Βουλή

Το παρόν νομοσχέδιο θα φέρει πολύ λιγότερα αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία καθώς δε φέρει φρέσκες ιδέες

Ομιλία Ν. Μηταράκη, Βουλευτή Χίου της Νέας Δημοκρατίας και τέως Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω πει πολλές φορές σε αυτήν την Αίθουσα ότι για να ξαναεπιστρέψουμε στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας πρέπει κατ’ αρχάς να πιστέψουμε στον ιδιωτικό τομέα, να πιστέψουμε στις επενδύσεις.

Και πράγματι χάρηκα κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή που ένας συνάδελφος του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Δεν μπορούμε να φέρουμε Αρειανούς για πετύχουμε την ανάπτυξη. Και αυτό θα γίνει μόνο με την ιδιωτική οικονομία». Λογικό, αλλά καινούριο για εσάς. Είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου για τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς ουσία όμως.

Χρειάστηκαν δεκαεφτά μήνες αναμονής, για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της συμπολίτευσης, ότι είναι σημαντικός ο αναπτυξιακός νόμος. Ελπίζω να μην χρειαστείτε άλλους τόσους μήνες όμως για να καταλάβετε ότι το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα είναι ένα «αδειανό πουκάμισο».

Διαβάστε τη γνώμη της ΟΚΕ. Στη δεδομένη κατάσταση της παρατεταμένης ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, της ουσιαστικής ανεπάρκειας ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και του αρνητικού επιχειρηματικού κλίματος, οι φοροαπαλλαγές δεν αποτελούν πρακτικά ελκυστικό είδος ενίσχυσης. Οι φοροαπαλλαγές γενικά είναι ο καλύτερος τρόπος ενίσχυσης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, αλλά απαιτούν μια χώρα στην οποία λειτουργεί ο τραπεζικός τομέας, απαιτούν μια χώρα που είναι χαμηλό το κόστος ρίσκου.

Ως προς τις επιχορηγήσεις, είπε ο κύριος Υπουργός ότι το σχέδιο σήμερα εδράζεται σε υπαρκτούς πόρους. Με τα 480 εκατομμύρια, όμως, που προβλέπει η Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για την περίοδο 2016-2022 δεν μπορούμε να ελπίζουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο θα έχει επίδραση στην ελληνική οικονομία. Και απ’ αυτό το ποσό πέρυσι, που δεν είχαμε τον νόμο, φέτος και του χρόνου ουσιαστικά θα δοθούν μηδέν στην ελληνική οικονομία.

Γι’ αυτό μην μοιράζετε άλλες ψεύτικες υποσχέσεις, ειδικά τώρα που η χώρα μας χρειάζεται τα επόμενα χρόνια 100 δισεκατομμύρια ευρώ νέες επενδύσεις για να βγει οριστικά από την κρίση.

Άρα, ο στόχος της προσέλκυσης νέων επενδύσεων δεν επιτυγχάνεται με αυτό το πλαίσιο, εκτός και εάν έχετε και άλλες μεθόδους. Διάβαζα τώρα, ένα λεπτό πριν ανέβω στο Βήμα, την εκπρόθεσμη τροπολογία. Προβλέπει να λειτουργήσουν κυλικεία κατά παρέκκλιση της νομοθεσίας στα hotspots. Ίσως αυτό είναι το νέο αναπτυξιακό μοντέλο που συζητάμε σήμερα.

Να δούμε, όμως, τι έγινε στα προηγούμενα χρόνια. Το 2012, το 2013, το 2014, μέσα στην κρίση, το Υπουργείο Ανάπτυξης έδωσε επιχορηγήσεις 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν αποτέλεσμα και επέστρεψε η ελληνική οικονομία στην ανάπτυξη το 2014.

Το κακό, όμως, είναι ότι με αυτόν τον νόμο όχι μόνο δεν θα φέρετε νέες επενδύσεις, αλλά με τις μεταβατικές διατάξεις πλήττετε αυτούς που ήδη τόλμησαν και επένδυσαν στην ελληνική οικονομία.

Άκουσα τον κύριο Υπουργό να λέει ότι παρέλαβε ένα χάος να διαχειριστεί. Το ίδιο ακριβώς μπορούμε να πούμε και εμείς και μπορούμε να πάμε πίσω στην εποχή του Χαρίλαου Τρικούπη, αλλά αυτός δεν είναι ουσιαστικός πολιτικός διάλογος. Το θέμα είναι η κάθε κυβέρνηση να λέει τι κάνει ουσιαστικά για την ελληνική οικονομία.

Άκουσα, παραδείγματος χάριν, τον κύριο Υπουργό να μιλάει για τα προβλήματα που υπήρχαν στην Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων πριν από το 2012, για τα κυκλώματα διαφθοράς που ανακαλύφθηκαν και πήγαν στη Δικαιοσύνη.

Εμείς, την περίοδο 2012-2014 προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες ενέργειες, δεκατρείς συγκεκριμένες ενέργειες, για να ενισχύσουμε τη διαφάνεια, μέτρα που λειτούργησαν, όπως το αυτοτελές Τμήμα Επιθεώρησης, το οποίο είχε την ευθύνη του ελέγχου των ελεγκτών των ιδιωτικών επενδύσεων. Θεσμοθετήσαμε εξωτερικούς πιστοποιημένους φορείς με προεδρικό διάταγμα, διαδικασία που δέχθηκε το Συμβούλιο της Επικρατείας, που επέτρεπε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες χωρίς να παρεμβαίνει το Υπουργείο.

Αυτό είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, κύριε Υπουργέ, το Π.Δ. 35/2014, που θα μπορούσατε να το χρησιμοποιήσετε στον δικό σας νόμο ως εργαλείο, αντί να δημιουργήσετε κάτι καινούριο.

Το καταθέτω για τα Πρακτικά και για τη διευκόλυνση.

Προχωρήσαμε στην ανανέωση του προσωπικού.

Προχωρήσαμε στην ενημέρωση των επενδυτών μόνο από το Κέντρο Ενημέρωσης των Επενδυτών, ώστε να μην υπάρχει επαφή μεταξύ του ελεγκτή και του επενδυτή.

Δημιουργήσαμε ασφαλές αρχείο, ειδική γραμματεία, ώστε να είναι ασφαλείς οι φάκελοι.

Ορίσαμε ότι δεν μπορεί να διοριστούν ως υπόλογοι οι διαχειριστές υπάλληλοι που συμμετείχαν στο όργανο ελέγχου.

Επαναφέραμε την κύρωση από τη Βουλή των μεγάλων αναπτυξιακών έργων.

Μετακινήσαμε όλους τους παλιούς υπαλλήλους από την Υπηρεσία, με αποτέλεσμα να υπάρξει ανανέωση στο Τμήμα Ιδιωτικών Επενδύσεων.

Δημιουργήσαμε το Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών και περιοδικά προσκαλούνταν νέοι ενδιαφερόμενοι, για να ανανεώνεται διαρκώς το ανθρώπινο δυναμικό της αξιολόγησης των ιδιωτικών επενδύσεων. Και προχωρήσαμε και στην επιβεβαίωση της γνησιότητας των εγγυητικών επιστολών. Πρόκειται για σημαντικότατα βήματα για την ενίσχυση της διαφάνειας. Το θέμα είναι τι γίνεται από εκεί και πέρα.

Επίσης, το θέμα είναι τι κάνετε και εσείς ως Υπουργείο, κύριε Υπουργέ, αυτούς τους δεκαοκτώ μήνες για τις υπάρχουσες επενδύσεις. Γιατί παραπονιέστε για την «ουρά», αλλά δεν μας λέτε πόσες ολοκληρώσεις έγιναν το 2015 και το 2016, πόσα όργανα ελέγχου ορίστηκαν, πόσοι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν, πόσες εγγυητικές επιστολές επιστρέψατε. Και δεν χρησιμοποιήσατε και τους πιστοποιημένους φορείς για να επιταχύνετε, με αποτέλεσμα το πρόβλημα της «ουράς», που προϋπήρχε, να αυξάνει.

Το θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι αν ο αναπτυξιακός νόμος είναι ελκυστικός για τους επενδυτές και αυτό θα κριθεί στην πράξη. Και ο προηγούμενος νόμος, ο ν.4146/2013, κρίθηκε στην πράξη. Στον πρώτο κύκλο του 2013 είχαμε 40% αύξηση αιτήσεων, στον δεύτερο κύκλο του 2013 είχαμε 57% αύξηση αιτήσεων στον αυξημένο προηγούμενο κύκλο. Στον πρώτο κύκλο του 2014 είχαμε 372% αύξηση αιτήσεων. Συνολικά καταφέραμε να εντάξουμε έργα 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών, με τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ώστε να έχουν δεσμευθεί οι πόροι γι’ αυτά τα έργα.

Το σημερινό νομοσχέδιο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει σχεδιαστεί για να έχει πολύ-πολύ μικρότερα αποτελέσματα στην πραγματική οικονομία. Και κυρίως δεν φέρνει νέες ιδέες, αλλά αντιγράφει απλώς τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό, εισάγει ειδικά καθεστώτα που προϋπήρχαν, όπως οι φοροαπαλλαγές, το leasing, τα μεγάλα έργα, η τεχνολογία. Αυτά δεν είναι νέες ιδέες. Όμως, αυτό το νομοσχέδιο δεν δίνει προκαταβολές, δεν στηρίζει τη ρευστότητα της οικονομίας. Μειώνει τα ποσοστά που επιχορηγεί τις επενδύσεις, με αποτέλεσμα τελικά η επίδραση αυτού του νομοσχεδίου να είναι πολύ λίγη και πολύ αργά.

Σας ευχαριστώ.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

June 29, 2022
June 27, 2022
June 25, 2022
June 25, 2022
June 06, 2022

Αναζήτηση