Βουλή

Παρέμβαση Ν. Μηταράκη στην 9η Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Δάνεια Κομμάτων και ΜΜΕ

Παρέμβαση Ν. Μηταράκη στην 9η Συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τα Δάνεια Κομμάτων και ΜΜΕ κατά την εξέταση ως μάρτυρα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Attica Bank, κ. Αλέξανδρου Αντωνόπουλου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνόπουλε, και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στην Επιτροπή. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής: Πόσο σημαντική ήταν προ κρίσης η δύναμη, η αξία, της πιστοληπτικής ικανότητας του ελληνικού Δημοσίου κατά την τραπεζική πρακτική, δηλαδή η εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, η χρηματορροή του ελληνικού Δημοσίου; Ήταν ψηλά ή χαμηλά σε μια αλυσίδα εγγυήσεων;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Μάρτυς):Είναι γνωστό ότι δεν υπολογίζαμε ρίσκο για το ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Άρα, αν ένα δάνειο είχε δοθεί με εγγύηση, χρηματορροή του ελληνικού Δημοσίου ήταν ισχυρότερο από ένα δάνειο που δόθηκε με κάποιες επιταγές κάποιου ή τις προσωπικές εγγυήσεις του κ. Μηταράκη, για παράδειγμα.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Μάρτυς):Σαφέστατα ήταν η καλύτερη μορφή εγγύησης.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Άρα, τα δάνεια των κομμάτων εν τοις πράγμασι δόθηκαν την εποχή που δόθηκαν –άλλο αν μετά έγινε το PSIή οτιδήποτε- με τις ισχυρότερες συγκριτικά εγγυήσεις που θα μπορούσε να θέσει σε μια τράπεζα κάποιος εκείνη την εποχή.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Μάρτυς):Η ασφάλεια του Δημοσίου ήταν εξαιρετικά υψηλή. Μόνο η κρίση μάς οδήγησε στο να αναθεωρήσουμε την αξιολόγησή μας για το ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Πολύ λογικό. Επίσης, όταν παίρνετε ένα ενέχυρο, το ενέχυρο κατά κανόνα και κατά νόμο είναι αποκλειστικό ενέχυρο; Δηλαδή ένα ακίνητο μπορεί να ενεχυριαστεί σε πέρα του ενός δανειοδότη, είτε με σειρά προτεραιότητας είτε κατά ισομέρεια;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Μάρτυς):Βεβαίως. Είναι απόλυτα νόμιμο να υπάρξουν περισσότερες της μιας ενεχυρίασης υπό το πλαίσιο και τον όρο της επάρκειας των ποσών.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Κρατάω τη λέξη «επάρκεια», γιατί θα επανέλθω στην επόμενη ερώτηση. Όταν παραδείγματος χάρη έχετε ένα κόμμα που έχει χρηματορροή στα δύο προηγούμενα έτη από τη δανειοδότησή σας 50 εκατομμύρια και εσείς δανειοδοτείτε 2, είναι λογικό να έχετε μέρος των 50 ή θα έπρεπε να έχετε και τα 50, ιστορικά, δεδομένα, ως εγγύηση;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Μάρτυς): Είναι σύνηθες για την Τράπεζα να παίρνει στο ύψος… Μάλιστα η εκχώρηση είναι για 2,2 εκατομμύρια. Άρα, ήταν όχι μόνο το ποσό του δανείου, αλλά και επιπλέον ποσό ως επιπλέον εξασφάλιση.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Εάν καταπέσει μία εγγύηση, ένα ενέχυρο, δηλαδή αν κάποιος έχει πάρει ένα δάνειο και έχει βάλει ενέχυρο ένα εργοστάσιο, το πουλήσετε σε πλειστηριασμό και εισπράξετε περισσότερα από αυτά που σας χρωστάει, κρατάτε όλο το ποσό ή το υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται και ανήκει τελικά στον δανειολήπτη;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Μάρτυς): Προφανώς επιστρέφεται στον δανειολήπτη.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Άρα, είναι λογικό και φυσιολογικό να πάρετε ένα μέρος. Θα ήθελα να κάνω και ακόμη μία ερώτηση. Γνωρίζουμε ότι οι μετοχές του ελληνικού Δημοσίου στο τραπεζικό σύστημα πριν ενάμιση χρόνο ήταν περίπου 26 δισεκατομμύρια ευρώ και μετά την κρίση και το τρίτο Μνημόνιο έπεσαν στα 3 δισεκατομμύρια. Χαθήκανε περίπου 23 δισεκατομμύρια χρήματα του ελληνικού λαού από την αξία των μετοχών του ΤΧΣ, που είχε στις συστημικές τράπεζες. Ως έμπειρος τραπεζίτης γιατί πιστεύτε ότι υπήρξε αυτή η μεγάλη πτώση της αξίας των μετοχών του ελληνικού Δημοσίου; Γιατί έχασαν οι Έλληνες πολίτες 23 δισεκατομμύρια;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Μάρτυς): Η μείωση της αξίας αντικατοπτρίζει τις οικονομικές συνθήκες οι οποίες επικρατούν και στη χώρα και τις δυσκολίες εν γένει του τραπεζικού συστήματος.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Άρα, ο ελληνικός λαός έχασε 23 δισεκατομμύρια. Η καθυστέρηση της πληρωμής από τη Νέα Δημοκρατία 2,2 εκατομμυρίων ευρώ πιστεύετε ότι συνέβαλε αποφασιστικά στα προβλήματα του τραπεζικού συστήματος και στα 23 δισεκατομμύρια που έχασε ο Έλληνας πολίτης;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Μάρτυς): Τα ποσά στα οποία αναφερόμαστε για την Τράπεζά μας θεωρώ ότι είναι πολύ μικρά, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το ποσοστό.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Άρα, αυτή η ανακεφαλαίωση που κάνατε τώρα πρόσφατα, δεν συνδυάζεται με την καθυστέρηση των πληρωμών της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αναγκαστήκατε να κάνετε ανακεφαλαιοποίηση επειδή εμείς έχουμε έναν χρόνο να πληρώσουμε μία δόση;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Μάρτυς): Κατ’ αρχάς, ακόμη δεν έχει καταλήξει η οφειλή του κόμματος, αλλά ποσοστιαία έχει επηρεάσει σχεδόν ασήμαντα τη θέση μας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Επίσης, να σας θέσω ένα διαφορετικού τύπου ερώτημα. Όταν δανείζεται μία επιχείρηση, μία ανώνυμη εταιρεία, μια ΙΚΕ, μια ΕΠΕ, θέλετε ή πρέπει να γνωρίζετε την ταυτότητα των μετόχων;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Μάρτυς): Ναι, βεβαίως. Η ταυτότητα των μετόχων είναι ένα από τα κριτήρια τα οποία λαμβάνονται υπ’ όψιν. Εδώ θα ήθελα βέβαια να σημειώσω ότι τα κόμματα είναι θεσμοί, συνταγματικά αναγνωρισμένοι.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Γι’ αυτό είπα για εταιρείες. Δηλαδή, αν εσείς έχετε δανείσει μία εταιρεία που έχει έναν άγνωστο μέτοχο, μία off shore εταιρεία που δεν έχει δηλώσει αυτό που λέμε ubo, ultimate beneficial owner, δηλαδή το φυσικό πρόσωπο που τελικά έχει τις μετοχές, αυτό είναι σύννομο με τις διαδικασίες μίας τράπεζας, το να μην ξέρετε δηλαδή ποιος είναι ο ιδιοκτήτης μιας εταιρείας που έχετε δανείσει; Ή πρέπει βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών να δηλώνεται το φυσικό πρόσωπο;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Μάρτυς): Υπάρχει ένα στενό κανονιστικό πλαίσιο για αυτά τα θέματα. Συνήθως και οι κανονισμοί πιστοδοτήσεων των τραπεζών μπορεί να περιλαμβάνουν σχετικές προβλέψεις. Θεωρώ και η γνώμη μου είναι ότι τουλάχιστον στα τελευταία χρόνια το να γνωρίζει κάποιος τον τελικό δανειολήπτη είναι απαίτηση του κανονιστικού πλαισίου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Άρα, είναι παράβαση του νόμου η απόκρυψη της φύσης της ταυτότητας του «βασικού μετόχου», του φυσικού προσώπου;

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ (Μάρτυς): Δεν θέλω να πω και να χαρακτηρίσω κάτι, εάν δεν γνωρίζω την περίπτωση και το χρονικό διάστημα στο οποίο ομιλούμε καθώς και τις εσωτερικές διαδικασίες που προβλέπονται σε κάθε τράπεζα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

June 29, 2022
June 27, 2022
June 25, 2022
June 25, 2022
June 06, 2022

Αναζήτηση