Βουλή

Ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για τη συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου του Νοσοκομείου Χίου

Ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για τη συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου του Νοσοκομείου Χίου

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κατέθεσε ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νότης Μηταράκης σχετικά με τη συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου του Νοσοκομείου Χίου. Ακουλουθεί αναλυτικά η ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Θέμα: «Απάντηση Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με τη συγκρότηση του υπηρεσιακού συμβουλίου του Νοσοκομείου Χίου».

Σε συνέχεια του άρ. 171 του ν.4389/2016 με το οποίο αντικαταστάθηκε το αρ. 30 του ν. 4369/2016 και αφορά στη σύνθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου των νοσοκομείων της χώρας, απεστάλησαν στο Υπουργείο Υγείας σειρά ερωτημάτων, ενστάσεων και αιτήσεων θεραπείας τα οποία αφορούσαν στη νομιμότητα της σύνθεσης του μεταβατικού υπηρεσιακού συμβουλίου του Νοσοκομείου Χίου. Το μεταβατικό υπηρεσιακό συμβούλιο ορίστηκε τον Ιούλιο 2016 και η θητεία του έληγε στις 31/12/2016.

Το Υπουργείο Υγείας ενημέρωσε (με το Α.Π. Α1β/ΓΠοικ82354/2.11.2016 έγγραφό του) τους αιτούντες ότι έχει ζητήσει σχετική γνωμοδότηση από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Επειδή η σύνθεση και συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων των Νοσοκομείων είναι ουσιαστικός παράγοντας για την εύρυθμη λειτουργία τους και οι αποφάσεις που λαμβάνουν έχουν άμεσες σημαντικές επιπτώσεις,

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

Έχει απαντηθεί το έγγραφο του Υπουργείου Υγείας με Α.Π. Α1β/ΓΠοικ82354/2.11.2016, με το οποίο ζητούνταν σχετική γνωμοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου σας;

Σε περίπτωση θετικής απάντησης παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε το σχετικό έγγραφο.  

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

 

Δείτε την απάντηση 

 

Επιβεβαιώνονται πλήρως από το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης (την πλέον αρμόδια αρχή) οι θέσεις μας ότι η σύσταση του υπηρεσιακού Συμβουλίου του Νοσοκομείου Χίου είναι παράνομη.

Απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του Υπουργείου Υγείας, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφέρει ότι, όσοι ορίζονται μέλη υπηρεσιακών συμβουλίων πρέπει να ασκούν καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης και ότι η σε καμία περίπτωση δεν εξισώνεται η άσκηση καθηκόντων Διευθυντή με αυτά του Υποδιευθυντή.  

Μεγάλες οι ευθύνες του Υπουργείου Υγείας γιατί προχώρησε σε διορισμούς ατόμων που δεν είχαν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Μεγάλα όμως και τα ερωτηματικά ως προς τη νομιμότητα των αποφάσεων του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για όλο το διάστημα από τον Ιούλιο του 2016 μέχρι σήμερα.

Τι θα κάνει λοιπόν το Υπουργείο Υγείας μετά τις τελευταίες εξελίξεις; Θα αλλάξει τη σύνθεση του υπηρεσιακού του νοσοκομείου Χίου;

Περιμένουμε να εφαρμόσει το νόμο ως οφείλει…  

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση