Βουλή

Ερώτηση & ΑΚΕ για τις φθορές στο Κάστρο της Χίου από τον παράτυπο καταυλισμό μεταναστών

Ερώτηση & ΑΚΕ για τις φθορές στο Κάστρο της Χίου από τον παράτυπο καταυλισμό μεταναστών

Ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη προς την Υπουργό Πολιτισμού για τις φθορές στο Κάστρο της Χίου από τον παράτυπο καταυλισμό μεταναστών.

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς: Την Υπουργό Πολιτισμού

Θέμα: «Φθορές στο Κάστρο της Χίου από τον παράτυπο καταυλισμό μεταναστών»

Το Κάστρο της Χίου, έκτασης περίπου 180.000 τ.μ., αποτελεί ένα μοναδικό πολιτιστικό μνημείο, ιδιαίτερης σημασίας για το νησί αλλά και γενικότερα για τη χώρα. Η ύπαρξή του ανάγεται στους ελληνιστικούς χρόνους, ενώ θεωρείται ότι πήρε τη σημερινή του μορφή κατά την περίοδο της γενουατοκρατίας και την οθωμανική περίοδο.

Σήμερα ωστόσο, ένα πολύ σημαντικό τμήμα του μνημείου αποτελεί κομμάτι και όριο για τον παράτυπο καταυλισμό μεταναστών με αποτέλεσμα αυτό να φθείρεται συστηματικά και καθημερινά. Χαρακτηριστικά αναφέρω, ότι χρησιμοποιείται για καθημερινές οικιακές εργασίες όπως για παράδειγμα το άπλωμα ρούχων, ανοίγονται τρύπες για στήριξη σκηνών, ενώ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας λόγω ντεπόζιτων καυσίμων που είναι αποθηκευμένα στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, σε άλλα σημεία του Κάστρου εκτελούνται εργασίες αποκατάστασης, γεγονός που δείχνει την αποσπασματική αντιμετώπιση των θεμάτων του μνημείου.

Χρέος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η ουσιαστική προστασία των μνημείων που έχουν πραγματική πολιτιστική αξία, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, όπου αυτό απαιτείται.  Στην απάντηση σας (Α.Π. ΥΠΠΟΑ/ΑΤΝΠΚΕ/435492/2932/6.2.2017) σε σχετικό ερώτημά μου (107/2244/27.12.2016) αναφέρετε ότι η άδεια που δόθηκε από την αρχαιολογική υπηρεσία είναι τρίμηνη, και χορηγήθηκε το 2015 λόγω του προσωρινού και αναστρέψιμου χαρακτήρα της εγκατάστασης. Ωστόσο έχουν ήδη παρέλθει 2,5 χρόνια και η δομή εξακολουθεί να υφίσταται.

Για τους λόγους αυτούς ερωτάται η Υπουργός:

1. Υπάρχει σήμερα άδεια εν ισχύ από το Υπουργείο Πολιτισμού ως προς τη λειτουργία του καταυλισμού της Σούδας στον αρχαιολογικό χώρο του Κάστρου;

2. Ποιες οι ενέργειες του Υπουργείου Πολιτισμού και ειδικότερα της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου για την προστασία του συγκεκριμένου μνημείου στο κομμάτι που βρίσκεται εντός του καταυλισμού;

3. Συγκεκριμένα, διεξάγονται συστηματικές αυτοψίες και έλεγχοι από την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου ως προς τη χρήση του μνημείου και τις δραστηριότητες εντός αυτού; Ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων και των αυτοψιών και τα σχετικά πορίσματα;  

4. Έχει γίνει σχετική επικοινωνία/ αλληλογραφία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, το Δήμο και τυχόν άλλες υπηρεσίες για το θέμα;

Παρακαλούμε να μας δοθούν:

1. Πορίσματα / αποτελέσματα ελέγχων και αυτοψιών των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού στο χώρο του καταυλισμού μεταναστών Σούδας.  

2. Η αλληλογραφία με την Ύπατη Αρμοστεία, το Δήμο Χίο και τυχόν άλλες υπηρεσίες που αναφέρονται στο συγκεκριμένο ζήτημα. 

Ο ερωτών βουλευτής

Νότης Μηταράκης

 

Δείτε την απάντηση της Υπουργού

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση