Τα νέα μου

Ο σημαντικότερος στόχος που βάλαμε για το 2020 ήταν η μείωση των ροών.

Η μείωση των ροών επιτυγχάνεται με πολλά μέτρα. Η φύλαξη των συνόρων είναι φυσικά το πρώτο. Ο ταχύς διαχωρισμός προσφύγων από οικονομικούς μετανάστες παίζει καταλυτικό ρόλο, όπως και οι απελάσεις. Σημαντικότατο ρόλο όμως θα παίξουν από το 2021 τα κλειστά κέντρα τα οποία δημιουργούνται στα νησιά. Τα οποία και θα δημιουργήσουν ένα αίσθημα ασφάλειας τόσο στους διαμένοντες στις δομές όσο και στις τοπικές κοινωνίες, που έχουν ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια, αλλά στέλνουν και ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι στην χώρα μας δεν είναι ευπρόσδεκτοι όσοι δεν δικαιούνται βάση του διεθνούς δικαίου άσυλο και διεθνή προστασία.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση