Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Ταχεία χορήγηση ταξιδιωτικών εγγραφών σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας από το Α.Κ.Α. Νίκαιας και το Π.Γ.Α. Θεσσαλονίκης

Κατ’ εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 2036/30-5-2020), ορίζονται, με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Ασύλου, ως αρμόδιες υπηρεσίες για τη χορήγηση ταξιδιωτικών εγγράφων, για όλη την ελληνική επικράτεια, το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (Π.Γ.Α.) Θεσσαλονίκης και το Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου (Α.Κ.Α.) Νίκαιας.

Επιπλέον, οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους, την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία Ασύλου, απ’ όπου επιθυμούν να παραλάβουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα.

Τέλος, ως αρμόδιες υπηρεσίες για την παραλαβή δικαιολογητικών και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων για την εκτύπωση των ταξιδιωτικών εγγραφών, ορίζονται για τους διαμένοντες σε περιοχή υπαγόμενη στην κατά τόπο αρμοδιότητα του κάθε Π.Γ.Α. ή Α.Κ.Α., οι ακόλουθες:

1. Για το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, το Τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής

2. Για το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, το τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής Θεσσαλονίκης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης

3. Για το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, το Γραφείο Διαβατηρίων Αλεξανδρούπολης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης

4. Για το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΛΕΣΒΟΥ, το Γραφείο Διαβατηρίων Λέσβου, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λέσβου.

5. Για το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΡΟΔΟΥ, το Γραφείο Διαβατηρίων Ρόδου της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου

6. Για το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΣΑΜΟΥ, το Γραφείο Διαβατηρίων Σάμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου.

7. Για το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το Γραφείο Διαβατηρίων Πάτρας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.

8. Για το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΛΙΜΟΥ , το τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής

9. Για το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ, το τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής

10. Για το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, το τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

11. Για το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΧΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, το τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής.

12. Για το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΠΑΚΙΣΤΑΝ, το τμήμα Αλλοδαπών Αθηνών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής

13. Για το ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, το Γραφείο Διαβατηρίων Ηρακλείου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου

14. Για το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, το Γραφείο Διαβατηρίων Ξάνθης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης

15. Για το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ, το Γραφείο Διαβατηρίων Ορεστιάδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας

16. Για το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΩ, το Γραφείο Διαβατηρίων Κω της Β΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου.

17. Για το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΛΕΡΟΥ, το Γραφείο Διαβατηρίων Λέρου του ΑΤ Λέρου

18. Για το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΧΙΟΥ, το Γραφείο Διαβατηρίων Χίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χίου

19. Για το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, το Γραφείο Διαβατηρίων Κορίνθου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορίνθου

20. Για το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΣΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, το Γραφείο Διαβατηρίων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ιωαννίνων.

Αναζήτηση