βορείου Αιγαίου 2017-2020 για το νομό Χίου; Τι ποσοστό (σε αριθμό και σε προϋπολογισμό) καταλαμβάνουν αυτές, σε σχέση με τις συνολικά υποβληθείσες προτάσεις στο πρόγραμμα;

2. Ποιες οι επόμενες ενέργειες και το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης και έγκρισης των προτάσεων;

Παρακαλώ να μας χορηγηθούν σχετικοί πίνακες με τις υποβληθείσες προτάσεις και τα επιμέρους στοιχεία αυτών (χρονοδιαγράμματα, φορείς, προϋπολογισμοί κλπ) ανά άξονα προτεραιότητας, μέτρο και δράση.

Ο ερωτών Βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση