Βουλή

Ομιλία Ν. Μηταράκη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Σ/Ν για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς (4η συνεδρίαση)

Ομλία του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νότη Μηταράκη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου σε συνεδρίαση με θέμα της ημερήσιας διάταξης: Συνέχιση της επεξεργασίας και εξέτασης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». (4η συνεδρίαση – β΄ ανάγνωση).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΝΟΤΗΣ) ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ (Εισηγητής της Ν.Δ.): Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το παρόν νομοσχέδιο αντιμετωπίζει διοικητικής φύσεως θέματα, αναφορικά με τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και δεν υπεισέρχεται, ουσιαστικά, σε κύρια ζητήματα, όπως η ενίσχυση και η προστασία του δασικού μας πλούτου.

Το παρόν νομοσχέδιο, όπως τόνισε ο κ. Υπουργός στην πρώτη συνεδρίαση, είναι αποτέλεσμα πολύχρονης και συστηματικής δουλειάς των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό, στο προσχέδιο που ήταν έτοιμο να κατατεθεί στα τέλη του 2014. Σε αυτό το πλαίσιο, η Ν.Δ. τοποθετείται θετικά επί της αρχής, καθώς πιστεύουμε ότι καλύπτει ένα κενό στην υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά τους Δασικούς Συνεταιρισμούς, όπως παράλληλα, εκσυγχρονίσει το πλαίσιο της ίδρυσης, της οργάνωσης και της λειτουργίας τους.

Αρχικά, με το εν λόγω νομοσχέδιο, δίνονται επιπλέον δυνατότητες στους Συνεταιρισμούς για την ανάληψη περισσότερων δραστηριοτήτων, όπως η διακίνηση, η εμπορία, η επεξεργασία και η μεταποίηση πρωτογενών προϊόντων, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της υπόστασης και του ρόλου των Δασικών Συνεταιρισμών.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί των άρθρων.

Θετικό σημείο του νομοσχεδίου αποτελεί η πρόβλεψη του άρθρου 6, ώστε τα μέλη των ΔΑ.Σ.Ε. και οι σύζυγοί τους, να μην μπορούν να είναι και έμποροι ξυλείας και συνεπώς, να μην υπάρχει η προφανής σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στους Συνεταιρισμούς και την επαγγελματική δραστηριότητα των μελών τους.

Θετικό σημείο αποτελεί και η πρόβλεψη του άρθρου 12, για την οικονομική ευθύνη των μελών του Συνεταιρισμού, με την οποία αντιμετωπίζονται γνωστές παθογένειες του παρελθόντος, όπως και του άρθρου 13, για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του Συνεταιρισμού, έναντι των οφειλών των μελών του προς τρίτους.

Σύμφωνοι, επίσης, είμαστε και με το άρθρο 15, το οποίο καθορίζει ότι στη Γενική Συνέλευση τα μέλη του Συνεταιρισμού θα έχουν από μία ψήφο έκαστος, ώστε να καθίστανται ισότιμα έναντι του Συνεταιρισμού, κατά τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που τους αφορούν.

Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 τα μέλη του Δ.Σ. δεν δικαιούνται μισθό επίσης νομίζω ότι αποτελεί μια θετική προσθήκη του νομοσχεδίου ώστε να μην δημιουργείται ζήτημα ατομικών συμφερόντων και ανταγωνισμού ανάμεσα στα μέλη. Επίσης, συμφωνούμε και για τη διαδικασία του αυτοελέγχου του συνεταιρισμού, που σύμφωνα με το άρθρο 22 θα γίνεται από το εποπτικό του συμβούλιο, καθώς με τον τρόπο αυτό ο συνεταιρισμός θα αναλαμβάνει και τις ευθύνες που του απορρέουν από την οικονομική του δραστηριότητα και την εν γένει λειτουργία του.

Θετική θεωρούμε επίσης και την συμβολή του άρθρου 41, περί εγγραφής των συνεταιρισμών στο σχετικό μητρώο, ώστε να διασφαλίζεται ο στοιχειώδης έλεγχός τους.

Θετικά τοποθετούμαστε και στα άρθρα 42 και 43. Όπως τόνισα και στη συζήτηση επί της αρχής είναι ιδιαίτερα θετικό ότι δίνεται η δυνατότητα στις ΔΑΣΕ να ενισχύονται για τις δραστηριότητές τους που συμβάλλουν στην προστασία των δασών από τις πυρκαγιές. Ένα μεγάλο θέμα που βασανίζει τη χώρα μας και ιδιαίτερα φέτος, κ. Υπουργέ όπως γνωρίζετε, και ιδιαίτερα την Χίο. Θεωρώ εξίσου σημαντικό να ξεκαθαρίσει σήμερα η Κυβέρνηση τον σχεδιασμό, το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό που μπορεί να έχετε για τέτοιες ενισχυτικές ενέργειες.

Έχουμε βέβαια και διαφωνίες και παρατηρήσεις που αφορούν στο υφιστάμενο καθεστώς του νομοσχεδίου. Αρχικά, όπως προκύπτει και από παρατηρήσεις συναδέλφων αλλά και ενδιαφερόμενων φορέων, ο ελάχιστος αριθμός των 25 μελών που προβλέπεται με τα άρθρα 3 και 5 αποτελεί ένα ιδιαίτερα περιοριστικό παράγοντα στην ίδρυση και λειτουργία αυτών των συνεταιρισμών, ειδικά σε περιοχές που δεν έχουν πολλές δασικές εκτάσεις, περιοχές όπως τα νησιά μας, περιοχές όπου οι δασεργάτες θα έχουν περιορισμένη απασχόληση και άρα πρόβλημα βιοπορισμού, εάν τηρηθεί αυτός ο ελάχιστος αριθμός που προβλέπεται. Θα πρέπει να υπάρξει μια πρόβλεψη για μικρότερο αριθμό μελών για κάθε συνεταιρισμό, ειδικά στις περιοχές που το επιβάλλουν οι τοπικές συνθήκες.

Επιπλέον, δεδομένου ότι οι ΔΑΣΕ θα μπορούν στο εξής να ασκούν περισσότερες δραστηριότητες, θα απασχολούν και άτομα που δεν είναι δασεργάτες, όπως επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό. Ο περιορισμός που υπάρχει στο άρθρο 44 δημιουργεί εργαζόμενους μέλη δύο ταχυτήτων. Μέλη που εκμεταλλεύονται όλη την υπεραξία που δημιουργεί ο δασικός συνεταιρισμός και μέλη που συμβάλλουν σε άλλες δραστηριότητες, που επιτρέπεται με αυτό το σχέδιο νόμου, αλλά δεν θα έχουν την ίδια πρόσβαση στα κέρδη και στη διοίκηση των συνεταιρισμών. Επιφυλασσόμαστε σε αυτό το σημείο και θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψή σας, κ. Υπουργέ, κατά πόσο αυτό το άρθρο δημιουργεί, τελικά, εργαζόμενους δύο ταχυτήτων.

Τέλος, η εκπαίδευση των δοκίμων που προβλέπεται από το άρθρο 5, αποτελεί επίσης σημαντική μέριμνα του νόμου. Πιθανώς, όμως αυτό να καθίσταται προβληματικό, καθώς οι αρμόδιες διευθύνσεις δασών είναι ιδιαίτερα υποστελεχωμένες γι' αυτό πρέπει να προβλεφθούν ενδεχομένως εναλλακτικές διαδρομές εκπαίδευσης και τελικής πιστοποίησης των δασεργατών, από το Υπουργείο ή από άλλους οργανισμούς. Επίσης, σε αυτό το σημείο σας θυμίζω ότι χρειάζεται η έκδοση κανονιστικών πράξεων, είναι μια παλιά παθογένεια της διοίκησης να ψηφίζει νόμους και να καθυστερούν μετά για μεγάλο διάστημα οι κανονιστικές πράξεις. Θα θέλαμε μια διαβεβαίωση από τον κ. Υπουργέ, ότι έχει γίνει ήδη η προεργασία και είστε έτοιμοι να προχωρήσετε σε εύλογο χρονικό διάστημα στην έκδοση αυτών των κανονιστικών πράξεων. Θεωρούμε επίσης ότι το κράτος δεν χρειάζεται να ορίζει με λεπτομέρεια, κάθε τρόπο, κάθε σημείο που αφορά στον τρόπο διενέργειας των εκλογών συνεταιρισμών. Είναι μικρά θέματα λειτουργίας, όπως προβλέπονται από το άρθρο 21. Καθώς και η κρατική εποπτεία όπως ορίζεται από το άρθρο 24, θα πρέπει να ασκείται στο βαθμό που δεν θα δημιουργούνται σε γραφειοκρατικά εμπόδια στη λειτουργία των συνεταιρισμών.

Τέλος, δεδομένου ότι η Πανελλήνια Συνομοσπονδία δεν αναλαμβάνει ειδικές αρμοδιότητες από το κράτος, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος αυτό να ορίζεται ότι θα συσταθεί με νόμο. Εάν χρειασθεί μπορούν ελεύθερα, στα πλαίσια της κανονικής διαδικασίας, οι συνεταιρισμοί να ορίσουν την διαδικασία που θέλουν για τη δημιουργία Πανελλήνιας Συνομοσπονδίας.

Να πω κλείνοντας ότι δημιουργεί θετική έκπληξη για εμάς το άρθρο 50, με το οποίο δίνεται ορθά, απόλυτη προτεραιότητα και αυστηρή προθεσμία 45 ημερών για το χαρακτηρισμό εκτάσεων από τον οποίο σχεδιάζεται η ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων, η λειτουργία επιχειρηματικών πάρκων, τουριστικών εγκαταστάσεων καθώς και άλλες ανάλογες χρήσεις. Αποτελεί θετική έκπληξη για εμάς διότι ιδεολογικά μέχρι πρόσφατα ήσασταν σταθερά απέναντι στη διευκόλυνση μεγάλων επενδύσεων μέσω νομοθεσίας fast track.

Βέβαια, το γεγονός, ότι σε δύο ώρες στην ίδια αίθουσα θα συζητάμε την Κύρωση της Σύμβασης του Ελληνικού, δείχνει ότι έστω και καθυστερημένα, μια αχτίδα λογικής υπάρχει στην οικονομική σας πολιτική. Βέβαια, σίγουρα όχι επαρκής για να επαναφέρει τη χώρα μας σε θετικό ρυθμό ανάπτυξης.

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση μας επί των τροπολογιών. Εμείς, θα τοποθετηθούμε στην Ολομέλεια επί των τροπολογιών και για αυτές που συζητήθηκαν προχθές και αυτών που ανέλυσε ο κ. Υπουργός, σήμερα, ώστε να μας δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος για να τις μελετήσουμε εμπεριστατωμένα τις διατάξεις που προβλέπεται.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ν.Δ. τοποθετείται εν κατακλείδι θετικά στο προτεινόμενο σχέδιο νόμο, με τις συγκεκριμένες επιφυλάξεις επί των άρθρων, έτσι όπως τις ανέλυσε προηγουμένως. Η Ν.Δ., πιστεύει στον θεσμό των Συνεταιρισμών. Βέβαια, πιστεύουμε ότι το κράτος θα πρέπει να παρεμβαίνει στη λειτουργία τους, μόνον μέχρι του σημείου που θα διασφαλίζει την βέλτιστη λειτουργία τους, με τον μεγάλο στόχο που είναι η προστασία της δασικής μας κληρονομιάς, του φυσικού πλούτου της χώρας μας. Ιδιαίτερα σημαντική, είναι και η οικονομική εκμετάλλευση των δασών στον βαθμό που μπορούν να δώσουν και στη χώρα μας το ύψος της εισφοράς στο Α.Ε.Π., όπως συμβαίνει και στις άλλες χώρες.

Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε.

