Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου

Μείωση μεταναστευτικών ροών κατά 97,26% τον Απρίλιο, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 και κατά 97,95% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020.

Δελτίο Τύπου

  1. Μείωση μεταναστευτικών ροών κατά 97,26% τον Απρίλιο, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 και κατά 97,95% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020. 
  2. Μείωση διαμενόντων στα ΚΥΤ νησιών κατά 10,64% σε σχέση με την αρχή του έτους.
  3. Αύξηση κατά 129,62% στην έκδοση αποφάσεων ασύλου τον Απρίλιο. 
  4. Μείωση εκκρεμοτήτων στην Αρχή Προσφυγών κατά 21,77%.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου δημοσιεύει το ενημερωτικό δελτίο του Απριλίου 2020, με τα στοιχεία καταγραφής των μεταναστευτικών ροών, του συνολικού αριθμού των διαμενόντων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) και ανά Περιφερειακή Ενότητα, των μετακινήσεων προς την ενδοχώρα, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν στην εξέταση των αιτήσεων ασύλου και των προσφυγών.

Γενικά Συμπεράσματα 

  • Μείωση ροών: Εντυπωσιακή ήταν η συνεχιζόμενη μείωση των ροών - στα νησιά και στον Έβρο - τον Απρίλιο του 2020, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2019 (-97,26%) καθώς και σε σχέση με τον Μάρτιο 2020 (-97%). Από την αρχή του έτους, η μείωση ήταν της τάξης του 97,95%.
  • Μείωση διαμενόντων: Στις δομές των ΚΥΤ των νησιών καταγράφηκε μείωση των διαμενόντων κατά 10,64% τον Απρίλιο του 2020 σε σχέση με τον Ιανουάριο του ίδιου έτους. Η μείωση των διαμενόντων σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 είναι της τάξης του -8,86%. 
  • Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα το Α΄ τετράμηνο του 2020 ανήλθαν σε 11.825, αριθμός σχεδόν διπλάσιος από το αντίστοιχο τετράμηνο του 2019.
  • Αύξηση αποφάσεων αιτήσεων: Τον Απρίλιο του 2020 εκδόθηκαν 15.853 αποφάσεις ασύλου έναντι 6.904 αποφάσεων τον Μάρτιο (αύξηση 129,62%).
  • Μείωση εκκρεμών αιτημάτων: Τα εκκρεμή αιτήματα ασύλου μειώθηκαν κατά 12,2% τον Απρίλιο του 2020 σε σχέση με τον Μάρτιο του ίδιου έτους.
  • Προσφυγές: Τον Απρίλιο του 2020 συνεχίστηκε η μείωση των εκκρεμοτήτων στην Αρχή Προσφυγών. Η μείωση σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 ήταν της τάξης του -21,77%. 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ι. Ροές αφίξεων

Παρά την αύξηση ροών στη χώρα που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο του 2020 (+15% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2019), σημειώθηκαν πολύ σημαντικές μειώσεις τον Μάρτιο (-15,85%) και -ειδικά- τον Απρίλιο (-97,26%) σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. 

Τον Απρίλιο, οι ροές στα νησιά και τον Έβρο σημείωσαν μείωση κατά 97% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 και 97,95% από την αρχή του έτους.
 

* Στο συνολικό άθροισμα συμπεριλαμβάνονται τα μικρά νησιά και ο Έβρος.

ΙΙ. Επιστροφές

Τον Απρίλιο του 2020 πραγματοποιήθηκαν 3 εθελούσιες αναχωρήσεις μέσω ΔΟΜ (σε σχέση με 26 τον Μάρτιο και 286 τον Φεβρουάριο). Οι επιστροφές προς την Τουρκία έχουν διακοπεί για λόγους δημόσιας υγείας.

ΙΙΙ. Μεταφορές στην ενδοχώρα

Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα τους πρώτους τέσσερεις μήνες του 2020 ανήλθαν σε 11.825. Οι μεταφορές για το σύνολο του 2019 είχαν ανέλθει στις 19.346. Σε σχέση με τον Μάρτιο του 2020 ωστόσο, οι μεταφορές για τον Απρίλιο του ίδιου έτους είναι μειωμένες λόγω του COVID-19.

* Συμπεριλαμβάνονται και τα μικρά νησιά.

IV. Διαμένοντες στα νησιά & στην Ενδοχώρα

Στις 30/4/2020 είχαμε 34.544 διαμένοντες στα ΚΥΤ των νησιών, έναντι 36.387 την 31/3/2020 και 38.423 την 31/12/2019. Η διαφορά μεταξύ τέλος Απριλίου του 2020 και αρχή Ιανουαρίου του ιδίου έτους  ήταν της τάξης του -10,64%.

 

 

V. Εκκρεμότητες και ροή αιτήσεων Ασύλου & Προσφυγών

Τα εκκρεμή αιτήματα ασύλου μειώθηκαν κατά 12,2% τον Απρίλιο. Σήμερα εκκρεμούν 105.501 αποφάσεις έναντι 120.165 τον Μάρτιο και 126.083 τον Φεβρουάριο.Τον Απρίλιο του 2020 εκδόθηκαν 15.853 αποφάσεις ασύλου, έναντι 6.904 αποφάσεων τον Μάρτιο (αύξηση 129,62%),  5.273 αποφάσεων που είχαν εκδοθεί το Φεβρουάριο και 3.783 που είχαν εκδοθεί τον Ιανουάριο του 2020.Τέλος, συνεχίστηκε η μείωση των εκκρεμοτήτων στην Αρχή Προσφυγών όπου εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου Β΄ Βαθμού, καθώς εξετάστηκαν 1.857 υποθέσεις έναντι 2.477 υποθέσεων τον Μάρτιο, 2.184 τον Φεβρουάριο και 1.927 τον Ιανουάριο. Οι εκκρεμείς υποθέσεις ανέρχονταν σε 8.182 την 31/4/2020.

Αναζήτηση