Βουλή

Ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ

Ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς την Υπουργό Εργασίας κατέθεσε ο Νότης Μηταράκης ζητώντας στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς: Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Εκτέλεση Προϋπολογισμού ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ».

Στις 4/4/2017 η διοίκηση του ΕΦΚΑ ανακοίνωσε ότι η εισπραξιμότητα των εισφορών για το μήνα Ιανουάριο 2017, ανέρχεται σε 64%, δηλαδή σχεδόν 1 στους 4 δεν έχει καταβάλει εισφορές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύει το ΓΛΚ, κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2017, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (εξαιρουμένου του ΕΟΠΥΥ) αυξήθηκαν κατά 139 εκ. €.

Την ίδια στιγμή ωστόσο, στις 3/4/2017, το Υπουργείο Εργασίας μέσω Δελτίου Τύπου ανακοίνωσε ότι για το διάστημα Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2017 ο ΕΦΚΑ παρουσίασε δημοσιονομικό πλεόνασμα 41 εκ. €, έναντι στόχου του προϋπολογισμού του για έλλειμμα 116 εκατομμυρίων για το ίδιο διάστημα.

Επειδή τα στοιχεία του ΓΛΚ και της εισπραξιμότητας των εισφορών υποδεικνύουν ότι το πλεόνασμα του ΕΦΚΑ έχει προέλθει από γενικευμένη στάση πληρωμών και όχι από πραγματικές εξοικονομήσεις:

Ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1. Πού οφείλεται η επίτευξη του πλεονάσματος των 41 εκ. € στον ΕΦΚΑ για το Α’ δίμηνο 2017; Παρακαλούμε να αναφέρετε συγκεκριμένους κωδικούς από τους οποίους προήλθε η υποτιθέμενη εξοικονόμηση.

2. Πώς προχωρά η εκτέλεση του Προϋπολογισμού του ΕΤΕΑΕΠ για το Α’ δίμηνο 2017;  

3. Ποιες είναι οι τρέχουσες οφειλές του ΕΦΚΑ προς τον ΕΟΠΥΥ, και ποια η εξέλιξή τους κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο;

4. Πόσες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας ασφάλισης που βεβαιώθηκαν κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017 και πόσες έχουν εισπραχθεί (ποσό και ποσοστό), ανά πρώην ασφαλιστικό ταμείο (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ κλπ);

5. Πόσες είναι οι ασφαλιστικές εισφορές επικουρικής ασφάλισης που βεβαιώθηκαν κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017 και πόσες έχουν εισπραχθεί (ποσό και ποσοστό) από το ΕΤΕΑΕΠ; 

Παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε:

1. Τα στοιχεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΕΦΚΑ για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017

2. Τα στοιχεία της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του ΕΤΕΑΕΠ για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017  

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση