Τα νέα μου

One stop shop για αδειοδότηση μεγάλων επενδύσεων

One stop shop για αδειοδότηση μεγάλων επενδύσεων

Συνέντευξη Νότη Μηταράκη στην ιστοσελίδα Reporter.gr.

Το "τραίνο" της ανάπτυξης προσπαθεί να προλάβει, εν όψει νέου έτους, το αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης, με την αλλαγή της διαδικασίας αδειοδότησης των μεγάλων επενδύσεων με τη νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε). Άλλωστε, στόχος της κυβέρνησης και ειδικά του υπ. Ανάπτυξης, είναι να δώσει το στίγμα ότι το κλίμα στο πεδίο της προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, αλλάζει στην Ελλάδα.

Ήδη, ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Νότης Μηταράκης, έχει συνεχείς επαφές με στελέχη της νεοσύστατηςΓενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων (Γ.Δ.Σ.Ε.) και με εκπροσώπους του Invest in Greece σχετικά με τις στρατηγικές επενδύσεις που θα χειριστεί η νέα Κεντρική Αδειοδοτική Αρχή

"Η σύσταση της Κεντρικής Αδειοδοτικής Αρχής στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, αρμόδια πλέον για την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων, αποτελεί μια μεγάλη επανάσταση για τη λειτουργία της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε μια ενιαία Γενική Διεύθυνση θα συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση τηςγραφειοκρατίας και της σύγχυσης των αρμοδιοτήτων καθώς και στην άρση των εμποδίων και των αντικινήτρων για τους επενδυτές", τονίζει σε δήλωσή του στο "R" ο κ. Ν. Μηταράκης.

Επισημαίνει ότι η λειτουργία της Αρχής συνιστά, επίσης, μια καινοτομία, που θα "καταστήσει το επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα μας πιο φιλικό και ελκυστικό για τις μεγάλες επενδύσεις που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία αλλά και η κοινωνία για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα της ανεργίας", υπογραμμίζοντας ότι "το χρόνιο πρόβλημα της γραφειοκρατίας δεν καταπολεμάται με ευχολόγια αλλά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις όπως αυτή".

Η στελέχωση της νέας υπηρεσίας, σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, επιτρέπει πλέον τη λειτουργία υπηρεσίας "μιας στάσης" (one stop shop) για την αδειοδότηση των στρατηγικών επενδύσεων. Αναμένεται να συμβάλλει κατά τρόπο καθοριστικό στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της σύγχυσης των αρμοδιοτήτων και των καθυστερήσεων που διαχρονικά αντιμετώπιζαν οιυποψήφιοι στρατηγικοί επενδυτές.

Ταυτόχρονα, θα καλύψει ένα θεσμικό κενό της Ελληνικής δημόσιας διοίκησης, η οποία δεν διέθετε μια υπηρεσία ή έναν οργανισμό που θα ασχολείται αποκλειστικά, ουσιαστικά και συστηματικά, με την ολοκλήρωση της αδειοδότησης των στρατηγικών επενδύσεων, που, με δεδομένη την κρίσιμη οικονομική συγκυρία, καθίστανται αναγκαίες λόγω των σημαντικών ποιοτικών και ποσοτικών αποτελεσμάτων τους στη συνολική οικονομία της χώρας.

Επιπρόσθετα, η νεοσύστατη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων (ΓΔΣΕ), εκτός από τη διεκπεραίωση της αδειοδοτικής διαδικασίας, θα συμβάλλει αποφασιστικά και με την οργάνωση μιας σταθερής και φιλικής επενδυτικής πολιτικής, προκειμένου η χώρα μας να καταστεί ένας σημαντικός πόλος έλξης ξένων επενδύσεων στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) που, έως τώρα, λειτουργούσε αποκλειστικά για τα δημόσια ακίνητα (ΕΣΧΑΔΑ, ν. 3894/2010).

Τα ΕΣΧΑΣΕ θα δημιουργήσουν ένα ασφαλές θεσμικό πλαίσιο για τις ιδιωτικές στρατηγικές επενδύσεις και θα ενεργοποιούνται μετά από αίτηση του επενδυτή, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου παραπέμποντας και στην υπόθεση του Αστέρα Βουλιαγμένης.

Η θεσμική υπόσταση

Με το Π.Δ. 157/2013 «Καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Τμήματος Επιθεώρησης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων» (Α΄249) καθορίστηκαν οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

Το Προεδρικό Διάταγμα εκδόθηκε σε εκτέλεση του ν. 4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις», ο οποίος προβλέπει τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων και τη δομή των επιμέρους Διευθύνσεων και Τμημάτων της. Σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, ο σχεδιασμός και η οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων, η λειτουργία της ως Υπηρεσία "μιας στάσης" για την αδειοδότηση των Στρατηγικών Επενδύσεων.

Η διοικητική δομή της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του ΥΠΑΑΝ

Με βάση τα παραπάνω, δημιουργήθηκαν:

Α) Η Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής, με τα εξής Τμήματα:

  • Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής, με αρμοδιότητες την οργάνωση και το συντονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας των Στρατηγικών Επενδύσεων, τη χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής, το σχεδιασμό και την οργάνωση των στρατηγικών επενδύσεων, την ευθύνη εναρμόνισης των αναπτυξιακών δράσεων Υπουργείων και Οργανισμών και τη συνεργασία με φορείς και ινστιτούτα με αρμοδιότητα τη μελέτη της οικονομικής και αναπτυξιακής δραστηριότητας.
  • Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών & Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ), με αρμοδιότητα τη σύνταξη σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων, με τα οποία καταρτίζονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά το άρθρο 5 του ν. 4146/2013 (Α΄90).
  • Δημοσίων Επενδύσεων, με αρμοδιότητα την υλοποίηση επενδύσεων που προέρχονται από τις ως άνω συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, ως Στρατηγικές Επενδύσεις.

Β) Η Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων, με τα εξής Τμήματα:

  • Πολεοδομίας
  • Περιβαλλοντικών Όρων
  • Δασών
  • Αιγιαλού & Παραλίας
  • Αρχαιολογικών Αδειών

και αρμοδιότητα την έκδοση των αδειών δόμησης και κατεδάφισης, την προώθηση και έκδοση των λοιπών απαιτουμένων αδειών, για τη λειτουργία Στρατηγικών Επενδύσεων.

Δείτε περισσότερα >>

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση