Βουλή

Ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για την αδειοδότηση και λειτουργία του καταυλισμού προσφύγων/μεταναστών στη Σούδα Χίου

Ερώτηση & ΑΚΕ Ν. Μηταράκη για την αδειοδότηση και λειτουργία του καταυλισμού προσφύγων/μεταναστών στη Σούδα Χίου

Συγκεκριμένες απαντήσεις για τη λειτουργία του καταυλισμού προσφύγων και μεταναστών στη Σούδα της Χίου ζητεί με την Ερώτηση που κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας κ. Νότης Μηταράκης. Με την ερώτηση του που απευθύνεται προς τους Υπουργούς Μετανάστευσης, Εσωτερικών και Πολιτισμού, ο κ. Μηταράκης αναφέρει ουσιαστικά ότι οι πρόσφυγες και μετανάστες που ζούν στον καταυλισμό είναι αφημένοι στην τύχη τους και επισημαίνει ως παράδειγμα το μπαλάκι των ευθυνών μεταξύ των αρμόδιων φορέων και την άρνηση της Υπατης αρμοστείας του ΟΗΕ να αναλάβει τη δαπάνη για την πληρωμή του ηλεκτρικού ρευματος. 

Ο κ. Μηταράκης ζητά να ενημερωθεί - και να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα - κάτω από ποιο καθεστώς λειτουργεί σήμερα ο καταυλισμός Σούδας στο Κάστρο Χίου,  ποιος είναι ο υπεύθυνος για την ασφάλεια στον καταυλισμό, ποιος φορέας/ υπηρεσία έχει την ευθύνη διαχείρισης του κ.α.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

«Η ελληνική κυβέρνηση εδώ και πολλούς μήνες αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες της και παρακολουθεί αμέτοχη τα όσα λαμβάνουν χώρα στον προσφυγικό καταυλισμό της Σούδας σε βάρος των ανθρώπων που στοιβάζονται εκεί, αλλά και των πολιτών της Χίου.

Τελευταίο περιστατικό, η ανακοίνωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ στην οποία αναφέρεται κατηγορηματικά ότι «η οργάνωση δεν έχει πληρώσει το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος για Σούδα, ούτε έχει συμφωνήσει να το πράξει, καθώς δεν είναι αυτός ο ρόλος της». Συνεχίζεται έτσι το παιχνίδι ευθυνών μεταξύ των φορέων, τελικοί αποδέκτες των οποίων είναι οι πολίτες και οι πρόσφυγες/ μετανάστες.

Για τους λόγους αυτούς ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Κάτω από ποιο καθεστώς λειτουργεί σήμερα ο καταυλισμός Σούδας στο Κάστρο Χίου; Ποια διαδικασία αδειοδότησης έχει ακολουθηθεί και βάσει ποιων διατάξεων; Έχει εκδοθεί σχετική άδεια λειτουργίας και αν ναι από ποια υπηρεσία;

2. Ποιος είναι ο κατά νόμω υπεύθυνος για την ασφάλεια εν γένει στον καταυλισμό; Ειδικότερα ποιος είναι ο κατά νόμω υπεύθυνος για την πυρασφάλεια και ποιες προδιαγραφές πυρασφάλειας ακολουθούνται στον καταυλισμό;

3. Ποιος έχει ποινικές ευθύνες σε περίπτωση ατυχήματος, εκδήλωσης επεισοδίων ή άλλου είδους παραβατικής συμπεριφοράς;

4. Ποιος φορέας/ υπηρεσία έχει την ευθύνη διαχείρισης του καταυλισμού; Πώς καλύπτονται οι δαπάνες λειτουργίας (από ποιον ΚΑΕ αν πρόκειται για πόρους του προϋπολογισμού, ή από ποιον άλλο λογαριασμό χρηματοδότησης);

5. Έχει ελεγχθεί η περιοχή ως προς την καταλληλότητά της να τοποθετηθεί σε αυτή καταυλισμός προσφύγων/ μεταναστών; Έχει γίνει έλεγχος/ αυτοψία από την Αρχαιολογική Υπηρεσία και ποιο το πόρισμα αυτού του ελέγχου;

Παρακαλούμε να μας χορηγήσετε τα παρακάτω έγγραφα:

1. Άδεια λειτουργίας του καταυλισμού προσφύγων/ μεταναστών Σούδας στο Κάστρο Χίου

2. Άδεια πυρασφάλειας

3. Άδεια από την αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία ή/και τυχόν πορίσματα ελέγχου

4. Έγγραφα που να αποδεικνύουν τους κατά νόμω υπεύθυνους που αναφέρονται στα ερωτήματα 2, 3 και 4 παραπάνω».

Ο ερωτών Βουλευτής

Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης

 

Δείτε τις απαντήσεις

 

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση