Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Μέτρα για την αντιμετώπιση των φαινομένων συμφόρησης στους χώρους της Υπηρεσίας Ασύλου

Το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

“Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποσυμφόρηση των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, αλλά και την αποφυγή της διοικητικής επιβάρυνσης της Υπηρεσίας Ασύλου.

Ειδικότερα, με Υπουργική Απόφαση, ορίστηκε η παράταση, για 6 μήνες, της ισχύος των αδειών διαμονής, οι οποίες έληξαν κατά τη διάρκεια αναστολής -λόγω κορωνοϊού- εξυπηρέτησης του κοινού, καθώς και των δελτίων αιτούντων διεθνή προστασία. Παράλληλα, η Υπηρεσία Ασύλου προχώρησε στη δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για μια σειρά διοικητικών πράξεων (http://asylo.gov.gr/?p=9578), με στόχο την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των αιτούντων διεθνούς προστασίας.

Επιπλέον έχει αναρτηθεί σύνδεσμος (https://www.amka.gr/have-paaypa/) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ, όπου οι αιτούντες άσυλο μπορούν να αναζητούν τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία.

Επισημαίνεται ότι τηρούνται, εντός της Υπηρεσίας Ασύλου, στο ακέραιο μέτρα υγειονομικής προστασίας, τόσο για τους αιτούντες άσυλο, όσο και για το υπαλληλικό προσωπικό. Επιπρόσθετα, θα ενισχυθούν, από αύριο, τα μέτρα ασφαλείας στους εξωτερικούς χώρους της Υπηρεσίας. Τέλος, τονίζεται ότι δεν είναι αναγκαία η αυτοπρόσωπη παρουσία των αιτούντων άσυλο για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, εφόσον μπορούν να διεκπεραιωθούν μέσω του διαδικτύου.

Αναζήτηση