Βουλή

38η Συνεδρίαση Εξεταστικής Επιτροπής για την Υγεία

Παρεμβάσεις Ν. Μηταράκη στην 38η συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τη διερεύνηση σκανδάλων στο χώρο της υγείας κατά τα έτη 1997-2014 για το θέμα του ΚΕΕΛΠΝΟ και την εξέταση του μάρτυρος, κ. Αδώνιδος Γεωργιάδη.

1η παρέμβαση

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ:Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα τον λόγο επί της διαδικασίας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):Ωραία, έχετε τον λόγο επί της διαδικασίας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ:Κύριε Πρόεδρε, απλώς να κάνω μία υπενθύμιση, και παρακαλώ να μας ενημερώσετε. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, την Τρίτη, που χρονικά ακολούθησε την ανακοίνωση του κυρίου Προέδρου της Βουλής στην Ολομέλεια για τη δικογραφία που ήρθε, η οποία αφορά θέματα που παρακολουθεί η Επιτροπή μας –θέματα υγείας- είχαμε λάβει μία ομόφωνη απόφαση να μοιραστεί αυτή η δικογραφία στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, όπως θυμίζω μας έχουν ήδη μοιραστεί τρεις άλλες δικογραφίες, που έχουν έλθει τους τελευταίους μήνες και αφορούν επίσης θέματα, τα οποία άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.

Συμφωνώ επίσης απόλυτα με το σχόλιο που είχε κάνει εκείνη την ημέρα ο κύριος εισηγητής της Πλειοψηφίας, ότι το μοίρασμα της δικογραφίας στην Επιτροπή δεν σημαίνει ότι η Ολομέλεια δεν διατηρεί τα δικαιώματα, που φυσικά έχει βάσει του Κανονισμού, αν θέλει να ακολουθήσει μία άλλη διαδικασία αναφορικά με τη συγκεκριμένη δικογραφία.

Η άποψή μας –και νομίζω πολλοί συνάδελφοι όλων των κομμάτων μπορούν να συμφωνήσουν- είναι ότι το υλικό που υπάρχει στη δικογραφία είναι συμπληρωματικό πολλών θεμάτων που ήδη συζητάμε. Άρα, ανεξάρτητα και χωρίς να θέλουμε να επηρεάσουμε την πρόταση που μπορεί να γίνει στην Ολομέλεια από την Πλειοψηφία, αναφορικά με τη διαδικασία συζήτησης ή όχι της συγκεκριμένης δικογραφίας, θα συνέβαλε πάρα πολύ στον ρόλο της Επιτροπής, αν μοιραζόταν αυτή σήμερα.

Κλείνοντας, να πω ότι αποσπασματικά η μισή δικογραφία είναι ήδη στο διαδίκτυο. Είναι λίγο κοινοβουλευτικά απρεπές οι εισηγητές των κομμάτων στην Εξεταστική Επιτροπή να στηριζόμαστε σε αντίγραφα είτε εμπλεκόμενων προσώπων είτε στο διαδίκτυο, για να έχουμε μία άποψη των θεμάτων που αφορούν την τιμολόγηση υγείας, που είναι το βασικό καικύριο θέμα, το οποίο οδήγησε ομόφωνα την Ολομέλεια πριν από πολλούς μήνες στη σύσταση αυτής της Επιτροπής.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):Επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήδη αυθημερόν έχει κατατεθεί σχετική αίτηση. Υποθέτω ότι υπάρχει κάποια σειρά. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εγώ στην 131 Αίθουσα υπάρχει συνωστισμός, από τους ενδιαφερόμενους κατ’ αρχήν, αλλά και γενικότερα από τα κόμματα. Πιστεύω ότι θα ικανοποιηθεί το αίτημά μας κάποια στιγμή.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ:Αν μοιραστεί, δεν θα υπάρχει πρόβλημα, γιατί τα κόμματα δεν θα χρειάζεται να πηγαίνουν στην 131. Θα την έχουμε στα γραφεία μας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):Υποβλήθηκε το αίτημα πάντως.

2η παρέμβαση

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής):Σημασία έχει τι θα πει ο Παπαδημητρίου από τώρα και μετά.

Σταματάμε εδώ τη συζήτηση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Πάντως, κύριε Πρόεδρε, προκύπτει δεδομένο ότι αυτός ο κ. Γιαννακουλάκης πρέπει να κληθεί. Νομίζω πλέον ότι θα συμφωνήσουμε σε αυτό.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής):Να κάνετε πρόταση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κατηγορείται για πλαστογραφία υλικού της δικογραφίας.

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής):Για άλλο κείμενο μιλάτε εσείς.

Για να μην πλατειάζουμε, με συγχωρείτε μισό λεπτό. Στο πόρισμα κάθε πλευρά θα καταγράψει την άποψή της για το αν αυτό το κείμενο είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί ή δεν είναι.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Δεν θα έχουμε ενιαίο πόρισμα; Τι είναι αυτό που λέτε;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΑΛΩΜΕΝΑΚΗΣ (Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής):Με παρατηρήσεις, με αστερίσκους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Εσείς έχετε δικό σας πόρισμα;

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση