Τα νέα μου

Ενημέρωση του ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, Υπουργό Εσωτερικών της Πορτογαλίας κ. Eduardo Cabrita

Είχα την δυνατότητα να ενημερώσω μέσω τηλεδιάσκεψης τον ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, Υπουργό Εσωτερικών της Πορτογαλίας κ. Eduardo Cabrita,

για την ανάγκη αποτελεσματικής εξωτερικής δράσης της Ε.Ε. έναντι των τρίτων κρατών καταγωγής και διέλευσης με σκοπό την πρόληψη των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών, για τη σημασία σύστασης ενός κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία και βέβαια για την αναγκαιότητα για ουσιαστική αλληλεγγύη εκ μέρους όλων των κρατών μελών με σκοπό την επίτευξη της απαραίτητης ισορροπίας και την άρση του δυσανάλογου βάρους που επωμίζονται τα κράτη πρώτης υποδοχής

Δημοφιλή Θέματα

Τελευταία Νέα

Αναζήτηση