Βουλή

Μια μεγάλη πρόκληση είναι η χρηματοδότηση των δράσεων για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής

Συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ενημέρωση για την 23η Παγκόσμια Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή (COP 23), που πραγματοποιήθηκε στη Βόννη από 6 έως 17 Νοεμβρίου 2017.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κλιματική αλλαγή αποτελεί σήμερα την επιτακτικότερη παγκόσμια πρόκληση και περιβαλλοντική και αναπτυξιακή και οικονομική. Με σημαντικές επιπτώσεις τόσο στους υδάτινους πόρους, στην ενέργεια, την υγεία, την ασφάλεια, τις μεταναστευτικές ροές. Τα κράτη, οι πολίτες, οι φορείς  καλούμαστε και είναι χρέος μας, αφενός να εργαστούμε  για την αναστροφή της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεων της. Αφετέρου να αντιμετωπίσουμε τα αποτελέσματα της, όπου αυτά εκδηλώνονται.

Όπως είπατε κι εσείς στην εισαγωγή σας στις 12 Νοεμβρίου, στα πλαίσια της COP23 πραγματοποιήθηκε στη Βόννη, η κοινοβουλευτική σύνοδος της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών. Συν διοργανώθηκε από την δια κοινοβουλευτική ένωση την  IPU, το κοινοβούλιο της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας  και το κοινοβούλιο της δημοκρατίας των νησιών Φίτζι. Ένα κράτος που ήδη υφίσταται τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Συμμετείχαν εκπρόσωποι 52 εθνικών κοινοβουλίων, παρατηρητές  διεθνών οργανισμών και ενώσεων κρατών καθώς και εμπειρογνώμονες.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι 52 εθνικών κοινοβουλίων, παρατηρητές διεθνών οργανισμών και ενώσεων κρατών καθώς και εμπειρογνώμονες. Η Πρόεδρος η κυρία Ιγγλέζη και εγώ είχαμε την τιμή να εκπροσωπήσουμε τη Βουλή των Ελλήνων. Ασχοληθήκαμε με μια σειρά εξειδικευμένων θεμάτων και τον ειδικότερο ρόλο των κοινοβουλίων στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Συζητήσαμε για το μέλλον της Συμφωνίας των Παρισίων μετά και την αποχώρηση των Η.Π.Α.. Όπως σωστά διαπίστωσε ο Υπουργός ο κ. Φάμελλος πράγματι από εκπροσώπους του Κοινοβουλίου των Η.Π.Α. εκφράστηκαν και στη διακοινοβουλευτική διάσκεψη αντίθετες απόψεις. Συζητήσαμε το ρόλο της νομοθετικής εξουσίας για μια οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, τις επιστημονικές προκλήσεις και τις προκλήσεις από τις μεταναστευτικές ροές λόγω του κλίματος.

Η Σύνοδος κατέληξε με την υιοθέτηση ενός κοινού κειμένου ψηφίσματος, στο οποίο επιγραμματικά τα εθνικά κοινοβούλια δεσμεύτηκαν να προωθήσουν ενέργειες και να συμβάλουν στην προσπάθεια των κρατών τους, ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη η Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή. Να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας στους 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με την παγκόσμια θερμοκρασία προ της εκβιομηχανοποίησης. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και η ενίσχυση του διαλόγου με φορείς και τους κοινωνικούς εταίρους.

Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα αναπτυξιακά και δημοσιονομικά έργα λεία των χωρών μας θα συντάσσονται με τους στόχους της Συμφωνίας. Η προσπάθεια πρέπει να διαχυθεί σε όλους τους τομείς, βιομηχανία, γεωργία, μεταφορές και ενέργεια. Τα κοινοβούλια, επίσης, προτρέπουν τις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Συμφωνία να το πράξουν.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι η Ελλάδα ως χώρα μέλος της Ε.Ε. συντάσσεται και εφαρμόζει τις αποφάσεις για μείωση των εκπομπών άνθρακα και γενικότερα για την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος. Μια μεγάλη πρόκληση που συζητήθηκε και στην COP23 είναι η χρηματοδότηση των δράσεων αυτών, η οποία περιλαμβάνει και το κόστος αντιστάθμισης των οικονομικών επιπτώσεων. Το 2009 οι ανεπτυγμένες χώρες δεσμεύτηκαν να κινητοποιήσουν 100 δισ. δολάρια ως το 2020. Η επίπτωση της αποχώρησης των Η.Π.Α. σ’ αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντική.Η Ε.Ε. έχει δεσμευτεί να δαπανά το 20% του προϋπολογισμού σε σχετικούς στόχους. Ωστόσο, όπως επισήμανε πρόσφατα και η Ευρωβουλευτής μας η κυρία Σπυράκη, σε σχετική συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου πρέπει να δούμε πως εφαρμόζεται η χρηματοδοτική αυτή δέσμευση των κρατών – μελών στην πράξη.

Σήμερα μεγάλες ομάδες του πληθυσμού βλέπουν στην ανάγκη  προστασίας του περιβάλλοντος ότι κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους, ότι θα αυξηθεί το κόστος παραγωγής των προϊόντων, θα απαξιωθεί η γη τους. Πρέπει να διοχετεύσουμε δημόσιους πόρους, αλλά και να κινητοποιήσουμε ιδιωτικούς προς την δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας, την ανάπτυξη αγορών, την κατασκευή υποδομών, που θα στοχεύουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αλλά ταυτόχρονα θα δίνει μέλλον και προοπτική στους πολίτες. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής είναι προς το συμφέρον της κοινωνίας γενικότερα.

Δύο επιπλέον σημεία, εντός χρόνου. Πρώτον, να σημειώσω κύριε Υπουργέ, ότι όπως γνωρίζετε η ευρωπαϊκή επιτροπή έχει προχωρήσει στην στρατηγική 2020. Μέρος αυτής της στρατηγικής είναι και η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των χωρών κατά 20% μέχρι το 2020. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, επ’ ευκαιρία της παρουσίας σας, τι συμβαίνει με το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον 2», το οποίο έπρεπε να παίξει ένα σημαντικότατο ρόλο στην εθνική προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου. Απ’ ότι γνωρίζουμε, ενώ από το 2015 έχει εξαγγελθεί αυτό το πρόγραμμα, στην πράξη δεν έχουμε δει ακόμα τις πρώτες δαπάνες να πηγαίνουν στην αγορά και φθάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του 2017 και πλησιάζουμε το 2018.

Τέλος, κυρία Πρόεδρε,  σας κατατέθηκε χθες, μου κατατέθηκε και εμένα μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη της διαΝΕΟσις για τις προστατευόμενες περιοχές ΝATURA2000. Μια ολοκληρωμένη μελέτη, η οποία μπορεί να συμβάλλει στον εθνικό διάλογο. Θα ήταν χρήσιμο ίσως σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις να καλέσουμε τους συγγραφείς αυτής της μελέτης να μας την παρουσιάσουν, καθώς και με άλλους ομιλητές, που θα κρίνετε ότι μπορεί να βοηθήσουν σε μια ουσιαστική συζήτηση για τη ορθή αξιοποίηση των περιοχών NATURA.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση