Τα νέα μου

Έγκριση από τον υφυπουργό Ν. Μηταράκη του Καταστατικού για τη σύσταση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Χρηματιστηρίου Αθηνών Ν.Π.Ι.Δ.

Την υπουργική απόφαση για την έγκριση του Καταστατικού που προβλέπει τη σύσταση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Χρηματιστηρίου Αθηνών ΑΕ Ν.Π.Ι.Δ., παρέδωσε σήμερα ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Νότης Μηταράκης, στη συνάντηση που είχε με τον κ. Παναγιώτη Καράκο, Προϊστάμενο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή στους εργαζομένους των εταιρειών συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, για την κάλυψη του ασφαλιστικού κινδύνου γήρατος, αναπηρίας και θανάτου και προς επίτευξη του σκοπού αυτού συνιστάται στο Ταμείο Κλάδος Συνταξιοδοτικών Παροχών, από τον οποίο η παροχή που χορηγείται καταβάλλεται εφάπαξ στα ασφαλισμένα μέλη του ταμείου. 

Στο εν λόγω Καταστατικό προβλέπεται μεταξύ άλλων η υποχρέωση του Ταμείου να τηρεί τη σχετική νομοθεσία, όπως επίσης και η υποχρέωση ενημέρωσης των Εποπτικών Αρχών. Επιπλέον, εγκαθιδρύεται ένα καθεστώς πλήρους διαφάνειας και ενημέρωσης απέναντι στους ασφαλισμένους για τις οικονομικές, τεχνικές και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής σχέσης.

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

December 01, 2021
November 29, 2021
November 29, 2021
November 29, 2021
November 29, 2021

Αναζήτηση