Τα νέα μου

Δήλωση για την έγκριση της πρότασης Κανονισμού για τη χρηματοοικονομική ευθύνη από το ΕΚ

Δήλωση για την έγκριση της πρότασης Κανονισμού για τη χρηματοοικονομική ευθύνη από το ΕΚ

Εγκρίθηκε σήμερα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με 535 ψήφους υπέρ, 119 κατά και 9 αποχές, η Πρόταση Κανονισμού για τη Χρηματοοικονομική Ευθύνη σε περιπτώσεις διαιτητικής επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών και κρατών μελών στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών στις οποίες η Ένωση είναι μέλος.

Ο εν λόγω Κανονισμός συνιστά το τελευταίο σημαντικό τμήμα του νομικού πλαισίου για την κοινή εμπορική πολιτική της Ένωσης, στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που απέκτησε η τελευταία με την Συνθήκη της Λισσαβόνας στον τομέα της προστασίας των Ξένων Επενδύσεων. Ο Κανονισμός προβλέπει την διαδικασία καθορισμού του οργάνου που θα ενεργήσει ως εναγόμενος σε μια διαιτητική διαδικασία όταν το αντικείμενο αυτής είναι διάταξη του δικαίου της ένωσης ή του κράτους μέλους, την μέθοδο κατανομής του κόστους μετά από μια διαιτητική απόφαση μεταξύ των κρατών μελών και της Ένωσης.  Στόχος της συμφωνίας είναι η αποτελεσματικότερη προάσπιση των συμφερόντων τόσο της Ένωσης όσο και των κρατών μελών.

Ο Κανονισμός είναι σημαντικός για την Ελλάδα διότι προβλέπει την δημιουργία κοινών ομάδων υπεράσπισης των συμφερόντων της Ένωσης και των κρατών μελών στο πλαίσιο διεθνών διαιτησιών και την νομική υποστήριξη των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν διεθνείς διαιτησίες από τις υπηρεσίες της Επιτροπής.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νότης Μηταράκης, αναφερόμενος στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης της Πρότασης Κανονισμού, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

«Οι επίμονες και μεθοδικές προσπάθειες της Ελληνικής Προεδρίας αποδίδουν χειροπιαστά αποτελέσματα. Παρά το περιορισμένο χρονικό διάστημα που είχαμε στην διάθεσή μας, εξαιτίας των ευρωεκλογών, ολοκληρώσαμε με επιτυχία τις διαπραγματεύσεις και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σχετική πρόταση με συντριπτική πλειοψηφία. Οι συζητήσεις για τον Κανονισμό Χρηματοοικονομικής Ευθύνης ήταν σε εκκρεμότητα δύο και πλέον χρόνια. Ωστόσο η Ελληνική Προεδρία με τις συζητήσεις που έγιναν στο πρόσφατο Συμβούλιο Υπουργών Εμπορίου στην Αθήνα αλλά και με διμερείς παρεμβάσεις συνέβαλλε στην άρση των επιφυλάξεων και στην επίτευξη συμφωνίας.»

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση