Τα νέα μου

Προσχέδιο Τροπολογίας Ν. Μηταράκη για τη νομιμοποίηση του ρουκετοπολέμου

Προσχέδιο Τροπολογίας Ν. Μηταράκη για τη νομιμοποίηση του ρουκετοπολέμου

Ο Βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Νότης Μηταράκης θα προτείνει άμεσα, σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, την κατάθεση Τροπολογίας για τη νομιμοποίηση του ρουκετοπολέμου, ώστε να διατηρηθεί ένα σημαντικό έθιμο της Χίου.

Ακολουθεί το προσχέδιο της προτεινόμενης διάταξης:

ΔΙΑΤΑΞΗ

Στο άρθρο 5 του Ν. 456/1976 «Περί Φωτοβολίδων και Πυροτεχνημάτων» (ΦΕΚ 277/Α/19-10-1976) προστίθεται τρίτη παράγραφος με το εξής περιεχόμενο:

«Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού - Αθλητισμού και Προστασίας του Πολίτη θα αναγνωρίζονται ως εθνικά έθιμα, δραστηριότητες που επαναλαμβάνονται σταθερά από γενιά σε γενιά και αποτελούν σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Με την ίδια απόφαση θα ορίζεται ο Φορέας Υλοποίησης του εθνικού εθίμου και οι ελάχιστες προβλέψεις του Κανονισμού Οργάνωσης, Λειτουργίας και Διεξαγωγής του εθνικού εθίμου. Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος, θα επιτρέπεται, στα πλαίσια της εκτέλεσης του εθνικού εθίμου, δια χορηγήσεως σχετικής άδειας από τις κατά τόπους Αστυνομικές Αρχές, η ελεγχόμενη κατασκευή και χρήση φωτοβολίδων, βεγγαλικών, κροτίδων ή άλλων υλικών σχετικών με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ένας πολύ σημαντικός τομέας της πολιτισμικής μας κληρονομιάς είναι τα έθιμα και οι παραδόσεις του ελληνικού λαού. Οι λέξεις αυτές συνδέονται στενά μεταξύ τους και συμπληρώνουν η μια την άλλη. Τα έθιμα είναι η ομοιόμορφη τήρηση μιας συνήθειας που δεν επιβάλλεται από ρητές εντολές. Όταν δε τα έθιμα επαναλαμβάνονται σταθερά από γενιά σε γενιά, τότε δημιουργούνται οι παραδόσεις.

Με την παρούσα διάταξη αποσκοπείται η αναγνώριση των εθνικών εθίμων της χώρας και η εφαρμογή συγκεκριμένου νομικού πλαισίου εκτέλεσης αυτών. Επιπλέον επιδιώκεται η προβολή όλων των πολιτιστικών δεδομένων της χώρας, τα οποία λαμβάνουν εθνικό χαρακτήρα, με σκοπό την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού μέσα από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και τα φεστιβάλ, τα οποία θα συμβάλουν τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της κάθε περιοχής όσο και στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση