Βουλή

Ερώτηση & ΑΚΕ Βουλευτών ΝΔ με θέμα Πόσα ακίνητα στην κυριότητα του  κάθε Υπουργείου

Ερώτηση & ΑΚΕ Βουλευτών ΝΔ με θέμα Πόσα ακίνητα στην κυριότητα του κάθε Υπουργείου

Ερώτηση & Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων Βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σχετικά με την ακίνητη περιουσία των Υπουργείων.

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΚΕ

Προς τους Υπουργούς:

- Εσωτερικών

- Οικονομίας & Ανάπτυξης

- Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης

- Εθνικής Άμυνας

- Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

- Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- Εξωτερικών

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

- Οικονομικών

- Υγείας

- Διοικητικής Ανασυγκρότησης

- Πολιτισμού & Αθλητισμού

- Περιβάλλοντος & Ενέργειας 

- Υποδομών & Μεταφορών

- Μεταναστευτικής Πολιτικής

- Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

- Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

- Τουρισμού

- Επικρατείας για το Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου

- Επικρατείας για θέματα καθημερινότητας του Πολίτη

- Επικρατείας & Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

 

Θέμα: Πόσα ακίνητα στην κυριότητα του κάθε Υπουργείου;

Ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος συχνά είτε «καταγγέλλει» είτε αναρωτιέται για τη χρήση του κτιριακού αποθέματος που είναι υπό την επίβλεψη/ ιδιοκτησία του κάθε Υπουργείου, αφού δεν υπάρχει κάποια ενιαία βάση εύκολα προσβάσιμη από τους πολίτες όπου θα απεικονίζονται οι πάσης φύσεως κτιριακές υποδομές του δημοσίου. Επίσης, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των υποδομών αυτών, ποιες υπηρεσίες φιλοξενούν ή θα μπορούσαν να φιλοξενούν, ποια νοικιάζονται ή ποια ιδιωτικά κτίρια νοικιάζουν δημόσιες υπηρεσίες ενώ υπάρχουν διαθέσιμα δημόσια κτίρια. Όλα αυτά δημιουργούν αμφιβολίες σχετικά με την ορθή διαχείριση του κτιριακού αποθέματος του δημοσίου.

Οι δημόσιες υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν ως στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τους πολίτες και ταυτόχρονα το εκάστοτε Υπουργείο θα πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη της επίβλεψης και της ορθολογικής χρησιμοποίησης του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα υπάρξει μεγιστοποίηση του οφέλους για τους πολίτες, με όσο το δυνατόν μικρότερο δημοσιονομικό κόστος. Η αλλαγή της υφιστάμενης κατάστασης με δραστικά μέτρα άμεσης απόδοσης πλέον επιβάλλεται, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας.

Στη συνείδηση του κόσμου έχει καταγραφεί ότι μεγάλα ποσά ξοδεύονται για την ενοικίαση κτιρίων προκειμένου να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα «συμφέροντα». Επίσης, έχει καταγραφεί ότι πολλά Υπουργεία έχουν στο «περιουσιολόγιο» τους έναν υπερβολικά μεγάλο αριθμό ακινήτων όταν την ίδια στιγμή άλλα Υπουργεία αναζητούν νέους χώρους για να στεγάσουν τις υπηρεσίες τους. Είναι άμεση λοιπόν η ανάγκη καταγραφής των ακινήτων του δημοσίου, της κατάστασής τους – πόσα μπορούν να αξιοποιηθούν, σε πόσα πρέπει να γίνουν έργα για να χρησιμοποιηθούν και ποιο το κόστος επισκευής τους – και της αξίας τους με σκοπό να διαμορφωθεί ένας στρατηγικός σχεδιασμός αξιοποίησής τους προς το συμφέρον του κράτους και των πολιτών του.

Δεδομένων των προεκτεθέντων ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Πόσα και ποια είναι τα ακίνητα ιδιοκτησίας του εκάστοτε Υπουργείου ή των φορέων που εποπτεύει; Ειδικά στην περίπτωση του Υπουργείου Εσωτερικών ζητούνται και τα σχετικά ακίνητα ανά Δήμο και Περιφέρεια. Ζητείται να δοθεί σχετική λίστα με αναλυτική καταγραφή όλων των ακινήτων. 

2. Σε πόσα από αυτά στεγάζονται υπηρεσίες του εκάστοτε ή άλλου Υπουργείου; Αντιστοιχεί το πλήθος των υπαλλήλων με το χώρο που τους έχει διατεθεί;

3. Υπάρχουν κτίρια ιδιοκτησίας του εκάστοτε Υπουργείου ή των φορέων που εποπτεύει (στην περίπτωση του Υπουργείου Εσωτερικών και των Δήμων και Περιφερειών) που δεν αξιοποιούνται από το Δημόσιο; Πόσα είναι αυτά; Ποια είναι η κατάστασή τους; Είναι λειτουργικά ή όχι; Στα μη λειτουργικά έχει γίνει σχετική μελέτη ανακατασκευής τους; Αν ναι, ποιο είναι το σχετικό κόστος; Αν όχι, για ποιο λόγο; Τα λειτουργικά με ποιον τρόπο αξιοποιούνται; Εάν ενοικιάζονται, ο ενοικιαστής είναι ιδιώτης ή άλλη δημόσια υπηρεσία; Ζητούνται να δοθούν ανάλογα με την περίπτωση σχετικά έγγραφα όπου να φαίνονται ή οι μελέτες και τα κόστη τους ή το ενοίκιο και ο ενοικιαστής.

4. Το εκάστοτε Υπουργείο ή φορέας που εποπτεύει (στην περίπτωση του Υπουργείου Εσωτερικών και οι Δήμοι και Περιφέρειες) ενοικιάζει επιπλέον ακίνητα για να στεγάσει υπηρεσίες του; Αν ναι, ποια ακίνητα ενοικιάζει και ποιο το σχετικό αντίτιμο που πληρώνει σε καθένα από αυτά; Ζητούνται όλα τα σχετικά έγγραφα όπου να φαίνονται τα εν λόγω ποσά.

5. Υπάρχουν ακίνητα που έχουν παραχωρηθεί ή έχουν ζητηθεί να παραχωρηθούν προκειμένου να στεγάσουν υπηρεσίες άλλων Υπουργείων ή φορέων τους (στην περίπτωση του Υπουργείου Εσωτερικών και των Δήμων και Περιφέρειων); Αν ναι, από ποια Υπουργεία, για ποιο σκοπό και ποια ακριβώς είναι τα εν λόγω ακίνητα;

6. Έχει το εκάστοτε Υπουργείο διαμορφώσει ένα σχέδιο βελτίωσης του τρόπου χωροθέτησης των υπηρεσιών στα κτίρια που έχει στην κυριότητά του;

Οι ερωτώντες βουλευτές

 

Δείτε τις απαντήσεις των αρμόδιων Υπουργών

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση