Βουλή

Δευτερολογία Ν. Μηταράκη στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του Ν/Σ για την Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

Ομιλία Ν. Μηταράκη στη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού: «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Ε.Ε. L 189 της 29ης Ιουνίου 2013) και στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Ε.Ε. L 330/1 της 15ης Νοεμβρίου 2014) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους» και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

Θα μιλήσω από τη θέση μου, κύριε Πρόεδρε.

Τοποθετήθηκα χθες στην πρωτολογία μου επί του νομοσχεδίου και επί των κεφαλαίων, όπως είχαν πρώτα κατατεθεί στην Επιτροπή, και έχω κρατήσει στη δευτερολογία μου να τοποθετηθώ επί των τροπολογιών.

Θα καταψηφίσουμε τα άρθρα 39 έως 41. Τοποθετηθήκαμε πολύ έντονα για το άρθρο 41, το οποίο δημιουργεί μια φωτογραφική διάταξη, για να προσληφθεί ένας αρεστός της Κυβέρνησης ως επικεφαλής της Σιβιτανιδείου.

Κύριε Υπουργέ, ευελπιστώ ότι μέχρι να φτάσουμε στην ψηφοφορία, θα αποσύρετε το άρθρο 41.

Θα ψηφίσουμε «ΠΑΡΩΝ» στο άρθρο 42.

Στο άρθρο 43 μέχρι και το τέλος των τροπολογιών που ενσωματώθηκαν στην Επιτροπή, εμείς θα ψηφίσουμε «ΟΧΙ».

Για το άρθρο 44, νομίζω ότι η τοποθέτηση του κ. Βορίδη ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη. Δημιουργείται μια τεράστια οικονομική ευθύνη για το κράτος, δημιουργώντας μια νέα γενιά συμβασιούχων, οι οποίοι θα έρθουν να δικαιωθούν και η αστική ζημιά στην οποία θα υποβληθεί το δημόσιο με τη σημερινή ψήφιση του άρθρου 44 είναι πάρα πολύ μεγάλη. Καταρρίπτει κάθε αρχή δικαίου.

Άκουσα τον Κοινοβουλευτικό Εκπρόσωπο των ΑΝΕΛ να εκφράζεται κατά αυτού του άρθρου. Θέλω να δω αν θα το ψηφίσουν, γιατί αυτό το άρθρο 44 κανονικά δεν πρέπει να ψηφισθεί από τους Βουλευτές και πρέπει να απορριφθεί και νομίζω ότι αυτό θα ήταν το σωστό.

Δεν θα επανέλθω στο θέμα του άρθρου 53, το οποίο αποσύρθηκε. Νομίζω ότι καλύφθηκε αυτό. Εγώ είπα πάρα πολύ απλά, η Κυβέρνηση και ο Βουλευτής Χίου του ΣΥΡΙΖΑ ας πάρει τη νομοθετική πρωτοβουλία. Αν γίνει το έθιμο, καλώς. Αν δεν γίνει για δεύτερη χρονιά ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα γίνει το έθιμο. Ας το κρίνει ο κόσμος της Χίου από εκεί και πέρα.

Ως προς τις τροπολογίες που κατατέθηκαν, είναι σχεδόν όλες εκπρόθεσμες και θα θέλαμε, κύριε Πρόεδρε, να το θέσετε σε ψηφοφορία μετά το τέλος της συζήτησης κατά πόσο η Βουλή δέχεται επί της αρχής να εισαχθούν εκπρόθεσμες τροπολογίες, όπως απαιτεί ο Κανονισμός. Το έχουμε κάνει τους τελευταίους μήνες και είναι αυτόματο ότι έρχεται μια εκπρόθεσμη τροπολογία και αυτόματα συζητείται. Υπάρχει διαδικασία. Να εγερθούν οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε ποιοι είναι και ονομαστικά να πάρουν την ευθύνη για τις εκπρόθεσμες τροπολογίες να συζητηθούν.

Συγκεκριμένα, στην τροπολογία με γενικό αριθμό 516 και ειδικό αριθμό 38, εμείς ψηφίζουμε «ΟΧΙ». Πρώτον, όσον αφορά το θέμα των πλανόδιων πωλητών δεν έγινε διαβούλευση στην Επιτροπή και επομένως δεν γνωρίζουμε τη γνώμη των φορέων. Κατά συνέπεια, ας πάρει την ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θεωρεί ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι ορθή για το υπαίθριο εμπόριο.

Όσον αφορά την παράγραφο 4 του ίδιου νόμου, δίνετε και άλλη παράταση στον «νόμο Δένδια», διότι δεν είστε σε θέση να κάνετε σωστά τη δουλειά σας και να φέρετε το νέο πλαίσιο. Με την ίδια αιτιολογική έκθεση, κάνετε ένα «copypaste» που λένε και οι άνθρωποι της τεχνολογίας, από κάθε παράταση που έχετε δώσει σχετικά.

Η τροπολογία με γενικό αριθμό 517 και ειδικό αριθμό 39 που αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, είναι μνημείο κακής νομοθέτησης. Καταργούμε έναν νόμο, πριν εισάγουμε τον καινούργιο, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενά στις μεταβατικές διατάξεις.

Πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι είναι καλό να την αποσύρετε την τροπολογία με γενικό αριθμό 517 και ειδικό αριθμό 39 και να βάλετε μία μεταβατική διάταξη, όπως αρέσκεστε να κάνετε για παράταση, ώστε να φέρετε το νέο πλαίσιο. Όταν συζητήσουμε το νέο πλαίσιο, το οποίο όπως ειπώθηκε θα ενσωματώνει και Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλώς να αντικαταστήσει το καινούργιο το παλαιό.

Ως προς την τροπολογία με γενικό αριθμό 518 και ειδικό αριθμό 40, θα την καταψηφίσουμε επίσης, γιατί δεν έχει γίνει διαβούλευση με τους φορείς.

Επίσης, με το άρθρο 4 για τις μισθώσεις του αιγιαλού, δίνετε μία νομοθετική εξουσιοδότηση στην αρμόδια Υπουργό για να καθορίσει όρους αιγιαλού. Θα θέλαμε να φύγει αυτό και να μπει στο άρθρο ακριβώς τι θέλετε να κάνετε, ώστε να μη δώσουμε μία γενική εξουσιοδότηση σε θέματα αιγιαλού, καθώς γνωρίζετε ότι υπάρχει μία γενικότερη ευαισθησία –φαντάζομαι και από τους Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- για τα θέματα αιγιαλού, επειδή είναι θέματα οικολογικά και ευαίσθητα. Καλό είναι να αντικαταστήσετε το άρθρο με τη συγκεκριμένη διάταξη που θέλετε να εισάγετε.

Ας αναφερθώ τώρα στην τροπολογία με γενικό αριθμό 519 και ειδικό αριθμό 41. Θυμάμαι ότι πανηγυρίζαμε εδώ στη Βουλή, όταν ψηφίστηκε ο ν. 4321/2015, γιατί λέγαμε ότι επιτέλους θα χαραχτούν οι αιγιαλοί. Πανηγύριζε εδώ ο αρμόδιος Υπουργός. Τι βλέπω, λοιπόν, εδώ πέρα; Παράταση πάλι για δεκαοκτώ και δώδεκα μήνες! Αυτή η έννοια των παρατάσεων έχει γίνει πλέον κοινό χαρακτηριστικό κάθε νομοθετήματος.

Κάθε νομοσχέδιο που έρχεται εδώ πέρα, κύριε Πρόεδρε, έχει τρία κοινά χαρακτηριστικά. Δημιουργεί νέες κρατικές δομές, προσλαμβάνει κόσμο και δίνει παρατάσεις σε παλαιούς νόμους που δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Όμως, αυτό δεν μπορεί να γίνει πλέον δεκτό. Καταψηφίζουμε, λοιπόν και αυτήν την τροπολογία.

Θα ψηφίσουμε «ΠΑΡΩΝ» στην τροπολογία με γενικό αριθμό 520 και ειδικό αριθμό 42 και στην τροπολογία με γενικό αριθμό 521 και ειδικό αριθμό 43.

Θα καταψηφίσουμε την τροπολογία με γενικό αριθμό 522 και ειδικό αριθμό 44, κύριε Υπουργέ, γιατί δεν έγινε διαβούλευση με τους φορείς στην Επιτροπή και, κατά συνέπεια, δεν έχουμε τη γνώμη των αρμόδιων φορέων επί της αρχής. Αν τελικά η Ολομέλεια τη δεχτεί ως εμπρόθεσμη, εμείς θα την καταψηφίσουμε.

Ως εκπρόθεσμες καταψηφίζουμε και την τροπολογία με γενικό αριθμό 523 και ειδικό αριθμό 45 και την τροπολογία με γενικό αριθμό 524 και ειδικό αριθμό 46.

Σας ευχαριστώ.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση