Βουλή

Ομιλία Ν. Μηταράκη κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το Σ/Ν για την Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις

Ομιλία Ν. Μηταράκη κατά τη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις».

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις ευρωπαϊκές Οδηγίες σήμερα, που η καρδιά της Ευρώπης χτυπάει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις Βρυξέλλες. Αυτό μου δίνει αφορμή για ένα σύντομο εισαγωγικό σχόλιο.

Μετά το δημοψήφισμα στο Ηνωμένο Βασίλειο το τοπίο στην Ευρώπη θα μοιάζει ολοένα και περισσότερο με κινούμενη άμμο. Οι εξελίξεις αναμένεται να χαρακτηρίζονται μεσοπρόθεσμα από μεγάλη μεταβλητότητα τόσο στο πολιτικό όσο και στο οικονομικό πεδίο.

Οι χειρισμοί μέσα στο επόμενο έτος θα είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς θα προσδιορίσουν το μέλλον ολόκληρου του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευρωπαϊκή κρίση, πολιτική και θεσμική. Και το δυστύχημα για τη χώρα μας είναι ότι ακόμα δεν έχει βγει από την δίνη της δικής της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε πριν από έξι χρόνια. Και για τον λόγο αυτό οι ευθύνες όλων μας είναι πολύ μεγάλες. Περιθώρια για νέα λάθη στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Η οικονομική πολιτική δεν έχει πλέον κανένα περιθώριο από το να μην είναι αξιόπιστη και αποτελεσματική.

Οι Βρετανοί δεν γύρισαν την πλάτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επειδή αντέδρασαν σε πολιτικές λιτότητας. Η πικρή αλήθεια είναι ότι έπεσαν θύματα ενός λαϊκισμού που φόρτωνε στην Ευρώπη σχεδόν κάθε δεινό που προέκυπτε. Έπεσαν θύματα πολιτικών, που για να αναρριχηθούν βάδισαν στον εύκολο δρόμο της δυσφήμισης της ευρωπαϊκής ιδέας. Μια ευρωπαϊκή ιδέα, βέβαια, που όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται μια ουσιαστική αναγέννηση και επανακαθορισμό στόχων.

Και νομίζω πλέον ότι πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάποιες κρίσιμες παραδοχές. Πρώτον, η άνοδος του βόρειου ευρωπαϊκού ευρωσκεπτικισμού δεν είναι μια εξέλιξη που συμφέρει την Ελλάδα. Δεύτερον, το Brexitφέρνει τη χώρα μας σε χειρότερη διαπραγματευτική θέση, καθώς το πουλόβερ άρχισε ήδη να ξηλώνεται.

Και τρίτον, η στάση των Ευρωπαίων από εδώ και πέρα μπορεί να είναι σκληρότερη, γιατί οι συμπεριφορές κυβερνήσεων και κοινοβουλίων κρατών-μελών θα καθορίζονται πλέον πολύ περισσότερο από δικά τους κριτήρια εσωτερικής πολιτικής σκοπιμότητας.

Είναι κρίμα που ακόμα και τώρα κάποιοι δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται το νέο ευρωπαϊκό πεδίο, που κάποιοι εμφανίζονται χαρούμενοι για την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού και επαναφέρουν, χωρίς να προτείνουν κάτι συγκεκριμένο, ότι τώρα είναι, λέει, η ευκαιρία να απελευθερωθούμε από τα μνημόνια και από τη λιτότητα, ότι τώρα μπορούμε να διεκδικήσουμε μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα είναι σε όφελός μας. Αυτό το κεφάλαιο με τις αυταπάτες πρέπει επιτέλους να κλείσει. Πρέπει να ανακτήσουμε την εθνική μας σοβαρότητα και υπευθυνότητα, να δουλέψουμε με ένα ρεαλιστικό σχέδιο. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα μας από την κρίση, να προσφέρουμε στη χώρα ανάπτυξη, στους πολίτες θέσεις εργασίας και ένα αίσθημα ασφάλειας που τόσο πολύ λείπει.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητάμε σήμερα ένα πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που δεν έχει βέβαια καμία σχέση με τις προκλήσεις των καιρών. Πρόκειται ουσιαστικά για μια συρραφή σε πρώτη ανάγνωση άσχετων μεταξύ τους ρυθμίσεων ήσσονος σημασίας, αλλά υπάρχει συνδετικός κρίκος και θα αναφερθώ στη συνέχεια.

Το Πρώτο Μέρος, τα άρθρα 1 έως 8, αποτελούν την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας σε ευρωπαϊκές οδηγίες, στους κανόνες που σχετίζονται με το περιεχόμενο της έκθεσης διαχείρισης και την υποχρέωση δημοσιότητας οικονομικών καταστάσεων και άλλων σχετικών πληροφοριών ανωνύμων εταιρειών, εταιρειών περιορισμένης ευθύνης ή και κάποιων προσωπικών εταιρειών. Η προσαρμογή πραγματοποιείται χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη καινοτομία από πλευράς του νομοθετήματος παρά μόνο τυπικές διατάξεις.

Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την πρόβλεψη του άρθρου 7, σύμφωνα με το οποίο εισάγονται κανόνες διαφάνειας για τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εξορυκτική βιομηχανία, οι οποίες θα πρέπει να δημοσιοποιούν όλες τις πληρωμές που κάνουν και προς την κεντρική κυβέρνηση και προς την περιφερειακή και προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες και οι τοπικές κοινωνίες την οικονομική επίδραση της εξορυκτικής βιομηχανίας ως αντιστάθμισμα της όχλησης που δημιουργεί.

Να σημειώσω, κύριε Υπουργέ, δύο θέματα που προέκυψαν κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή. Πρώτον, εκκρεμεί η αξιοποίηση του πορίσματος της Επιτροπής στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι συλλογικοί φορείς υπό την προεδρία του καθηγητή κ. Περράκη, η οποία συνέταξε πριν από δύο περίπου χρόνια σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών. Και, δεύτερον, ως προς την επιτάχυνση της ανάρτησης χρήσιμων πληροφοριών στο ΓΕΜΗ προτείναμε την άμεση ανάρτηση, με την ένδειξη ότι ακόμα δεν έχουν ελεγχθεί, όλων των πληροφοριών που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικά, φυσικά με δική τους ευθύνη.

Ψηφίζουμε θετικά στο Πρώτο Μέρος όπως ψηφίσαμε και θετικά επί της αρχής του νομοσχεδίου.

Ως προς το Δεύτερο Μέρος, αναγκαστικά λόγω της δομής του νομοσχεδίου θα πρέπει να τοποθετούμαι κατ’ άρθρο. Βέβαια, υπάρχει μια κεντρική ιδέα. Το Δεύτερο Μέρος, όπως και τα περισσότερα νομοθετήματα του ΣΥΡΙΖΑ, στηρίζεται σε τρία κοινά σημεία. Πρώτον, τη δημιουργία νέων κρατικών δομών, δηλαδή, περισσότερο κράτος. Δεύτερον, στην παροχή συνεχώς παρατάσεων στην εφαρμογή ήδη ψηφισμένων νόμων. Και τρίτον, νέες προσλήψεις και συνέχιση της αναξιοκρατίας στο Δημόσιο. Αυτές είναι οι κοινές γραμμές όλων των άρθρων του Δεύτερου Μέρους και των τροπολογιών.

Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο Κεφάλαιο, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη δομή και την οργάνωση της ΜΕΑ του ΟΟΣΑ εμείς διαφωνούμε με τις προτεινόμενες διατάξεις, καθώς διατηρείται ένα καθεστώς υπουργικής υποκειμενικότητας σε όλες τις τοποθετήσεις θέσεων εξωτερικού. Και ειδικά να τονίσω ότι το άρθρο 11 επιταχύνει την επιστροφή στην Αθήνα των ήδη υπηρετούντων, για να πάνε καινούργιοι, δίνοντας αφορμή για έντονες επιφυλάξεις από την Αξιωματική Αντιπολίτευση. Σε συνδυασμό με το άρθρο 13, με το οποίο προτείνονται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων μετατάξεις στον ΟΑΕΠ, γίνεται εμφανής η ανάγκη, κύριε Υπουργέ, ενίσχυσης της αξιολόγησης και της αξιοκρατίας στο Δημόσιο καθώς και η ανάγκη απλοποίησης όλων των διαδικασιών αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το δεύτερο Κεφάλαιο, το άρθρο 14 το οποίο καταψηφίζουμε, ρυθμίζει θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ. Και διαφωνούμε σε τέσσερα σημεία: Πρώτον, πολλαπλασιάζει τις επιτελικές δομές ΕΣΠΑ στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Αντί να υπάρχει μία επιτελική δομή στο κάθε Υπουργείο δημιουργούμε μια προσωπική υπηρεσία, μια επιτελική δομή για τον κάθε Αναπληρωτή Υπουργό, διορίζοντας φυσικά περισσότερους προϊστάμενους.

Δεύτερον, με την παρούσα τροποποίηση παρέχεται η ευνοϊκή δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων, χωρίς διαδικασίες, χωρίς έγκριση από το ΑΣΕΠ ή άλλη ανεξάρτητη αρχή, μέσω της τροποποίησης της ΠΥΣ 33/2006 περί προσλήψεων στο Δημόσιο.

Τρίτον, με διατάξεις δίνει την αρμοδιότητα μετακίνησης προσωπικού των επιτελικών δομών ΕΣΠΑ με υπουργικές αποφάσεις άλλων Υπουργείων, όχι του Υπουργείου Οικονομίας, διασπώντας μία βασική αρχή, που είναι η ενιαία διοίκηση των επιτελικών δομών ΕΣΠΑ.

Τέταρτον, ο ν. 4314/2014 στο άρθρο 39 προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες αξιοκρατικής τοποθέτησης –και ο Υφυπουργός σας, ο κ. Χαρίτσης, προς τιμήν του, είπε στην Επιτροπή ότι είναι πολύ αξιοκρατικός ο ν. 4314/2014 - για την τοποθέτηση προϊσταμένων στη ΜΟΔ. Αυτές έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, αλλά δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση. Και εδώ ζητείται αόριστη παράταση μέχρις ότου βγουν αυτές οι υπουργικές αποφάσεις.

Κύριε Υπουργέ, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει αυτό και να μπει μία συγκεκριμένη προθεσμία τριών μηνών το αργότερο για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων.

Το τρίτο Κεφάλαιο ρυθμίζει θέματα αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Σε γενικές γραμμές είναι θετικές οι προβλέψεις για την απλοποίηση διαδικασιών και την απελευθέρωση επαγγελμάτων.

Το Κεφάλαιο 4 ρυθμίζει θέματα αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή. Και εδώ σε γενικές γραμμές είναι θετικές οι προβλέψεις.

Θέλω να κάνω μία ειδική αναφορά στο άρθρο 28, το οποίο καταργεί έναν δικό σας νόμο, το άρθρο 31 παράγραφος 2 του ν. 4321/2015, το οποίο προσωποποιούσε στους μετόχους νομικών προσώπων τις οφειλές της εταιρείας τους προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καταργώντας έτσι ουσιαστικά την έννοια του νομικού προσώπου, ποινικοποιώντας την επιχειρηματικότητα. Και αυτή η διάταξη βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο στην Επιτροπή, καταργώντας και την ευθύνη διοικήσεων εταιρειών για οφειλές τους, όταν δεν υπάρχει δόλος ή αμέλεια κατά την καταβολή εισφορών.

Το πέμπτο Κεφάλαιο ρυθμίζει θέματα τουρισμού, τα οποία αποτελούν ουσιαστικά τεχνικού, μη ουσιαστικού χαρακτήρα προσθήκες σε ήδη υφιστάμενους νόμους.

Εμείς εξακολουθούμε να διαφωνούμε με το άρθρο 37 που ορίζει ότι το ποσοστό υπέρ του ΕΟΤ που καταβάλλουν από τα κέρδη τους τα Καζίνα Κέρκυρας και Πάρνηθας, αντί να δίδεται από την αρμόδια εθνική αρχή κατευθείαν στον ΕΟΤ, όπως γίνεται σήμερα, θα αποδίδεται στο Υπουργείο Οικονομικών και εν συνεχεία στον ΕΟΤ μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. Πρόκειται για διάταξη που θέτει εν αμφιβόλω και ανά πάσα στιγμή υπό αίρεση και περικοπή τα απολύτως αναγκαία για τον ΕΟΤ κονδύλια για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού και η κακή περσινή εμπειρία των κάτω από έκτακτες συνθήκες μειώσεων κρατικών επιχορηγήσεων μάς καθιστά εύλογα ιδιαίτερα επιφυλακτικούς.

Επίσης, διαφωνούμε με το άρθρο 38 που δίνει καινούργια, διετή παράταση μέχρι το τέλος του 2017, για να γίνει τι; Η απογραφή του υπό εκκαθάριση Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. Μα, πόσα χρόνια χρειάζονται για να κάνουμε μία απογραφή ενός Οργανισμού που έκλεισε; Χρειάζονται χρόνια; Διαφωνούμε και σ’ αυτό.

Στα άρθρα 39 και 53 ενσωματώθηκαν τροπολογίες στην Επιτροπή και θα τοποθετηθώ πιο συγκεκριμένα στις τροπολογίες αύριο το πρωί.

Επιτρέψτε μου, όμως, σ’ αυτό το σημείο να αναφερθώ στο άρθρο 44, που δίνει τη δυνατότητα σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Εργασίας να κάνουν συμβάσεις, χωρίς καμία διαδικασία, για την καθαριότητα και τη φύλαξη εποπτευόμενων δομών. Αυτό είναι ένα σαφέστατο πισωγύρισμα και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αποδεκτό από κανέναν μέσα σ’ αυτή την Αίθουσα.

Θέλω να τονίσω ότι δεχθήκαμε στην Επιτροπή έναν αριθμό υπουργικών τροπολογιών που έφερε η Κυβέρνηση. Για να είμαι ειλικρινής –οι συνάδελφοί μου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου θα το θυμούνται- το ανέφερα ως θετικό, ότι είναι μία βελτίωση από τη χείριστη νομοθέτηση αυτής της Κυβέρνησης το ότι έφερε τις τροπολογίες στην Επιτροπή, ότι ήρθαν οι Υπουργοί στην Επιτροπή, ότι ενσωματώθηκαν και δίδετε στην Ολομέλεια αρκετές ημέρες χρόνο για να μελετηθούν, πριν ψηφίσουμε.

Είπαμε τότε ότι δεν θα δεχθούμε νέες τροπολογίες στην Ολομέλεια. Μέχρι στιγμής έχω επτά, την από 516 μέχρι 522. Πιθανότατα, όσο είμαι στο Βήμα, να έχουν κατατεθεί και άλλες. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πρακτική κακής νομοθέτησης –και ξέρω, κύριε Υπουργέ, ότι είστε ιδιαίτερα ευαίσθητος εσείς προσωπικά σ’ αυτό το θέμα και ζητώ συγγνώμη για το προσωπικό του τόνου- δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή και θα ήταν θετικό αυτές οι τροπολογίες να αποσυρθούν.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σημερινό νομοσχέδιο δεν θα φέρει την ανάπτυξη, όπως δυστυχώς δεν θα τη φέρει και ο αναπτυξιακός νόμος που ψηφίσατε πριν από λίγες μέρες. Ο κόσμος περιμένει να ασχοληθείτε με την κατάσταση στην πραγματική οικονομία. Για παράδειγμα, σήμερα την επικαιρότητα μονοπωλεί η αίτηση υπαγωγής στον Πτωχευτικό Κώδικα μιας πολύ μεγάλης αλυσίδας πολυκαταστημάτων σούπερ μάρκετ.

Είχαμε προειδοποιήσει ότι η κατάσταση στην αγορά τον τελευταίο χρόνο γίνεται εκρηκτική και δυστυχώς, κάθε εβδομάδα έρχεται κάποιο παράδειγμα να επιβεβαιώνει αυτή τη θέση. Και βέβαια, όλοι εδώ αντιλαμβανόμαστε τις επιπτώσεις, όταν χιλιάδες εργαζόμενοι εργάζονται σε αυτή την επιχείρηση και όταν οι υποχρεώσεις της εταιρείας προς άλλες ιδιωτικές εταιρείες ανέρχονται, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στα 750 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε τον κίνδυνο ντόμινο που αυτή η εξέλιξη έχει στην ελληνική οικονομία. Οφείλετε, λοιπόν, να αλλάξετε ρότα, να σταματήσετε τα υφεσιακά μέτρα που γονατίζουν την πραγματική οικονομία, τους καταναλωτές, την αγορά και τις επιχειρήσεις.

Ο κόσμος πλέον περιμένει ουσιαστικές απαντήσεις και όχι ανούσια ιδεολογήματα. Δεν συγκινούν κανέναν αυτές οι εσωτερικές σας αντεγκλήσεις αν είστε ή όχι ιδιοκτήτες του προγράμματος. Ο κόσμος περιμένει σοβαρότητα, υπευθυνότητα και πάνω απ’ όλα αλήθεια και λύσεις για τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Και αυτή η Κυβέρνηση και αυτό το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα σίγουρα δεν είναι μέρος της λύσης.

Σας ευχαριστώ.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

June 29, 2022
June 27, 2022
June 25, 2022
June 25, 2022
June 06, 2022

Αναζήτηση