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

Ερώτηση
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών. Σε κάθε περίπτωση, στην αρχή μιας συνεδρίασης κάθε εβδομάδα εγγράφονται στην ημερήσια διάταξη της Βουλής και συζητούνται αναφορές και ερωτήσεις
Αναφορά
Καθένας ή πολλοί μαζί μπορούν να απευθύνουν εγγράφως και επωνύμως παράπονα ή αιτήματα στη Βουλή των Ελλήνων. Οι Βουλευτές μπορούν, εάν το επιθυμούν, να υιοθετήσουν τις αναφορές αυτές. Ο Υπουργός είναι υποχρεωμένος, εντός είκοσι πέντε ημερών, να απαντήσει στην αναφορά.
Επίκαιρη Ερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας, κάθε Βουλευτής έχει δικαίωμα να υποβάλλει επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον Πρωθυπουργό ή τους Υπουργούς, οι οποίοι απαντούν προφορικά. Μία φορά τουλάχιστον την εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός απαντά ο ίδιος σε δύο τουλάχιστον επίκαιρες ερωτήσεις που αυτός επιλέγει. Επίκαιρες ερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων σε τρεις συνεδριάσεις κάθε εβδομάδα, αλλά και στο Τμήμα διακοπής των εργασιών.
Επερώτηση
Οι επερωτήσεις αποσκοπούν στον έλεγχο της Κυβέρνησης για πράξεις ή παραλείψεις της. Οι Βουλευτές που έχουν καταθέσει ερωτήσεις ή αίτηση κατάθεσης εγγράφων μπορούν να τις μετατρέψουν σε επερωτήσεις εάν κρίνουν ότι η απάντηση του Υπουργού δεν είναι επαρκής. Οι επερωτήσεις συζητούνται στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Εάν υπάρχουν περισσότερες επερωτήσεις για το ίδιο θέμα, η Βουλή μπορεί να αποφασίσει την ταυτόχρονη συζήτησή τους, ή ακόμη και τη γενίκευση της συζήτησης.
Επίκαιρη Επερώτηση
Για θέματα της άμεσης επικαιρότητας οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν επίκαιρες επερωτήσεις. Οι επίκαιρες επερωτήσεις συζητούνται κάθε Δευτέρα στην Ολομέλεια αλλά και σε ορισμένες συνεδριάσεις του Τμήματος διακοπής των εργασιών. Κατά γενικό κανόνα, οι διαδικασίες που προβλέπει ο Κανονισμός για τις επερωτήσεις εφαρμόζονται και στις επίκαιρες επερωτήσεις.
Ερώτηση & ΑΚΕ
Οι Βουλευτές μπορούν να απευθύνουν εγγράφως στους Υπουργούς ερωτήσεις για οποιαδήποτε δημόσια υπόθεση, οι οποίες σκοπούν στην ενημέρωση της Βουλής σχετικά με την υπόθεση αυτή, ενώ παράλληλα δύνανται να ζητούν και την κατάθεση σχετικών εγγράφων. Οι Υπουργοί οφείλουν να απαντούν εγγράφως στους ερωτώντες Βουλευτές εντός είκοσι πέντε ημερών.
Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων
Οι Βουλευτές έχουν το δικαίωμα να ζητούν εγγράφως από τους Υπουργούς την κατάθεση εγγράφων σχετικών με κάποια δημόσια υπόθεση. Ο Υπουργός οφείλει να καταθέσει εντός μηνός τα ζητούμενα έγγραφα. Πάντως δεν μπορούν να κατατεθούν έγγραφα που αφορούν διπλωματικό ή στρατιωτικό ή σχετικό με την ασφάλεια του Κράτους μυστικό.
Απάντηση σε επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής κ. Γ. Καμίνη
Κύριε συνάδελφε, καταρχήν, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για μια πολύ σημαντική επισήμανση που κάνατε, ότι δυστυχώς στο μεταναστευτικό –επειδή υπάρχουν και έντονα συναισθήματα- κυκλοφορούν πάρα πολλά fake news και παρασύρουν την κοινή γνώμη, πολλές φορές με λανθασμένες πληροφορίες. Γι’ αυτό πραγματικά επικροτώ την ερώτησή σας.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση